Leku-izenak

Arüe - Lekuak - EODA

Arüe (Herria, kartierra, udalerriko auzo nagusia)

Entitatea:
Populamendua/Herri ofiziala
Herritarra:
arüetar 
Arautzea:
Euskaltzaindiaren araua 
 • sancii fortunii de arue - (1091 [1983, 1995]) DRPLV , V, 150. or.
  (...)
  Leire-ko dokumentazioan bertan bada [...] Senior Sancii Fortunii de Arue (1091, dok. 135)
  (...)

  Zer: Antroponimoa
  Non: Nafarroa
  Jatorria: DRPLV

 • lostau de la sale daroe - (1377- [1300-1400, 2000]) ORP.MAISMED , V. kap., 281. or.

  Zer: Etxe noblea
  Non: Arüe
  Jatorria: ORP.MAISMED

 • lostau doxaybié daroe ez paster deu rey - (1377- [1300-1400, 2000]) ORP.MAISMED , V. kap., 282. or.

  Zer: Zergarik gabeko etxea
  Non: Arüe
  Jatorria: ORP.MAISMED

 • lostau doxarc sic daroe ez ostau paster deu rey - (1377- [1300-1400, 2000]) ORP.MAISMED , V. kap., 282. or.

  Zer: Zergarik gabeko etxea
  Non: Arüe
  Jatorria: ORP.MAISMED

 • aroa - (1385 [1863, 1966, 2011]) RAY.DTBP , -- [IKER.27, 359. or. (Aroue)]
  (...)
  aroa 1385 (Raymond-Dict.)
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Zuberoa
  Jatorria: IKER.27

 • aroe - (1460≈ [1863, 1966, 2011]) RAY.DTBP , -- [IKER.27, 359. or. (Aroue)]
  (...)
  aroe vers 1460 (Raymond-Dict.)
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Zuberoa
  Jatorria: IKER.27

 • sent stephen d’aroe - (1469 [1863, 1966, 2011]) RAY.DTBP , -- [IKER.27, 359. or. (Aroue)]
  (...)
  sent stephen d’aroe 1469 (Raymond-Dict.)
  (...)

  Zer: Eliza, herria
  Non: Arüe
  Jatorria: IKER.27

 • arueko - (1666) Tt.Onsa , 183
  (...)
  Gitian bai gogo honez esker hanitz libru honez emaitera lehia *Arueko erretorari eman baitu herriari salbatzeko bidia
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • arueko - (1666) Tt.Onsa , 184
  (...)
  Irakurtu dut onsa hilzeko bidia intitulatu den libria, eta *Arueko iaun erretoraz konposatu izan dena; debot da deseiña, azkar borogiak relebatu phensamendiak, exzellent thermañiak, eta librian orotan eztu deusere ezinago Kristi, eta ezinago katholik eztenik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • arueko - (1666) Tt.Onsa , 1
  (...)
  *Iban *de *Tartas *Arueko erretorak euskaraz egina
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • aroetik - (1666) Tt.Onsa , 1
  (...)
  Neure Iaun maitia, eta ohoratik, bi soldado pobre haldu dira *Aroetik *Bartkoitzera, zure iauregi ederrian, zure ikhustera, zure bisitatzera, eta bere zerbutzu humilen zuri ohoroskatzera
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • arueko - (1666) Tt.Onsa , 4
  (...)
  Zure zerbutzari hunblia, eta obedienta, *Iban *de *Tartas *Arueko retora
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • aruen - (1666) Tt.Onsa , 4
  (...)
  Eginda *Aruen Abenduaren
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • aruen - (1666) Tt.Onsa , 6
  (...)
  Ene euskara, eta lengagia eztakit aprobatia izanen denez, bai, ala ez, badu orotarik zerbait, *zuberoak, *Basanabarrek, eta *lapurdik eman drauko zerbait, baina ez oro; *Aruen egin dut neure pieza pobria hanko lengagia ezpada aski eder, hanko euskarak, du ogena, eta ez euskaldunak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • arueko - (1666) Tt.Onsa , 7
  (...)
  Guk pian siñatu giren theologinek, fede egiten dugu *Iban *de *Sanfons *Oloronako gure iaun apeskupu reberendisimo eta illustrisimuaren manus irakurtu dugula libru haur zoin baita titulatu honsa hilzeko bidia, *Iban *de *Tartas *Arueko Iaun erretorak konposatia, zoinetan ezpaitugu deus eriden fediaren kontre, baina bai lehenago iujeatu profeitable izanen dela inprima badadi, egin da *Atarratzen abentian hamargerrenian urthe kontatzen denaren 1657
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • aroüe - (1666) Tt.Onsa , 6
  (...)
  Aroue (Con. Saint Palais). Aroüeco, 'de Aroue'
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AG.M.FPTPF

 • arueco - (1666) Tt.Onsa , 5
  (...)
  Arueco
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AG.M.FPTPF

 • arueko - (1666) Tt.Onsa , 8
  (...)
  Guk beherian firmatiak ikhusi dugu, eta irakhurtu liburu bat zein minzo baita, eta erakusten baitu euskaraz onsa hilzeko bidia, *Iban *de *Tartas *Arueko iaun erretorak egina: zeinetan eztugu erideiten fede katholika, apostolika romanuaren kontrako gauzarik, bana bai gauza probotxosik bat bederaren ieinkoaren beldur saindian bizi araziteko, egin bidera erakarteko, hartan bada, han etsekiteko, eta arimaren salbamendiaz orhotaraziteko
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • arueko - (1666) Tt.Onsa , 9
  (...)
  Ikusirik ongi hilzeko bidiaz minzo den liburu bat *Ioanes *de *Tartas *Arueko Iaun errektorak euskaraz egina, eztugu deusik kausitu fedearen kontrako denik: aitzitikan dugu iuiatu bide hon bat, bezala dela kristinoaren bertutean abanzaeraziteko, baita ongi hilzeko disposatzeko: hartarakotz merezidu lehen bai lehen imprima dadin; egia honetan eman dugu gure siñadura *Orzizen uztaillaren lehenian 1665
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • arueko - (1672) Tt.Arima , 901
  (...)
  *Arueko retoraz eginak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • aruen - (1672) Tt.Arima , 908
  (...)
  *Aruen urrietaren 29
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • arueko - (1672) Tt.Arima , 921
  (...)
  Guk pian siñatu girenek, fede egiten dugu irakurtu dugula eta examinatu libru, Arima penitentaren okupazione debotak, intitulatu, eta *Arueko Iaun erretorik, konposatu izan dena, zuintan ezpaitugu deusere ediren doktrina katholikari, apostolienari, eta *Errumekuari kontrario denik eta publikaren profeitiagati inprimatu izateko digne iujeatu dugula
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • aroüe - (1756-1815) CASS , 107

  Zer: Herria
  Non: Arüe-Ithorrotze-Olhaibi
  Jatorria: CASS

 • aroue - (1826) IP.KAT.Z , --

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IP.TOP.IKER

 • Arue - (1835) Arch.Gram , 208
  (...)
  Arrondissement de Mauléon / CANTON DE SAINT-PALAIS [...] En Français: Aroue... Population: 535
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Zuberoa
  Jatorria: Arch.Gram

 • aroue - (1863) RAY.DTBP , introduction XIV
  (...)
  5º CANTON DE SAINT-PALAIS. // (19 communes, 14,067 habitants.) // Aïcirits, Amendeuix-Oneix, Amorots-Succos, Arbérats-Sillègue, Arbouet-Sussaute, Aroue, Arraute-Charritte, Béguios, Béhasque-Lapiste, Beyrie, Camou-Mixe-Suhast, Domezain-Berraute, Etcharry, Gabat, Garris, Gestas, Ilharre, Ithorrots-Olhaïby, Labets-Biscay, Larribar-Sorhapuru, Lohitzun-Oyhercq, Luxe-Sumberraute, Masparraute, Orègue, Orsanco, Osserain-Rivareyte, Pagolle, Saint-Palais, Uhart-Mixe
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Zuberoa
  Jatorria: RAY.DTBP

 • aroue - (1863) RAY.DTBP , 11a
  (...)
  AROUE, con. de Saint-Palais. - Aroa, 1385 (coll. Duch., vol. CXIV, fº 43). - Aroe, v. 1460; Sent Stephen d'Aroe, 1469 (contrats d'Ohix, fº 5 et 46). - La deguerie, d'Aroue était un des sept vics de la Soule et dépendait de la messagerie de la Barhoue
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Zuberoa
  Jatorria: RAY.DTBP

 • arue (aroue) - (1966) AZK.EDIAL , 39 A
  (...)
  Dialecto suletino
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AZK.EDIAL

 • aroue: arüe, arüetar - (1966) DASS.HHIE , 10. or.

  Zer: Herria
  Non: Pettarra
  Jatorria: DASS.HHIE

 • aroue (arüe) - (1966 [2011]) IKER.27 , 359. or. (izenburua)

  Zer: Herria
  Non: Zuberoa
  Jatorria: IKER.27

 • aroue - (1970) IP.KAT.B , --

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IP.TOP.IKER

 • aroue: arue - (1974) TXILL.EHLI , 166 A

  Zer:
  Non:
  Jatorria: TXILL.EHLI

 • arüe - (1974) LIZ.LUR , 62. or.
  (...)
  Pettarra, frantzesez "Basse-Soule": Ziberoa-Behea beraz. Herri eta herrixka hauek hartzen ditu: Onize-pia (Abense-de-Bas), Aiñharbe, Arüe, Urrüxtoi, Berhueta, Berrogañe, Sarrikota-pia (Charrite-de-Bas), Sohüta, Domintxaine, Ezpeize, Etxarri, Jestaze, Ithorrotze, Larrabile, Larrori, Lahüntze, Ospitale-pia (L'Hopital-Saint-Blaise), Lextarre, Lohitzüne, Mendibile, Mithikile (Moncayole), Olhaibi, Oseraiñe, Oihargi, Erribareita (Rivareyte), Undüreiñe eta Bildoze
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Pettarra (Zuberoa)
  Jatorria: LIZ.LUR

 • arüe - (1983) ORP.MMPB , --

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IP.TOP.IKER

 • aroue - (1985) IGNF.25 , 1445 ouest

  Zer: Herria
  Non:
  Jatorria: IGNF.25

 • Arüe - (1998) ARAUA.092 , Euskera, XLIV (1999, 1), 398. or.
  (...)
  Aroue (ofiziala). Udal izena: Arüe-Ithorrotze-Olhaibi (euskara); Aroue-Ithorots-Olhaïby (ofiziala).
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Zuberoa
  Jatorria: ARAUA.092

 • Arüe: arüetar - (1999) ARAUA.099 , Euskera, XLIV (1999, 1), 1054-1055. or.
  (...)
  Arüe: arüetar
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Zuberoa
  Jatorria: ARAUA.099

 • dégairie ou vid d'aroue - (2000) ORP.MAISMED , V. kap., 280. or.

  Zer: Eskualdea
  Non: Pettarra
  Jatorria: ORP.MAISMED

 • aroue, arüe - (2000) ORP.MAISMED , V. kap., 281. or.
  (...)
  Aroue (1337 aroe), en basque Arüe
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Zuberoa
  Jatorria: ORP.MAISMED

 • aroe - (2000 [1337]) ORP.MAISMED , V. kap., 281. or.

  Zer: Herria
  Non: Zuberoa
  Jatorria: ORP.MAISMED

 • pedro seigneur d'olhasarri de aroa - (2000 [1520]) ORP.MAISMED , V. kap., 281. or. [Coutume]

  Zer: Jauna, jauregia, herria
  Non: Arüe
  Jatorria: ORP.MAISMED

 • aroue - (2004) IGNF.TDAT , 1445

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IP.TOP.IKER

 • arüe - (2005) IP.TOP.IKER , LLAP

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IP.TOP.IKER

 • arüe - (2006) IP.TOP.IKER , BBAP

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IP.TOP.IKER

 • aroue / arüe - (2008) IP.TOP.IKER , 1321
  (...)
  64049 udal-kodea IGNFren arabera. IGNF Generikoa: COMM: Chef-lieu de commune. IGNF UTM X: 33603; UTM Y: 11830
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IP.TOP.IKER

 • vic ou dégaierie d’aroue - (2010) ORP.NTB , 2), 129. or.
  (...)
  Vic ou dégaierie d’Aroue
  (...)

  Zer: Azpieskualdea
  Non: Pettarra (Zuberoa)
  Jatorria: ORP.NTB

 • aroue: arue ou aibe selon lhande (aruarr ou aibetarr) - (2010) ORP.NTB , § 245, 129. or.
  (...)
  Aroue, Arue ou Aibe selon Lhande (Aruarr ou Aibetarr) (aroe 1337, aroa 1385, aroe 1460, 1469, 1690, degaierie de aroa 1520, aroue 1690) // Lhande (op. cit. [Dictionnaire basque-français,] p. 67) ne notait pas pour ce nom le ü souletin, mais donnait en revanche une forme “Aibe” en apparence fort loin du nom médiéval presque toujours écrit “Aroe”, même dans la copie de 1690 du Censier qui donne aussi une fois le nom officiel moderne “Aroue”. La forme initiale a dû être déterminée comme en 1385 aroa > aroe, et le nom basque repris au nom officiel ainsi formé avec une fermeture vocalique en diphtongue aroe > arue tout à fait banale. La naissance de la forme basque “Aibe”, sans documentation ancienne, ne semble pas tributaire du nom officiel, mais est due à l’effacement de la vibrante douce intervocalique très régulière à l’époque moderne en dialecte souletin, avec labialisation de -u- (-ou- dans l’écriture et le nom romans) > -ü-, dans une suite de changements qui a dû être à peu près: arue > a(r)üe > aüe > aibe, avec naissance d’un -b- épenthétique ou antihiatique ou même analogique aux nombreux nom en -be (Sarrikotape). Ce processus phonétique ne résout en rien la question de l’étymologie, le mot basque aro “temps” étant particulièrement inapte à la toponymie, une formation sur anthroponyme (voir Domezain) n’étant pas perceptible, et aucun mot latin semblable connu pour avoir fait des noms de lieux dans le secteur n’étant repérable. Le sens du nom d’Aroue reste donc parfaitement inconnu, et seules des citations plus anciennes que celles du XIVe siècle pourraient, peut-être, en donner la clef
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Arüe-Ithorrotze-Olhaibi (Pettarra, Zuberoa)
  Jatorria: ORP.NTB

 • bourg d'aroue - (2015) ANN.MAIR , www.annuaire-mairie.fr/rue-aroue-ithorots-olhaiby.html (Autres types de voie)

  Zer: Kartierra
  Non: Arüe-Ithorrotze-Olhaibi
  Jatorria: ANN.MAIR

 • Aroue (ofiziala)
 • Aroue (frantsesa)
UTM:
ETRS89 30T X.668723 Y.4797964
Koordenatuak:
Lon.0º55'5"W - Lat.43º19'0"N

Kartografia:

1445 [RAND.25]; 1445 ouest [IGNF.25]

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper