Leku-izenak

- Laguntza

*: Hizki bat edo gehiago ordezkatzeko
(mendi*, aba*za, *mendi)

?: Hizki bakarra ordezkatzeko
(oihan?, e?titxu, ?adriano)

Etxeberria - Lekuak - EODA

Etxeberria (-a) (Etxea)

Entitatea:
Eraikuntzak/Etxebizitza
Arautzea:
ikerlari baten arautze proposamena 
Non: Urdiñarbe
 • echeberrie - (1377- [1300-1400, 2000]) ORP.MAISMED , V. kap., 296. or.

  Zer: Peyriède-ko Urrutiagerreren jabetzako etxea
  Non: Urdiñarbe [Garaibia]
  Jatorria: ORP.MAISMED

 • echeverrie de larhunsune - (1377- [1300-1400, 2000]) ORP.MAISMED , V. kap., 298. or.

  Zer: Ospitalaren jabetzako etxea
  Non: Urdiñarbe [Larhuntsun]
  Jatorria: ORP.MAISMED

 • cheverie - (1421 [1966, 2011]) DA.64 , G.207 [IKER.27, 383. or. (Indéterminés Soule)]
  (...)
  cheverie filh, témoin à Ordiarp, 1421 (Arch. B.-P., G 207)
  (...)

  Zer: Lekukoa
  Non: Zuberoa, Urdiñarbe
  Jatorria: IKER.27

 • etcheverry pierre d’_, aperat yputza - (1422 [1966, 2011]) DA.64 , G.207 [IKER.27, 373. or. (Ordiarp)]
  (...)
  etcheverry Pierre d’_, aperat Yputza, a la garde d’Ordiarp, 1422 (Arch. B.-P., G 207)
  (...)

  Zer: Gerlaria
  Non: Urdiñarbe
  Jatorria: IKER.27

 • etxebeŕia'k - (1926) ETX.EEI , Euskera III-IV (1926), 104. or.
  (...)
  Eta ¿zeŕtako esan beaŕ det asko ta asko dirala Euskal-eŕiko Etxebeŕia'k, Etxegarai'ak, Etxaburua'k, Etxegoyen'ak, Etxeguria'k, Etxeaundi'ak eta abaŕ?
  (...)

  Zer: Etxe ugaria
  Non: Euskal Herria
  Jatorria: ETX.EEI

 • etxebeŕiko - (1926) ETX.EEI , Euskera III-IV (1926), 86. or.
  (...)
  Noŕbait izendatu beaŕ danean Etxebeŕiko semea dala edo Eŕotatxoko alaba dala esango da
  (...)

  Zer: Etxea
  Non: --
  Jatorria: ETX.EEI

 • etxeberri - (1959 [1968]) LMEND.XAB , Euskera, XIII (1968), 73. or.
  (...)
  ETIMOLOGÍA DE XABIER // Muchas veces se ha dicho que este nombre provenía de Etxeberri, Etxebarri, Txabarri, significando, por tanto, casa nueva.
  (...)

  Zer: Leku-izena
  Non: --
  Jatorria: LMEND.XAB

 • etcheberria - (1966 [2011]) IKER.27 , 374. or. (Ordiarp)
  (...)
  lasansun egueberri maison [...] Etcheberria? Larregi
  (...)

  Zer: Etxea
  Non: Urdiñarbe (Larregi)
  Jatorria: IKER.27

 • echeverría - (1969) M.NLCDI , § 16, 20. or.
  (...)
  Se ha partido implícitamente del supuesto de que Morea es More- + -a, es decir, un tema nominal (sustantivo, a juzgar por la constante posición inicial) más el artículo determinado. Y esto, por una vez, es un hecho probado, en la medida en que la onomástica permite demostrar los hechos. En efecto, un doc. del Becerro de Leire, referente a Mutiloa y fechable entre 1076 y 1094, contiene una indicación que intrigaba a Lacarra sobre una terra que comparaui de Garssia Ortiz de Mutiloa in more bilibilea per unam uacam (76 [Vasc. medieval, p. 35]). Ahora vemos que se trata sencillamente de un nombre de lugar, bien apoyado por muchos otros, que podría escribirse con mayúscula o mayúsculas (aunque también se trataba, al mismo tiempo, sin ninguna duda, de un sintagma nombre + adj. común en la lengua, como Echeverría o Mendizábal): in More bilibilea
  (...)

  Zer: Deitura, toponimoa
  Non: --
  Jatorria: M.NLCDI

 • etcheber - (1970) IP.KAT.B , --

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IP.TOP.IKER

 • etxeberri - (1983) ORP.MMPB , --

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IP.TOP.IKER

 • etcheberria - (1987) IGNF.25 , 1446 ouest

  Zer: Etxea
  Non:
  Jatorria: IGNF.25

 • berri(a) - (1995) DRPLV , V, 198. or.
  (...)
  Berdintsu gertatzen da etxe-izenetan toponymo berak hurrengo argigarriren bat daramanean -gorago etxe-izen ez direnetan ere ikusi dugu-: Goitia / Beitia, Goikoa (Goikoetxea) / Bekoa, Goieaskoa (Goieaskoetxea) / Beaskoa (Beaskoetxea), Go(i)ena (Go(i)enetxea) / Barrena (Barrenetxea), Go(i)enengoa / Barrenengoa (Barrenengoetxea), Onaindia / Araindia, Aruzkoa / Onuzkoa, Garaia / Beherea, Ga(i)nekoa eta Goitikoa / Azpikoa (Azpitikoa) (Azpikoetxea), Garaikoa (Garaikoetxea) / Beherekoa, Aurrekoa (Aurrekoetxea) /Ostekoa (Osteikoa, Ostaikoa, Ostenkoa, Ostaikoetxea) [142. oin oharra: Eta baita Osteingoechea ere, Fog. 1704, Gatikan] eta Atzekoa (Atzekoetxea), Emetikoa (Emendikoa) / Andikoa (Andikoetxea), Zaharr(a) / Berri(a) (Barria), Erdikoa, Aurtena (Aurtenetxea), Aurtenekoa, Aurtenengoa, Auzokoa (Auzokoetxea), Urrutia (Urrutikoetxea, Urritikoetxea), Bengoa (Bengoetxea / Beingoetxea) (Beingoa), Goia, Ga(i)na, Bein, Beina (Beiña) [143. oin oharra: Bada Beinacoa baserria Ipazterren, Fog. 1796, aurretik finkaturiko Beina formari artikulurik kendu gabe sorturikoa, agian pertsona bati hala deitzen zitzaiolako, gaztelaniaz '(la) casa de Beina' litzateke formazio derivatuaren itzulpen jatorrizkoa], Azpia, Bitarte, Aurre, Aldea, Aldekoa, Basterra (Basterretxea), Zearra, Etxenagusia, Urrengoa, Errota, Etxaun, Soloa, Zelaia, Buru, Arte, Ondo, Uriarte, Arteetxe, Saletxe, Abeletxe, Jauregi, Torre(a) (Torretxea), Etxabarria, Etxatxua, Ormaetxea, Nagusia (Etxenagusia), Andia (Etxeandia) / Txiki(a), Txikerra, eta baita -txu edo -txo berrekailu diminutivoa ere bestea baino tipiagoa dela adierazteko, eta horren ondorik Txikerrena, eta abar. Badira Urazurrutia eta Urazandi ere, bigarrenak kasuren baten Urazemendi ere izan dezakeela, uren nongo aldetik begiratzen den [144. oin oharra: Hori gertatzen da Deban, uraz bestaldean dagoen etxeari Urazandi deitu izan baitzaio, baina Mutrikuarrek Urazemendi. Hala erran zidan Gerardo Elortza irakasle eta ene adiskide on denak]. Batzutan dokumentazioan ikusten da Goitia bat Goikoa bihurtu dela, eta Beitia berriz Bekoa. Dokumentazioa mapetan jarririk agian zerbait argituko litzateke khronologiari dagokion arazoa. Horretarako gai asko bildu beharko litzateke aurretik
  (...)

  Zer: Oikonimo-osagaia
  Non: --
  Jatorria: DRPLV

 • etxeberri - (2000) ORP.MAISMED , III. kap., 166. or.
  (...)
  Pour certains de ces noms la traduction est banale dans n’importe quel document, avec seulement une fréquence particulière dans le Censier de Soule: casemayor pour etxegapare, casenave pour etxeberri, salenave pour jauregiberri ou salaberri, bielenave pour iriberri
  (...)

  Zer: Etxeak
  Non: Zuberoa
  Jatorria: ORP.MAISMED

 • etxeberri - (2000) ORP.MAISMED , V. kap., 296. or.

  Zer: Peyriède-ko Urrutiagerreren jabetzako etxea
  Non: Urdiñarbe [Garaibia]
  Jatorria: ORP.MAISMED

 • etxeberri - (2000) ORP.MAISMED , III. kap., 89. or.
  (...)
  Parmi les raisons qui ont rendu le toponyme incompris et même incompréhensible dans l’usage courant, il peut y avoir un automatisme ou même une sorte de tabou. Automatisme, puisque ces noms maintenus à plus de six siècles de distance, et le plus souvent bien davantage sans qu’on puisse fixer le moment d’invention et le point de départ, et répétés sans cesse ont perdu tout rapport de sens aux éléments qu’ils décrivent: même les composés de etxe “maison” les plus transparents, comme etxeberri “maison neuve”, ne peuvent être compris réellement, puisque la maison est de toute façon plus ou moins “vieille” de fait, à plus forte raison si l’apparence de vétusté (ne serait-ce que par une inscription datée du XVIIe siècle, ce qui est fort banal) en rend la “nouveauté” fort problématique
  (...)

  Zer: Oikonimoa, deitura
  Non: Euskal Herria
  Jatorria: ORP.MAISMED

 • etxeberri - (2000) ORP.MAISMED , V. kap., 298. or.

  Zer: Ospitalaren jabetzako etxea
  Non: Urdiñarbe [Larhuntsun]
  Jatorria: ORP.MAISMED

 • de cheverri - (2000 [1249]) ORP.MAISMED , IV. kap., 205. or.
  (...)
  aphérèse (disparition de la voyelle initiale) de a- et e- et parfois i- et u- généralement du fait de l’agglutination à l’article (1245 el esparren, 1435 la Rondo) ou à la préposition romane (1366 lassale de Recart): 1249 guerre, de cheverri, 1257 metsague, 1451 chagoyen, turbide, 1498 lissalde, ruthie pour “Agerre, Etxeberri, Ametzaga, Ithurbide, Etxagoien, Elizalde, Urrutia” etc., les noms officiels (“Sumberraute” pour 1316 alçumbarraute en basque moderne “Alzumarta”) et d’état civil modernes ayant pu hériter de ces formes
  (...)

  Zer: Etxea
  Non: --
  Jatorria: ORP.MAISMED

 • etcheberria - (2004) IGNF.TDAT , 1446

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IP.TOP.IKER

 • etxeberria (-a) - (2005) IP.TOP.IKER , LLAP

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IP.TOP.IKER

 • etxeberria (-a) - (2006) IP.TOP.IKER , BBAP

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IP.TOP.IKER

 • etxeberria (-a) - (2008) IP.TOP.IKER , 3453
  (...)
  64424 udal-kodea IGNFren arabera. IGNF Generikoa: ECAR: Hameau, gpe d'habit°, habit° isolée, maison forest. IGNF UTM X: 33159; UTM Y: 10189
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IP.TOP.IKER

 • Etcheberria (ofiziala)
 • Etcheberria (frantsesa)
UTM:
ETRS89 30T X.665411 Y.4781523
Koordenatuak:
Lon.0º57'50"W - Lat.43º10'9"N

Kartografia:

1446 [RAND.25]; 1446 ouest [IGNF.25]

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper