Leku-izenak

- Laguntza

*: Hizki bat edo gehiago ordezkatzeko
(mendi*, aba*za, *mendi)

?: Hizki bakarra ordezkatzeko
(oihan?, e?titxu, ?adriano)

Hegobürüa - Lekuak - EODA

Hegobürüa (-a) (Etxea)

Entitatea:
Eraikuntzak/Etxebizitza
Altitudea:
267 
Arautzea:
ikerlari baten arautze proposamena 
Non: Barkoxe
 • heuguaburue - (1377- [1300-1400, 2000]) ORP.MAISMED , V. kap., 303. or.

  Zer: Erregearen artzain etxea
  Non: Barkoxe
  Jatorria: ORP.MAISMED

 • hegoaburu - (1479 [1863, 1966, 2011]) RAY.DTBP , -- [IKER.27, 360. or. (Barcus)]
  (...)
  hegoaburu 1479 (Raymond-Dict.), Hegoburu, fief
  (...)

  Zer: Feudoa
  Non: Barkoxe
  Jatorria: IKER.27

 • hegobura - (1830) IP.KAT.Z , --

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IP.TOP.IKER

 • hégobure - (1863) RAY.DTBP , 77a
  (...)
  HÉGOBURE, f. cne. de Barcus. -Hegoaburu, 1479 (contrats d'Ohix, fº 71)
  (...)

  Zer: Etxea
  Non: Barkoxe
  Jatorria: RAY.DTBP

 • hegoburu - (1966 [2011]) IKER.27 , 360. or. (Barcus)
  (...)
  hegoaburu [...] Hegoburu, fief
  (...)

  Zer: Etxea
  Non: Barkoxe
  Jatorria: IKER.27

 • hegoburu - (1970) IP.KAT.B , --

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IP.TOP.IKER

 • hegaburu / hegoburu - (1983) ORP.MMPB , --

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IP.TOP.IKER

 • hégoburu - (1986) IGNF.25 , 1446 est

  Zer: Etxea
  Non:
  Jatorria: IGNF.25

 • buru - (1995) DRPLV , V, 198. or.
  (...)
  Berdintsu gertatzen da etxe-izenetan toponymo berak hurrengo argigarriren bat daramanean -gorago etxe-izen ez direnetan ere ikusi dugu-: Goitia / Beitia, Goikoa (Goikoetxea) / Bekoa, Goieaskoa (Goieaskoetxea) / Beaskoa (Beaskoetxea), Go(i)ena (Go(i)enetxea) / Barrena (Barrenetxea), Go(i)enengoa / Barrenengoa (Barrenengoetxea), Onaindia / Araindia, Aruzkoa / Onuzkoa, Garaia / Beherea, Ga(i)nekoa eta Goitikoa / Azpikoa (Azpitikoa) (Azpikoetxea), Garaikoa (Garaikoetxea) / Beherekoa, Aurrekoa (Aurrekoetxea) /Ostekoa (Osteikoa, Ostaikoa, Ostenkoa, Ostaikoetxea) [142. oin oharra: Eta baita Osteingoechea ere, Fog. 1704, Gatikan] eta Atzekoa (Atzekoetxea), Emetikoa (Emendikoa) / Andikoa (Andikoetxea), Zaharr(a) / Berri(a) (Barria), Erdikoa, Aurtena (Aurtenetxea), Aurtenekoa, Aurtenengoa, Auzokoa (Auzokoetxea), Urrutia (Urrutikoetxea, Urritikoetxea), Bengoa (Bengoetxea / Beingoetxea) (Beingoa), Goia, Ga(i)na, Bein, Beina (Beiña) [143. oin oharra: Bada Beinacoa baserria Ipazterren, Fog. 1796, aurretik finkaturiko Beina formari artikulurik kendu gabe sorturikoa, agian pertsona bati hala deitzen zitzaiolako, gaztelaniaz '(la) casa de Beina' litzateke formazio derivatuaren itzulpen jatorrizkoa], Azpia, Bitarte, Aurre, Aldea, Aldekoa, Basterra (Basterretxea), Zearra, Etxenagusia, Urrengoa, Errota, Etxaun, Soloa, Zelaia, Buru, Arte, Ondo, Uriarte, Arteetxe, Saletxe, Abeletxe, Jauregi, Torre(a) (Torretxea), Etxabarria, Etxatxua, Ormaetxea, Nagusia (Etxenagusia), Andia (Etxeandia) / Txiki(a), Txikerra, eta baita -txu edo -txo berrekailu diminutivoa ere bestea baino tipiagoa dela adierazteko, eta horren ondorik Txikerrena, eta abar. Badira Urazurrutia eta Urazandi ere, bigarrenak kasuren baten Urazemendi ere izan dezakeela, uren nongo aldetik begiratzen den [144. oin oharra: Hori gertatzen da Deban, uraz bestaldean dagoen etxeari Urazandi deitu izan baitzaio, baina Mutrikuarrek Urazemendi. Hala erran zidan Gerardo Elortza irakasle eta ene adiskide on denak]. Batzutan dokumentazioan ikusten da Goitia bat Goikoa bihurtu dela, eta Beitia berriz Bekoa. Dokumentazioa mapetan jarririk agian zerbait argituko litzateke khronologiari dagokion arazoa. Horretarako gai asko bildu beharko litzateke aurretik
  (...)

  Zer: Oikonimo-osagaia
  Non: Euskal Herria
  Jatorria: DRPLV

 • heuguaburu - (2000) ORP.MAISMED , IV. kap., 190. or. [Censier]
  (...)
  Or quelques exemples, à vrai dire assez peu nombreux, contiennent un premier élément déterminé: dans 1366 gorriateguy à Uhart-Cize le premier élement est le surnom gorria “le rouge” (rouquin) “demeure du rouquin”, ce qui s’explique par le fait que le surnom fonctionne comme un tout, mais dans ce seul cas si l’on compare à 1350 ezquerrteguia “la demeure du gaucher” à Saint- Michel etc.; à Uhart-Cize encore la forme qui se répète 1264 de goaburu, 1350 egoaburu sur hego “sud, côté sud” semble du même ordre, mais contredite par la forme de 1300, 1366, 1412 heugaburu, ce qui montre que les scribes (plutôt que les locuteurs) ont hésité entre hegoa déterminé, et hega- forme de composition régulière de hego, avec diverses cacographies peut-être influencées par le toponyme roman fréquent en territoire béarnais “Heuga” “fougeraie”; à Barcus le Censier note de même heuguaburu; le même Censier cite à Espès goyecheabehere où le premier élément, fait du composé goietxea “la maison haute” à qualifiant antéposé, reste déterminé malgré l’adjonction d’un nouveau qualifiant de sens opposé behere “bas, en bas”; à Hélette la forme romanisée de 1435 heguye suson correspond au basque *hegiagarai au premier élément déterminé, que l’on retrouve plus tard dans le nom de Bardos 1594 galharrachoury. La question se pose pour le premier élément du nom de Jaxu déjà cité 1304 ganaverro qui est peut-être une forme inversée archaïque du plus commun berrogain, 1466 berroganh “haut de la broussaille” ou “broussaille haute”, que le Censier écrit pour une maison d’Aroue berroeguaynh, transcription de la forme à premier élément déterminé *berroagaiñ. A Urrugne 1598 iratsahandy peut se comprendre, en revanche, avec une forme de composition régulière avec -a pour -e de iratze “fougeraie grande” (cf. 1412 iratçeçabal etc.). Dans 1366 çabalçagaray à Saint-Martin d’Arbéroue etc., le nom zabalza dérivé de zabal comporte un -a final organique ou du moins devenu tel si l’origine de ce suffixe est la même que celle du -tze de iratze, ardantze etc. (voir plus loin: la suffixation). On a pu relever ailleurs des noms comme eguiazabal, eguiaburu, larreategui indiquant que la détermination du premier terme, calque roman (en roman l’article s’adjoint le plus souvent directement au nom) ou héritage d’un état ancien de la langue, a été utilisée ponctuellement en divers endroits [3 L. Michelena, Apellidos vascos op. cit. p. 35: “En ciertos apellidos el primer elemento, el substantivo, lleva artículo: Eguiazabal…” L’auteur ajoutait: “Parece natural pensar que en ellos el primer miembro es un nombre propio”, apellido o topónimo …- y no un apelativo: cf. Larreategui “la casa de los Larrea”. Mais dans les domonymes cités ici, l’élément premier déterminé est bien un toponyme ou un élément toponymique incontestable]. La présence d’un terme ainsi déterminé puis suffixé reste aussi envisageable pour expliquer des dérivés du type alzazu par rapport au plus répandu alzu (voir plus loin: idem)
  (...)

  Zer: Etxea
  Non: Barkoxe
  Jatorria: ORP.MAISMED

 • heuguaburu - (2000) ORP.MAISMED , III. kap., 113. or.
  (...)
  Points cardinaux (seuls sont nommés le nord, le sud et l’est) [...] hego “sud, vent du sud” forme aussi l’unique composé hegoburu ou en forme composée plus régulière hegaburu (d’où diverses réalisations orthographiques) “limite au sud”: à Uhart-Cize 1264 de goaburu > 1350 egoaburu > 1366 heugaburu, en Soule heuguaburu à Barcus, hegoburu (1540) à Barcus, en Labourd à Sare 1505 hegoaburu
  (...)

  Zer: Etxea
  Non: Barkoxe
  Jatorria: ORP.MAISMED

 • hegoburu ou hegaburu - (2000) ORP.MAISMED , V. kap., 303. or.

  Zer: Erregearen artzain etxea
  Non: Barkoxe
  Jatorria: ORP.MAISMED

 • hegoburu - (2000 [1540]) ORP.MAISMED , III. kap., 113. or.
  (...)
  Points cardinaux (seuls sont nommés le nord, le sud et l’est) [...] hego “sud, vent du sud” forme aussi l’unique composé hegoburu ou en forme composée plus régulière hegaburu (d’où diverses réalisations orthographiques) “limite au sud”: à Uhart-Cize 1264 de goaburu > 1350 egoaburu > 1366 heugaburu, en Soule heuguaburu à Barcus, hegoburu (1540) à Barcus, en Labourd à Sare 1505 hegoaburu
  (...)

  Zer: Etxea
  Non: Barkoxe
  Jatorria: ORP.MAISMED

 • hégoburu - (2004) IGNF.TDAT , 1446

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IP.TOP.IKER

 • hegobürüa (-a) - (2005) IP.TOP.IKER , LLAP

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IP.TOP.IKER

 • hegobürüa (-a) - (2006) IP.TOP.IKER , BBAP

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IP.TOP.IKER

 • hegobürüa (-a) - (2008) IP.TOP.IKER , 1605
  (...)
  64093 udal-kodea IGNFren arabera. IGNF Generikoa: ECAR: Hameau, gpe d'habit°, habit° isolée, maison forest. IGNF UTM X: 34524; UTM Y: 10114
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IP.TOP.IKER

 • Hégoburu (ofiziala)
 • Hégoburu (frantsesa)
UTM:
ETRS89 30T X.679081 Y.4781653
Koordenatuak:
Lon.0º47'44"W - Lat.43º10'2"N

Kartografia:

1446 [RAND.25]; 1446 est [IGNF.25]

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper