Leku-izenak

- Laguntza

*: Hizki bat edo gehiago ordezkatzeko
(mendi*, aba*za, *mendi)

?: Hizki bakarra ordezkatzeko
(oihan?, e?titxu, ?adriano)

Iruraiz-Gauna - Lekuak - EODA

Iruraiz-Gauna (Udalerria)

Entitatea:
Antolakuntza/Udalerria
Herritarra:
iruraiztar, gaunar 
Arautzea:
Euskaltzaindiaren araua 
Kokalekuak:
 • hiraszaeza - (1025) FITA.RSM , --

  Zer: Herria
  Non: Araba
  Jatorria: IZ.05

 • herurez - (1367) MART.MEND , II, 77

  Zer: Herria
  Non: Araba
  Jatorria: IZ.05

 • hyrurez - (1380) MART.MEND , I, 117

  Zer: Herria
  Non: Araba
  Jatorria: IZ.05

 • yuraiz - (1399) FDMPV.141 , 831

  Zer: Herria
  Non: Araba
  Jatorria: IZ.05

 • yruraes - (1417) FDMPV.003 , 31

  Zer: Herria
  Non: Araba
  Jatorria: IZ.05

 • yruraes - (1419) FDMPV.083 , 85

  Zer: Herria
  Non: Araba
  Jatorria: IZ.05

 • iruraiz - (1438) FDMPV.088 , 18

  Zer: Herria
  Non: Araba
  Jatorria: IZ.05

 • iruraez - (1456, 1506) FDMPV.088 , 27

  Zer: Herria
  Non: Araba
  Jatorria: IZ.05

 • iruraez - (1456, 1506) FDMPV.109 , 154

  Zer: Herria
  Non: Araba
  Jatorria: IZ.05

 • yrurays - (1473) GOI.HONR , 122

  Zer: Herria
  Non: Araba
  Jatorria: IZ.05

 • yrurayz - (1501) FDMPV.141 , 25

  Zer: Herria
  Non: Araba
  Jatorria: IZ.05

 • yrurayz - (1503) MART.MEND , II, 238

  Zer: Herria
  Non: Araba
  Jatorria: IZ.05

 • hiruraez - (1509) FDMPV.131 , 269
  (...)
  «En la villa de Alegria de Alaba, ques en la hermandad de Hiruraez»
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Araba
  Jatorria: IZ.05

 • yruraiz - (1512, 1521) MART.MEND , I, 321, 632

  Zer: Herria
  Non: Araba
  Jatorria: IZ.05

 • yruraizco hermandadean - (1567 k.) LAZ.IZKR , 19 v
  (...)
  Textos vascos: «Jan Doneanez vezpera baten / ygaro ninçan basoti / Yruraizco hermandadean / lecu on baten aldeti» “en una víspera de San Juan / pasé por el bosque (monte) / en la hermandad de Iruraitz / por al lado de un buen lugar” (Perez de Lazarraga, c. 1567, f. 19 v.)
  (...)

  Zer: Ermandadea
  Non: Araba
  Jatorria: IZ.05

 • yruraiz - (1700-1800) Gam. , 33

  Zer: Herria
  Non: Araba
  Jatorria: IZ.05

 • iruraizpea - (1719) OV.05 , 254
  (...)
  López de Guereñu (1989: 254) recoge en Axpuru el topónimo Iruraizpea de 1719, pero parece que no tiene nada que ver con el Iruraitz que estamos examinando
  (...)

  Zer: Aurkintza
  Non: Axpuru
  Jatorria: IZ.05

 • gauna, iruraiz - (1802) DRAH , I, 301, 386

  Zer: Herria
  Non: Araba
  Jatorria: IZ.05

 • iruraiz - (1829 [1557]) CENS.CAST.XVI , Ap. 119b
  (...)
  IRURAIZ // Villodas // Ixona // Elburgo // Arbulo // Eguileta // Añua // Troconiz // Alaiza // Luscando // Arrieta // Langarico [sic; -ica] // Esquerucocha [sic; -recocha] // Gasco // Jauregui // Acilu // Argomaniz // Gaceta // Gauna y Guereñu / [Vecindario:] 370
  (...)

  Zer: Udalerria [gaur Iruraiz-Gauna]
  Non: Araba
  Jatorria: CENS.CAST.XVI

 • iruraiz, gauna - (1850) MAD.DGEH , IX, 451

  Zer: Herria
  Non: Araba
  Jatorria: IZ.05

 • irurain [sic]-gaona - (1974) LIZ.LUR , 40. or.
  (...)
  Ekialdeko Lautada-k Agurain (Salvatierra) du bere herri nagusia; hortaz gainera, Asparrena, Zalduondo, San MilIan, Dulantzi (Alegría), Irurain [sic]-Gaona, Burgelu (Elburgo) eta Barrundia udalak hartzen ditu, 9.112 bizilagunekin
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Arabako lautada
  Jatorria: LIZ.LUR

 • iruraiz-gauna: iruraitz-gauna (iruraiztar-gaunar) - (1978) E.EUS.UD , Euskera, XXIII (1978, 1), 325. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.EUS.UD

 • iruraiz-gauna: iruraitz-gauna (iruraiztar-gaunar) - (1979) E.UDAL , 32

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.UDAL

 • IRURAIZ-GAUNA: IRURAITZ GAUNA - (1986) HPS.EAE , 73

  Zer: Udalerria
  Non:
  Jatorria: HPS.EAE

 • iruraiz-gauna - (1989/04/22) BOE.EAE , 096. zkia., 11918. or.
  (...)
  9137 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 1989, de la Dirección de Relaciones Institucionales y Administración Local, sobre publicidad de los nombres oficiales de los municipios de la Comunidad Autónoma. // A los efectos de lo que establece la disposición adicional primera del Decreto 271/1983, de 12 de diciembre, por el que se determina el procedimiento para el cambio de nombre de los municipios de País Vasco, resuelvo: // Aprobar la lista oficial de nombres, que es la que bajo el epígrafe “Denomincación actual”, y con el desglose por territorios históricos, se indica a continuación: // I. TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA / ARABAKO LURRALDE HISTORIKOA [...] Conforme al artículo 4º del Decreto, la utilización de nombres que no figuren bajo el epígrafe “Denominación actual” debe suspenderse hasta que, previo el expediente a que se refiere el repetido Decreto, se obtenga la aprobación definitiva. // Vitoria-Gasteiz, 14 de febrero de 1989.- El Director de Relaciones Institucionales y Administración Local, Peru Bazako Atutxa
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Araba
  Jatorria: BOE.EAE

 • iruraiz-gauna - (1992/03/17) EHAA , 053. zkia., 2146. or.
  (...)
  LEHENDAKARITZA, LEGE ARAUBIDE ETA AUTONOMI GARAPENA // 786 // ERABAKIA, 1992ko martxoaren 5ekoa, Erakunde Harreman eta Toki Administrazioko Zuzendariarena, Autonomi Elkarteko udalerrien izen ofizialak argitaratzeko dena. // Abenduaren 12ko 271/1988 Dekretuaren Xedapen Gehigarrietatik Lehenengoak ezarritakoaren ondorioetarako, honako hau // ERABAKI DUT: // «Gaurregungo izena» idazpurupean eta Lurralde Historikoetan banatuta ondoren ematen den izenen zerrenda ofiziala onartzea: // I. ARABAKO LURRALDE HISTORIKOA [...] Gaurregungo izena: iruraiz-gauna / Lehengo izena: iruraiz-gauna [...] Aipatutako Dekretuko 4. atalaren arabera, «Gaurregungo izenah idazpurupean azaltzen ez diren izenak ez dira erabili behar, Dekretu horretan aipatzen den espedienteari izapideak egin ondoren behín-betiko onartzen diren arte. // Vitoria-Gasteiz, 1992ko martxoak 5. Erakunde Harreman eta Toki Administrazioko Zuzendaria, RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Araba
  Jatorria: EHAA

 • iruraiz-gauna udal-barrutia - (1993/07/12) DEIKER.HPS , 98902
  (...)
  139-18 058
  (...)

  Zer:
  Non: Iruraiz-Gauna
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • iruraiz-gauna: iruraitz-gauna (iruraiztar, gaunar) - (2000) E.EUS.GOR.EAE , Euskera, XLV (2000, 3), 1194. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.EUS.GOR.EAE

 • iruraiz-gauna: iruraitz-gauna - (2001) EUDEL , 31
  (...)
  iruraiztar, gaunar
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non:
  Jatorria: EUDEL

 • iruraiz-gauna - (2005) NOM.GEOGR , Ar.
  (...)
  Iruraiz-Gauna
  (...)

  Zer:
  Non: Iruraiz-Gauna
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • iruraiz-gauna - (2005) NOM.GEOGR , Ar. MTN,25
  (...)
  iruraiz-gauna
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • iruraitz-gauna - (2005) NOM.GEOGR , Ar.
  (...)
  Azilu / Acilu /: Iruraitz-Gauna / Iruráiz
  (...)

  Zer:
  Non: Iruraiz-Gauna
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • Iruraitz-Gauna: iruraiztar, gaunar - (2006) ARAUZ.150 , Euskera, LI (2006, 2), 1102. or.
  (...)
  Iruraitz-Gauna (euskara); Iruraiz-Gauna (ofiziala). Herritar izena: iruraiztar, gaunar
  (...)

  Zer: Udala
  Non: Araba
  Jatorria: ARAUA.150

 • iruraitz-gauna udalerria - (2006/04/11) DEIKER.HPS , 98902
  (...)
  139-18 058
  (...)

  Zer:
  Non: Iruraiz-Gauna
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • iruraiz-gauna - (2007/03/22) EAE.IOF.07 , 58. zkia., 7063. or.
  (...)
  I. Arabako lurralde historikoa
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Araba
  Jatorria: EAE.IOF.07

 • iruraiz-gauna - (2009/02/02) EAE.IOF.09 , 022. zkia., 507-2. or.
  (...)
  JAURLARITZAREN LEHENDAKARIORDETZA // 507 // EBAZPENA, 2009ko urtarrilaren 12koa, Toki Araubidearen zuzendariarena, Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzkoa. // Abenduaren 12ko 271/1983 Dekretuaren xedapen gehigarrietatik lehenengoak ezarritakoaren ondorioetarako, honako hau // EBATZI DUT: // «Izen ofiziala» idazpurupean eta Lurralde historikoetan banatuta, ondoren ematen den izenen zerrenda ofiziala onartzea, lehengo izena ere azalduz, azken zerrenda ofizialean azaldutako izenarekiko aldaketarik jaso duten udalerriei dagokionez. // I. ARABAKO LURRALDE HISTORIKOA [...] En Vitoria-Gasteiz, a 12 de enero de 2009. // El Director de Régimen Local, // JOSÉ M.ª ENDEMAÑO ARÓSTEGUI
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Araba
  Jatorria: EAE.IOF.09

 • iruraiz-gauna - (2009/02/10) EAE.IOF.09 , 028. zkia., 688-2. or.
  (...)
  JAURLARITZAREN LEHENDAKARIORDETZA // 688 // HUTSEN ZUZENKETA, honako ebazpenarena: Ebazpena, 2009ko urtarrilaren 12koa, Toki Araubi¬dearen zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzkoa. // Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariari buruzko abenduaren 23ko 217/2008 Dekretuaren 18.2.a) artikuluak ezartzen duenez, aldizkariaren argitalpena prestatzerakoan egiten diren hutsak, baldin eta dokumentuaren edukia aldatzen badute edo zalantzak sortzen badituzte, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritzak zuzenduko ditu, ofizioz nahiz organo edo entitate interesdunak eskatuta. // Era horretako akatsak antzeman dira Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzko Toki Araubidearen zuzendariaren 2009ko urtarrilaren 12ko Ebazpenean (2009ko otsailaren 2ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 22. zenbakia). Akatsaz ohartuta, honako hau zuzendu behar da: // Jarraian Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialen zerrenda argitaratzen da, lurraldeka: // I. ARABAKO LURRALDE HISTORIKOA [...]
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Araba
  Jatorria: EAE.IOF.09

 • iruraiz-gauna - (2010/02/26) EHAA.EAE.10 , 039. zkia., 2010/1032
  (...)
  JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA EBAZPENA, 2010eko urtarrilaren 12koa, Auzibideen zuzendariarena, Autonomia Erkidegoko udalerrien izen ofizialak argitaratzeari buruzkoa. Abenduaren 12ko 271/1983 Dekretuaren xedapen gehigarrietatik lehenengoak ezarritakoaren ondorioetarako, honako hau EBATZI DUT: «Izen ofiziala» idazpurupean eta lurralde historikoetan banatuta, ondoren ematen den izenen zerrenda ofiziala onartzea, lehengo izena ere azalduz azken zerrenda ofizialean azaldutako izenarekiko aldaketarik jaso duten udalerriei dagokionez. I. ARABAKO LURRALDE HISTORIKOA (…) Vitoria-Gasteiz, 2010eko urtarrilaren 12a. Auzibideen zuzendaria, MARÍA SOLEDAD GÓMEZ ADRIAN.
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Araba
  Jatorria: EHAA.EAE.10

 • iruraitz-gauna - (2015) IZ.05 , 221-222. or.
  (...)
  Den. oficial: Iruraiz-Gauna [...] Etimol.: En la Reja tenemos, como puede verse, Hira-, pero los testimonios posteriores indican que debería haber sido Hiru-, es decir, podemos estar ante un problema filológico, de lectura o transmisión del texto. En el caso de que la sibilante de 1025 estuviera bien transcrita, habría que pensar en un asimilación de vibrantes, es decir, en esta evolución: *Hirusaez(a) (la -a final parece ser el artículo) > Hiruraez > Hirurez (con paso ocasional -ae- > -e-) / *Hiruraiz > Iruraiz. // Es, de todos modos, un topónimo oscuro para nosotros, cuyo final puede ser puesto en relación con Malizhaeza también de la Reja, que designaba una zona pegante a la capital, incluida la misma (Gastehiz), y que no parece que tenga relación con malum ‘manzana’ (Caro Baroja, 1980: 164), como tampoco Iruraiz la tiene con iratze ‘helecho’ (ibid., 163). Podría tener que ver, igualmente, con Bahanezta (en Harrahia), y éste con Bahaeztu, actual Maeztu, Maestu (véase esta entrada), pero la relación dista de ser clara. ¿Tendrá la base algo que ver con hirur ‘tres’? Sobre Gauna véase esta entrada [Estamos ante un topónimo basado en el nombre personal Caunus o Gaunus (EDH). El étimo es, en nuestra opinión, *(uilla) caunana, *(uilla) gaunana ‘la propiedad del llamado Caunus o Gaunus’, de donde GauNãɦ̃ã > Gauna. El resto de la nasal del sufijo, es decir, las vocales y la aspiración nasalizadas, habrán reforzado la nasalidad de la n precedente, convirtiéndola en fortis e impidiendo que se perdiera].
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Araba
  Jatorria: IZ.05

 • iruraiz-gauna - (2016/11/08) OB.AG , 1
  (...)
  Lehen Iruraitz-Gauna. Ez dugu amaierako -tz proposatzeko daturik.
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Araba
  Jatorria: OB.AG

 • Iruraiz-Gauna: iruraiztar, gaunar - (2017) ARAUA.150 , Euskera 62. libk. (2017,1) 30. or.
  (...)
  Iruraiz-Gauna. Osoko bilkurak Bilbon 2017/02/24an onartutako aldaketa: Iruraitz-Gauna > Iruraiz-Gauna.
  (...)

  Zer: Udala
  Non: Araba
  Jatorria: ARAUA.150

 • [i.ɾu.ɾái̯θ] / [i.ɾú.ɾai̯s], ([i.ɾú.ɾai̯ts]) - (2015) [IZ.05]
 • Iruraiz-Gauna (ofiziala)
UTM:
ETRS89 30T X.546528 Y.4742331
Koordenatuak:
Lon.2º25'45"W - Lat.42º49'59"N

Kartografia:

113-59 [FK]; 113-51 [FK]; 113-57 [FK]; 113-50 [FK]; 113-49 [FK]; 113-58 [FK]; 112-64 [FK]; 138-07 [FK]; 139-18 [FK]; 139-10 [FK]; 139-01 [FK]; 139-02 [FK]; 139-17 [FK]; 138-08 [FK]; 139-09 [FK]; 138-24 [FK]; 139-11 [FK]; 138-16 [FK]; 138-23 [FK]; 138-15 [FK]; 139-03 [FK]

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus

Azkue Biblioteka eta argitalpenak

Maximiza tus ganancias en criptomonedas confiando en Bitplex 360, una plataforma diseñada para el éxito.
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
Library zlibrary project
z-library z-lib project
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper