Leku-izenak

Alangua - Lekuak - EODA

Alangua (Herrixka)

Entitatea:
Populamendua/Herri ofiziala
Altitudea:
693 
Arautzea:
batzordearen argitalpena 
Non: Agurain
Kokalekuak:
 • abulanga - (1025) FITA.RSM , --

  Zer: Herria
  Non: Agurain
  Jatorria: IZ.05

 • Abulanga - (1025 [1883]) FITA.RSM , 356. or.
  (...)
  In era millesima sesagesima tertia decano sancti Emiliani, sicut colligebat ferro per Alava, ita describimus [Gal., Llor. "scribimus"] [...] Hegiraz XIIII rgs. // Hamamio [Gal, Llor. "Hansamio."] I rg. Harhaia [Gal. "Harhahia"; Llor. "Harrahia."] I rg. Haiztara I rg. Zalduondo [Gal., Llor. "Zalduhondo."] II rgs. Mizkina I rg. Paterniana I rg. Hagurahin et Salurtegiz [Gal. "Salurtegi"; Llor. "Salurtegui."] I rg. Munniahin I rg. Pingunna I rg. Ocariz et Padura et Opaucu I rg. Harrizavallaga [Gal., Llor. "Harrizaballaga"] Heguilior [Gal., Llor. "Hegilior."] et Abulanga III rgs. [Gal., Llor. añaden "in anno."]
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Agurain
  Jatorria: FITA.RSM

 • aulanga - (1257) RODR.CDIPR , IV, 218

  Zer: Herria
  Non: Agurain
  Jatorria: IZ.05

 • aulanga - (1258) MDI.AM , II, 195

  Zer: Herria
  Non: Agurain
  Jatorria: IZ.05

 • pero garcia de alangua, pedro garcia de alaunga - (1453-54) FDMPV.109 , 16, 327

  Zer: Antroponimoa
  Non:
  Jatorria: IZ.05

 • alangua - (1458) FDMPV.088 , 30-31

  Zer: Herria
  Non: Agurain
  Jatorria: IZ.05

 • alaunga - (1500) FDMPV.134 , 93

  Zer: Herria
  Non: Agurain
  Jatorria: IZ.05

 • alaunga - (1501) FDMPV.141 , 36

  Zer: Herria
  Non: Agurain
  Jatorria: IZ.05

 • alavnga - (1503, 1509) FDMPV.141 , 51, 152

  Zer: Herria
  Non: Agurain
  Jatorria: IZ.05

 • alavnga, alaunga - (1510, 1518) FDMPV.141 , 272, 292-99, 537

  Zer: Herria
  Non: Agurain
  Jatorria: IZ.05

 • alangua - (1511, 1515-18) FDMPV.141 , 291-301, 413

  Zer: Herria
  Non: Agurain
  Jatorria: IZ.05

 • alaunga - (1567, 1580, 1712) REG.THAG , 33

  Zer: Herria
  Non: Agurain
  Jatorria: IZ.05

 • alaungarabide(a) - (1586, 1671-1702) REG.THAG , 34

  Zer: Bidea
  Non: Agurain
  Jatorria: IZ.05

 • alangurabidea - (1600-1700) REG.THAG , 34

  Zer: Bidea
  Non: Agurain
  Jatorria: IZ.05

 • Alangua - (1696-1773) Gam. , 32
  (...)
  Salvatierra, y Eguillor / Opacua, Alangua, Arrizala / Galarreta, Zuazo, Aspuru / Mezquia, Eguilaz, Narbaja
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Agurain
  Jatorria: Gam.

 • alangua - (1700-1800) Gam. , 32

  Zer: Herria
  Non: Agurain
  Jatorria: IZ.05

 • alanguarabide(a) - (1706) REG.THAG , 33-34

  Zer: Bidea
  Non: Agurain
  Jatorria: IZ.05

 • alangua - (1771-1862) AAHP.HIPAURK , 0181

  Zer: Leku-izena
  Non: Agurain
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • alangua - (1798) REG.THAG , 33

  Zer: Herria
  Non: Agurain
  Jatorria: IZ.05

 • alangua - (1798 [1926]) LAND.HCPA , I, 0034

  Zer:
  Non: Agurain
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • alangua - (1802) DRAH , I, 13
  (...)
  bar. ó ald. de la villa de Salvatierra, herm. del mismo nombre, prov. de Álava: tiene el alcalde ordinario y demas ministros de justicia de la hermandad, una parroquia con la advocacion de S. Estéban protomártir, de cuyo gobierno esta encargado uno de los últimos 4 beneficiados de los 16 que componen el cabildo de la villa: hay tambien una ermita titulada S. Miguel arcángel. En lo eclesiástico pertenece á la vic. de Salvatierra y arcip. de Eguilaz. M.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DRAH

 • alangua - (1802) DRAH , I, 13

  Zer: Herria
  Non: Agurain
  Jatorria: IZ.05

 • alengua [sic] - (1829 [1557]) CENS.CAST.XVI , Ap. 118a
  (...)
  SALVATIERRA // Salvatierra // Ocariz // Alengua // Arrizala // Eguilior // Opacua / [Vecindario:] 449
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Agurain
  Jatorria: CENS.CAST.XVI

 • alangua - (1848) MAD.DGEH , I, 194

  Zer: Herria
  Non: Agurain
  Jatorria: IZ.05

 • alangua - (1959) SGE.25KART , 139-I

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • ALANGUA - (1962) LG.ASAF , 517
  (...)
  ALANGUA.- San Esteban (PA). Santa Bárbara (T). San Isidro (T). San Miguel (ED). San Pío (ED)
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Agurain
  Jatorria: LG.ASAF

 • alanguabide - (1982) IBOP.TC , 613

  Zer: Bidea
  Non: Burgu-Gazeta
  Jatorria: IZ.05

 • ALANGUA: ALANGOA - (1986) HPS.EAE , 15

  Zer: Entitatea
  Non:
  Jatorria: HPS.EAE

 • alangua - (1989) OV.05 , --
  (...)
  pueblo
  (...)

  Zer:
  Non: Agurain
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • alangua - (1991) NOM.1991 , Ar. 26

  Zer:
  Non: Agurain
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • alangoa - (1994/01/01) DEIKER.HPS , 103688
  (...)
  139-04 212
  (...)

  Zer:
  Non: Agurain
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • alangua - (1995/03/10) EHAA , 049. zkia., 2619. or.
  (...)
  OGASUN ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA KULTURA SAILA 1145 ERABAKIA, 1995eko otsailaren 20koa, Erakunde Harremanetako eta Toki Administrazioko zuzendariarena eta Hizkuntza Aholkularitza eta Informaziorako zuzendariarena, Euskal Autonomi Elkarteko udalerrien biztanleria guneen izenei zabalkundea ematen diena. Euskal Autonomi Elkarteko udalei kontsulta egin ondoren eta urtarrilaren 3ko 1/1995 Dekretuaren 7.1.j). eta 13.d) ataletan, apirilaren 30eko 286/1991 Dekretuaren 17.e) atalean eta apirilaren 23ko 258/1991 Dekretuaren 13.c) atalean ezarritakoarekin eta azaroaren 24ko Euskeraren Erabilpena Arauzkotzezko 10/1982 Oinarrizko Legearen 10. atalean ezartzen denarekin bat, biztanleria guneen izenen erabileran batasuna bermatzeko, hauxe ERABAKI DUGU: Erabaki honen Eraskinean agertzen den Euskal Autonomi Elkarteko udalerrien biztanleria guneen izenen zerrendari zabalkundea ematea. Vitoria-Gasteiz, 1995eko otsailak 20. Erakunde Harremanetako eta Toki Administrazioko zuzendaria, IÑIGO BARANDIARAN BENITO. Hizkuntza Aholkularitza eta Informaziorako zuzendaria, XABIER AIZPURUA TELLERIA. Udala: Salvatierra o Agurain.
  (...)

  Zer: Biztanleria-entitatea
  Non: Salvatierra o Agurain
  Jatorria: EHAA

 • alangua: alangua - (2000) E.EUS.GOR.EAE , Euskera, XLV (2000, 3), 1187. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.EUS.GOR.EAE

 • Alangua: Alangua - (2001) EUDEL , 113

  Zer: Biztanle-entitatea
  Non:
  Jatorria: EUDEL

 • alangua - (2005) AFA.IZ , --
  (...)
  22 biztanle
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AFA.IZ

 • alangua auzoa - (2006/05/19) DEIKER.HPS , 103688
  (...)
  139-04 212
  (...)

  Zer:
  Non: Agurain
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • alangua - (2009) MTNA100 , 540/4740

  Zer: Herria
  Non: Araba
  Jatorria: MTNA100

 • alangua - (2012/04/13) ALHAO , 042. zkia., 3820. or.
  (...)
  AGURAIN // 2030 // Herriguneen izenak // Aguraingo Udalbatzak, 2012ko otsailaren 23ko ohiko bilkuran, ondokoa erabaki zuen, besteak beste: // 1/ Udalerriaren izenaren ordena aldatzea, eta aurrerantzean Agurain/Salvatierra izatea. // 2/ Udalerriko erakundeen izen hauek onartzea: // - Agurain/Salvatierra // - Alangua // - Arrizala // - Egileor // - Opakua // 3/ Erabaki hau ALHAOn, BOEn eta udaleko iragarki taulan argitaratzea, eta horren berri ematea Estatistikako Institutu Nazionalari, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzari eta Arabako Foru Aldundiko Erakunde Erregistroari. // Agurain, 2012ko martxoaren 30a.– Alkatea, MAIDER GARCÍA DE VICUÑA QUINTANA
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: ALHAO

 • alangua - (2015) IZ.05 , 59-60. or.
  (...)
  Den. oficial: Alangua [...] Etimol.: Está bastante claro, vistos los datos, que la evolución ha sido Abulanga > Aulanga (con pérdida de la fricativa bilabial en posición intervocálica, tal vez por estar situada junto a la vocal u) > Alaunga > Alangua o Alangua > Alaunga (por metátesis). Creemos que en la base tenemos el nombre personal Abullianus, y que la evolución ha sido la siguiente: *(uilla) abullianica > *Abullánica (por disimilación de palatales) > *AbuLánica (con tratamiento de la geminada latina como si fuera L, convertida posteriormente en l) > *Abulánca (con caída de la vocal postónica) > Abulanga (por sonorización de la velar sorda tras sonante, como en Berango, Durango; véase Salaberri, 2011a) > Aulanga > Alaunga > Alangua.
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Agurain
  Jatorria: IZ.05

 • alangua - (2016/11/08) OB.AG , 1

  Zer: Herria
  Non: Agurain
  Jatorria: OB.AG

 • Alangua (ofiziala)
UTM:
ETRS89 30T X.550956 Y.4740595
Koordenatuak:
Lon.2º22'31"W - Lat.42º49'1"N

Kartografia:

139-04 [FK]

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper