Leku-izenak

Gazeta - Lekuak - EODA

Gazeta (Kontzejua, lekua)

Entitatea:
Populamendua/Herri ofiziala
Altitudea:
547 
Arautzea:
batzordearen beraren arautze proposamena 
Non: Burgu
Kokalekuak:
 • Gazaheta - (1025 [1883]) FITA.RSM , 355. or.
  (...)
  In era millesima sesagesima tertia decano sancti Emiliani, sicut colligebat ferro per Alava, ita describimus [Gal., Llor. "scribimus"] [...] Maliszhaeza [Gal., Llor. "Malizhaeza."] XXII rgs. // Abendagu [Gal., Llor. "Abendangu."] I rg. Armenti [Gal. "Armentei"; Llor. "Armentehi."] I rg. [Gal., Llor. "tres regas."] Echari [Gal., Llor. "Ehari."] I rg. Gazaheta I rg. Berroztegieta II rgs. Lassarte [Gal., Llor. "Lasarte."] III rgs. Harizaballeta et Gardellihi III rgs. Gaztellu et Meiana III rgs. Mendiolha Hollarruizu et Adurzaha III rgs. Gastehiz III rgs. Arriaga I rg.
  (...)

  Zer: 947
  Non: Burgu
  Jatorria: FITA.RSM

 • gazaheta - (1025 [1976) UBI.CSMC , 180, 176-178. or. [SAL.IKA, 1, 141-142. or.]
  (...)
  Partiendo de este último testimonio [Hanoeta] podríamos pensar que la base es el antropónimo Hanno y el sufijo el conocido -eta, pero en ese caso no sería fácil explicar la variante Ahanoeta, ya que la aspiración no parece que esté separando morfemas como en Elgueheta (Martínez & González & Martínez, 1991, 242, pág. 257; cf. Gazaheta, Sagassaheta, Erroheta, Azazaheta en la reja de San Millán [Ubieto, 1976, 180, pp. 176-178], frente a Harizavalleta Galharreta, Harrieta, Haztegieta y Andozketa), y no sabemos si es etimológica como en Hondarroa (1256, Martínez & González & Martínez, 1991, 21, pág. 35), Harriaga (ibíd., 1305, 99, pág. 104), Uhalde (ibíd., 155, pág. 161), Hayzpiru (ibíd., 1335, 184, pág. 187) y Hargarayn (ibíd., 242, pág. 257). Caso parecido es el de Ahaduna (1450, Lema & Tapia, 1996, 10, pág. 21), Aduna (G) en la actualidad
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Araba
  Jatorria: SAL.IKA

 • gazata - (1049) UBI.CSMC , 251

  Zer: Herria
  Non: Burgu
  Jatorria: IZ.05

 • gazata - (1049) GAND.SM , 973

  Zer: Herria
  Non: Burgu
  Jatorria: IZ.05

 • gaçaeta - (1257) RODR.CDIPR , IV, 227

  Zer: Herria
  Non: Burgu
  Jatorria: IZ.05

 • garçaeta - (1295) RODR.CDIPR , IV, 438

  Zer: Herria
  Non: Burgu
  Jatorria: IZ.05

 • gaçaeta - (1295) FDMPV.054 , 10

  Zer: Herria
  Non: Burgu
  Jatorria: IZ.05

 • gaceta - (1337) MDI.AM , I, 285

  Zer: Herria
  Non: Burgu
  Jatorria: IZ.05

 • gaçaeta - (1351) FDMPV.049 , 39

  Zer: Herria
  Non: Burgu
  Jatorria: IZ.05

 • gazaeta - (1455) FDMPV.109 , 33
  (...)
  ¿se trata del despoblado?
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Burgu
  Jatorria: IZ.05

 • gaceta - (1461) FDMPV.149 , A10, 64

  Zer: Herria
  Non: Burgu
  Jatorria: IZ.05

 • san martin de gazaeta, gazaeta, juan garcia de gazaeta - (1548, s. XVIII k.) UA.BURG.DOK , N.133

  Zer: Eliza, herria, antroponimoa
  Non: Gazeo
  Jatorria: IZ.05

 • guaçaeta, gaçaeta - (1551) DIBO.LVMG , 223, 331

  Zer: Herria
  Non: Burgu
  Jatorria: IZ.05

 • Gaceta - (1696-1773) Gam. , 33
  (...)
  Yruraiz, quinta hermandad / cuyos lugares se llaman / Gaceta, Troconiz, Burgo / Alegria Azilu, Gauna
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Burgu
  Jatorria: Gam.

 • gaceta - (1700-1800) Gam. , 33

  Zer: Herria
  Non: Burgu
  Jatorria: IZ.05

 • gacetabitartea - (1706) OV.05 , 212

  Zer: Aurkintza
  Non: Añua
  Jatorria: IZ.05

 • gacetacoerrotaaldea - (1737) OV.05 , 212

  Zer: Aurkintza
  Non: Gazeta
  Jatorria: IZ.05

 • gaceta - (1771-1862) AAHP.HIPAURK , 2017

  Zer: Leku-izena
  Non: Burgu
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • gaceta - (1771-1862) AAHP.HIPAURK , 0552

  Zer: Leku-izena
  Non: Burgu
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • gáceta - (1771-1862) AAHP.HIPAURK , 0182

  Zer: Leku-izena
  Non: Burgu
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • gáceta - (1771-1862) AAHP.HIPAURK , 1740

  Zer: Leku-izena
  Non: Burgu
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • gácetaravide - (1800-1900) UA.BURG.DOK , N.44
  (...)
  «Zuazorroz o Gacetaravide»
  (...)

  Zer: Bidea
  Non:
  Jatorria: IZ.05

 • gaceta - (1802) DRAH , I, 291
  (...)
  I. de señ. en la herm. de Iruraiz, pr. de Álava. Está situado al o. y á 2 leguas de distancia de la villa de Salvatierra. Confina por n. con El-Burgo, por e. con Alegría, por s. con Añua, y por o. con Villafranca. Tiene 9 vecinos con el mismo gobierno y justicia de la villa de El-Burgo, á quien está agregado este pueblo en calidad de aldea: se ocupan en la agricultura, y cogen 1125 fanegas de todo grano. Hay una parroquia, dedicada á S. Martin obispo, servida por un beneficiado. Pertenece en lo eclesiástico al ob. de Calahorra, su vic. de Salvatierra y arcip. de Eguilaz. M.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DRAH

 • gaceta - (1802) DRAH , I, 291

  Zer: Herria
  Non: Burgu
  Jatorria: IZ.05

 • gaceta - (1829 [1557]) CENS.CAST.XVI , Ap. 120a
  (...)
  IRURAIZ // Villodas // Ixona // Elburgo // Arbulo // Eguileta // Añua // Troconiz // Alaiza // Luscando // Arrieta // Langarico [sic; -ica] // Esquerucocha [sic; -recocha] // Gasco // Jauregui // Acilu // Argomaniz // Gaceta // Gauna y Guereñu / [Vecindario:] 370
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Iruraiz [gaur Burgu]
  Jatorria: CENS.CAST.XVI

 • gaceta vaso, gaceta baso - (1850) UA.BURG.DOK , N.45
  (...)
  «Monte llamado Gaceta vaso»
  (...)

  Zer: Basoa
  Non: Gazeta
  Jatorria: IZ.05

 • gaceta - (1850) MAD.DGEH , VIII, 262

  Zer: Herria
  Non: Burgu
  Jatorria: IZ.05

 • gáceta (top.) - (1953 [1997]) M.AV , 268
  (...)
  268. paragrafoa.- gatz «sal»; top. Gazaheta (1025), Gazata (1049, CSM, 137), hoy Gaceta, Al.; Gaceaga, Gascue (Cascue), Gasmuri, Gazolaz (Míchael de Gaçolaç, Nav. 1202). Para Gacitua (Gacituaga), v. -tu. Cazqueta podría proceder también de iko o de ik(h)atz (316 y 318).
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: M.AV

 • gazaheta, gazata (top.) - (1953 [1997]) M.AV , 235, 268
  (...)
  235. paragrafoa.- -eta «terminación de multitud de nombres topográficos que indican pluralidad» (Azkue). De su frecuencia da fe la reja de San Millán donde aparecen Azazaheta, Bagoeta, Berroztegieta, Erroheta, Galharreta, Gazaheta, Gelhegieta, Haizcoeta, Haizpilleta, Harizavalleta, Harrieta, Haztegieta, Mariaeta, Sagassaheta, Sansoheta. V. también -keta. Es interesante el hecho de que siga a veces a nombres personales; así Mariaeta, Sansoheta en la lista anterior y el ap. Micolaeta. Apellidos Arteta, Beteta, Iraeta, Iztueta, Ozaeta, Sustaeta, etc. Como es bien sabido, Schuchardt piensa en un préstamo, del suf. latino -etum (pl. -eta; cast. -edo, -eda). Para -eta /-keta, que se comporta como un sufijo de flexión, lo mismo que -aga, véase FLV 3 (1971), 241 ss. Aunque en general hay -keta tras sibilante. Ariceta (y Ariçegui) se documentan muy pronto. 268. paragrafoa.- gatz «sal»; top. Gazaheta (1025), Gazata (1049, CSM, 137), hoy Gaceta, Al.; Gaceaga, Gascue (Cascue), Gasmuri, Gazolaz (Míchael de Gaçolaç, Nav. 1202). Para Gacitua (Gacituaga), v. -tu. Cazqueta podría proceder también de iko o de ik(h)atz (316 y 318).
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: M.AV

 • gazeta: gazaheta, gatzaheta - (1961) ETX.URI , 227. or.
  (...)
  Araba’n erri-izenen agiririk zaharrena [sic, zarrena] San Millan’eko lekaidetxeak eskeintzen diguna da. Au, ordea, sail luzea da eta deua [sic, dena] aldatzea lan nekosua litzake. Gaiñera, izen lerrokada onek ba-ditu Mitxelena-Elizalte jaunaren iritzian zenbait utsegite eta bestalde, garai arteko [sic, artako] ortografia zailla bear bezala aditzera ematen jakin bear da, 1025’ekoa baita izen sail au. Onetxegatik zalantza askotxo sortzen dira iri batzuen egiazko oguzpenari buruz eta ene ustez obe da ziurtasun oso bat ez den artean dudakor auek bertanbera uztea. Lan eder au, erri guzti auen adierazpena ematea, alegia, Mitxelena jaunak edo beste jakintsuren batek egin dizaikegu. Emen, izen batzuek bakarrik aldatuko ditut, guretzat ernegarri zerbait dutenak, irakurleak ikus ahal dezantzat mendeak ekarri duten aldakuntza Araba’ko uri batuetan. // GAZETA, GAZAHETA. Apika GATZAHETA.
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Araba
  Jatorria: ETX.URI

 • GACETA - (1962) LG.ASAF , 524
  (...)
  GACETA.- San Martín (PA). San Jorge (ED)
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Burgu
  Jatorria: LG.ASAF

 • gaceta: gatzeta - (1974) TXILL.EHLI , 170 A

  Zer:
  Non:
  Jatorria: TXILL.EHLI

 • gácetaravidea - (1982) IBOP.TC , 614

  Zer: Bidea
  Non: Añua
  Jatorria: IZ.05

 • GACETA: GAZETA - (1986) HPS.EAE , 24

  Zer: Entitatea
  Non:
  Jatorria: HPS.EAE

 • gacetabaso - (1987) GSAL.CTOPA , 4-85

  Zer: Basoa
  Non: Egileta
  Jatorria: IZ.05

 • gacetabaso - (1989) OV.05 , 212

  Zer: Basoa
  Non: monte de Gazeta
  Jatorria: IZ.05

 • gaceta - (1989) OV.05 , --
  (...)
  pueblo del ayuntamiento de Elburgo
  (...)

  Zer:
  Non: Burgu
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • gaceta - (1991) NOM.1991 , Ar. 16

  Zer:
  Non: Burgu
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • gaceta - (1992) FK , 112-64-084-3
  (...)
  elburgo/burgelu
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • gazeta - (1993/09/01) DEIKER.HPS , 90137
  (...)
  112-64 084
  (...)

  Zer:
  Non: Burgu
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • gazeta / gaceta - (1995/03/10) EHAA , 049. zkia., 2616. or.
  (...)
  OGASUN ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA KULTURA SAILA 1145 ERABAKIA, 1995eko otsailaren 20koa, Erakunde Harremanetako eta Toki Administrazioko zuzendariarena eta Hizkuntza Aholkularitza eta Informaziorako zuzendariarena, Euskal Autonomi Elkarteko udalerrien biztanleria guneen izenei zabalkundea ematen diena. Euskal Autonomi Elkarteko udalei kontsulta egin ondoren eta urtarrilaren 3ko 1/1995 Dekretuaren 7.1.j). eta 13.d) ataletan, apirilaren 30eko 286/1991 Dekretuaren 17.e) atalean eta apirilaren 23ko 258/1991 Dekretuaren 13.c) atalean ezarritakoarekin eta azaroaren 24ko Euskeraren Erabilpena Arauzkotzezko 10/1982 Oinarrizko Legearen 10. atalean ezartzen denarekin bat, biztanleria guneen izenen erabileran batasuna bermatzeko, hauxe ERABAKI DUGU: Erabaki honen Eraskinean agertzen den Euskal Autonomi Elkarteko udalerrien biztanleria guneen izenen zerrendari zabalkundea ematea. Vitoria-Gasteiz, 1995eko otsailak 20. Erakunde Harremanetako eta Toki Administrazioko zuzendaria, IÑIGO BARANDIARAN BENITO. Hizkuntza Aholkularitza eta Informaziorako zuzendaria, XABIER AIZPURUA TELLERIA. Udala: Elburgo.
  (...)

  Zer: Biztanleria-entitatea
  Non: Elburgo
  Jatorria: EHAA

 • gáceta: gazeta - (2000) E.EUS.GOR.EAE , Euskera, XLV (2000, 3), 1191. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.EUS.GOR.EAE

 • Gáceta: Gazeta - (2001) EUDEL , 116

  Zer: Biztanle-entitatea
  Non:
  Jatorria: EUDEL

 • gáceta - (2005) AFA.IZ , --
  (...)
  45 biztanle
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AFA.IZ

 • gazeta auzoa (kontzejua) - (2006/05/04) DEIKER.HPS , 90137
  (...)
  112-64 084
  (...)

  Zer:
  Non: Burgu
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • gaceta - (2007) AFA.KAT , Pol: 0004
  (...)
  ELBURGO/BURGELU
  (...)

  Zer: Lurzatia
  Non: Burgu
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • gaceta - (2007) AFA.KAT , Pol: 0007
  (...)
  ELBURGO/BURGELU
  (...)

  Zer: Lurzatia
  Non: Burgu
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • gazeta - (2009/07/14) Euskera , [Argitaratu zain]
  (...)
  Mikel Gorrotxategi Nieto, secretario de la Comisión de Onomástica de esta Real Academia de la Lengua Vasca - Euskaltzaindia, EXPONE: Que el nombre de la Junta Administrativa del municipio de Elburgo/BUrgelu que hasta hoy en día ha sido oficialmente Gáceta en euskera es Gazeta. Que dicha junta administrativa se documenta por primera vez como Gazaheta en 1025, en la lista de pueblos alaveses conocida como “Reja de Álava”, documento que forma parte del Cartulario de San Millán de la Cogolla. Posteriormente se documenta como Gazaeta, en 1257 y 1294. Finalmente, surgió Gazeta. Tras establecer la Real Academia Española en 1763 el uso del acento gráfico surgió Gáceta, forma ofizial hoy en día. Este acento nos recuerda cual es la acentuación correcta también en euskera, sin embargo, que la Real Academia de la Lengua Vasca estableció que en euskera no se usa dicho símbolo y por o tanto no se debe usar. Que el cambio de Gazaeta a Gazeta antes visto se dio en euskera y que la forma Gazeta, acentuáda como esdrújula, era la que se usaba en lengua vasca a la luz de los testimonios de toponimia en la obra de obra de Gerardo López de Guereñu Toponimia Alavesa seguido de Mortuorios o Despoblados y Pueblos Alaveses, editada por esta Real Academia, como: Gazetabaso (sigloXX Gazeta), Gazetabitartea (1706, Añua) o Gazetakoerrotaldea (1737, Gazeta). Por lo que se refiere al gentilicio o nombre del habitante, hasta ahora no se ha hallado constancia documental. Sin embargo, la Comisión considera que, a la vista de casos similares (aretxabaletar, elgetar, mañuetar...), probablemente sería gazetar. En consecuencia y por todo lo expuesto, CERTIFICA: Que, de acuerdo con el dictamen correspondiente de la Comisión de Onomástica, la denominación eusquérica de la mencionada localidad es Gazeta. Que, por lo tanto, la denominación completa de dicha Junta Administrativa sería, en los dos idiomas oficiales el siguiente: Gazate kontzejuko Administrazio Batzordea / Junta Administrativa del Concejo de Gazeta o Gazateko Administrazio Batzordea / Junta Administrativa de Gazeta Que de acuerdo con lo anteriormente considerado, con el artículo seis, punto cuatro, del Estatuto de Autonomía del País Vasco, con el artículo décimo de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del euskera, con la legislación y con la normativa académica vigentes, al ser un nombre eusquérico, la forma recomendada a efectos oficiales es en cualquier idioma Gazeta. En Bilbao a catorce de julio de dos mil nueve Mikel Gorrotxategi Nieto, euskaltzain urgazle eta Euskaltzaindiaren Onomastika batzorde idazkari denak, ADIERAZTEN DU: Orain arte izen ofiziala Gáceta duen Burguko Administrazio Batzordearen euskal izena Gazeta dela. Aipatutako administrazio batzordea Gazaheta dokumentatzen dela lehenengo aldiz 1025an, “Reja de Álava” izenez ezagutzen den Arabako herrien zerrendan, Donemiliaga Kukullako kartularioko zatia denean. Geroago, Gazaeta ageri da 1257 eta 1294an. Azkenik, Gazeta aldaera sortu zen. 1763an Real Academia Españolak azentu grafikoaren erabilera finkatu eta gero, gaur egun ofiziala den Gáceta sortu zen. Ageri den azentu marka horrek gogorarazten du ahoskeran non jarri behar zaion azentu marka euskaraz ere, baina gogoratu behar da jatorriz euskal izenetarako Euskaltzaindiak, euskararen akademiak, ezarritako idazkeran ez dela zeinu hori erabiltzen eta ondorioz ez dela azentuarekin idatzi behar. Gorago ikusitako Gazaeta>Gazeta aldaketa euskararen barruan burutu zela eta Gazeta aldaera, era esdrujulan ahoskatuta, zela euskaarz erabiltzen zena, Akademia honek argitaratutako Gerardo López de Guereñuren Toponimia Alavesa seguido de Mortuorios o Despoblados y Pueblos Alaveses liburuko testigantzetan ikus daitekeen bezala: Gazetabaso (XX mendea Gazeta), Gazetabitartea (1706, Añua) edo Gazetakoerrotaldea (1737, Gazeta) Herritar izenaren lekukotzarik ez dagoen arren, antzeko izenak ikusita (aretxabaletar, elgetar, mañuetar...) gazetar izan daitekeela uste du Batzordeak. Azaldutakoaren ondorioz, EGIAZTATZEN DU: Onomastika batzordeak emandako irizpenari jarraiki aipatutako herriaren euskal izena Cazeta dela. Ondorioz, Administrazio batzordearen izen osoa hizkuntza ofizial bietan honakoa izango litzatekeela: Gazate kontzejuko Administrazio Batzordea / Junta Administrativa del Concejo de Gazeta edo Gazateko Administrazio Batzordea / Junta Administrativa de Gazeta. Kontuan izanik aurreko azalpena; Euskadiko Autonomia Estatutuko seigarren artikuluaren laugarren puntua; azaroaren 24ko 10/1982 Legearen hamargarren artikulua; egungo legedia eta indarrean dagoen Akademiaren arautegia, gomendatutako izena zeregin ofizialetarako edozein hizkuntzatan Cazeta dela. Bilbon, bi mila eta zortziko uztailaren hamalauan.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: Euskera

 • gazeta - (2009/10/27) ALHAO , 136. zkia., 67. or.
  (...)
  GÁCETA (8171) Kontzejuaren izen ofiziala aldatzea. Gacetako Kontzejuko Auzoen Batzarrak kontzejuaren izen ofiziala behin betiko onartzea erabaki zuen 2009ko irailaren 24an. Aurrerantzean izen ofiziala Gazeta izango da. Denek jakin dezaten ematen da aditzera, Arabako Lurralde Historikoko Kontzejuetako martxoaren 20ko 11/1995 Foru Arauak 4.3 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz. Gazeta, 2009ko azaroaren 2a. Erregidore-lehendakaria, FRANCISCO PRIETO.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: ALHAO

 • gazeta - (2015) IZ.05 , 199. or.
  (...)
  Den. oficial: Gazeta [...] Etimol.: Mitxelena (AV, 268) ve gatz ‘sal’ en la base de Gazaheta, Gazata «hoy Gáceta», pero por esta vía la -a anterior al sufijo -eta quedaría sin explicar. En otro trabajo (1971: 244, nota 7), cuando habla del nombre vasco de Salinas de Léniz, dice que, aunque se admite sin discusión que es Gatzaga, los historiadores mencionan Gaça(a), Gaza(a), que puede explicarse como gatz + -tza(a). De ser así, la variante eusquérica debería tener un sonido africado, que no se refleja en ningún testimonio a nuestro alcance. En Navarra hay Gaceco aunzondoa ‘gatzeko euntzeondoa’ “lo de junto al prado de la salera” (vid. Salaberri, 1997: 19), con gatze en la base, sinónimo en origen, al parecer, de gazkuntze y gazlarraina, de similar valor. // Una explicación alternativa sería ver un derivado de casa ‘cabaña de pastor’ primero, ‘pequeña granja’ posteriormente, más el sufijo locativo-abundancial -eta. Casa, vasquizado según las reglas fonéticas del euskera como *gaza-, sería sólo un préstamo toponímico (cfr. Boxagarea, Eskobarea y Kastillu en Uxue, N, en lugar de Ezpelketa, Utsaskieta y Gaztelu de la misma localidad u otras cercanas; Salaberri, 1994). Lo habitual es el patrimonial etxe o también gorte, korte, korta, etc., según la región, si bien *Etxeta es inusitado. Hay sin embargo Etxeita, que parece formado de la mencionada base más el sufijo -ita presente en Aizita > Axita, Irurita..., pero podría pensarse que de *Etxeeta por disimilación ha salido Etxeita, quizás a partir de *Etxieta (cfr. Ubiltzeeta > Ibiltzieta, N, o Arteeta > Arteta, Artieta, BU, y también presumiblemente Artieda, N). // Nota: Era también el nombre de un despoblado de Malizaeza (Gazaheta en 1025, Gaçaheta en 1331, MDí., 1974, II, 216); véanse los testimonios que recogen Martínez de Madina y Knörr (2009: 537-538).
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Burgu
  Jatorria: IZ.05

 • gazeta - (2016/11/08) OB.AG , 1

  Zer: Herria
  Non: Burgu
  Jatorria: OB.AG

 • gaceta - (VAR) AFAAP.APLIB , 0405

  Zer:
  Non: Burgu
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • Gazeta (ofiziala)
UTM:
ETRS89 30T X.537694 Y.4743520
Koordenatuak:
Lon.2º32'15"W - Lat.42º50'39"N

Kartografia:

112-64 [FK]

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper