Leku-izenak

- Laguntza

*: Hizki bat edo gehiago ordezkatzeko
(mendi*, aba*za, *mendi)

?: Hizki bakarra ordezkatzeko
(oihan?, e?titxu, ?adriano)

Arexola - Lekuak - EODA

Arexola (Elizatea)

Entitatea:
Populamendua/Herri ofiziala
Altitudea:
480 
Arautzea:
batzordearen argitalpena 
Non: Aramaio
Kokalekuak:
 • ximeno ybañes de arexola - (1470) FDMPV.050 , 29
  (...)
  Arrasate, 1470
  (...)

  Zer: Antroponimoa
  Non: Arrasate
  Jatorria: IZ.05

 • arexola, arejola, arrexola, martin perez de arrixola - (1499) FDMPV.093 , 49, 56, 61, 88

  Zer: Herria, antroponimo
  Non: Arexola
  Jatorria: IZ.05

 • martin lopez de arexola - (1499) FDMPV.093 , 113
  (...)
  «Martin Lopez de Arexola, vezino de Durango»
  (...)

  Zer: Antroponimoa
  Non: Durango
  Jatorria: IZ.05

 • cheru de arexola, arexola, rodrigo de arixola - (1510) GOI.HONR , 180, 184- 85
  (...)
  Aramaio, 1510
  (...)

  Zer: Antroponimoak, herria
  Non: Aramaio
  Jatorria: IZ.05

 • rodrigo de arexola, martin ruis de arexola - (1511) FDMPV.093 , 132
  (...)
  «Rodrigo de Arexola hermano de Martin Ruis de Arexola buonero vesinos de la dicha tierra de Aramayona»
  (...)

  Zer: Antroponimoak
  Non: Aramaio
  Jatorria: IZ.05

 • arexola - (1551) DIBO.LVMG , 378

  Zer: Herria
  Non: Aramaio
  Jatorria: IZ.05

 • juan de arxola (sic) - (1574) FERN.VALD , 11
  (...)
  Apodaka, 1574
  (...)

  Zer: Antroponimoa
  Non: Apodaka
  Jatorria: IZ.05

 • arejola - (1771-1862) AAHP.HIPAURK , 0181

  Zer: Leku-izena
  Non: Aramaio
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arejola - (1771-1862) AAHP.HIPAURK , 4859

  Zer: Leku-izena
  Non: Aramaio
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arejola - (1771-1862) AAHP.HIPAURK , 4860

  Zer: Leku-izena
  Non: Aramaio
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arejola - (1802) DRAH , I, 97
  (...)
  anteig. de señ. del valle y herm. de Aramayona, pr. de Álava, vic. de Mondragon, arcip. de Leniz, dióc. de Calahorra. Está situada en la falda de la alta peña de Aranguio, al o. y media legua de distancia de Zalgo ó calle de Ibarra, centro del valle, en terreno elevado y costanero, y poblado de 12 casas bastante reunidas con 15 vecinos y 90 almas. Su única industria es la agricultura, y cogen cada año 330 fanegas de trigo y 250 de maíz y algo de centeno, avena, haba, aluvia, castaña y manzana. Tiene una iglesia parroquial con la advocacion de santa Marina, servida por un beneficiado que presenta el diocesano, y 2 ermitas de S. Pedro mártir y santa Marina. M.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DRAH

 • arejola - (1802) DRAH , I, 97

  Zer: Herria
  Non: Aramaio
  Jatorria: IZ.05

 • arejola - (1829 [1557]) CENS.CAST.XVI , Ap. 121a
  (...)
  ARAMAYONA // Ibarra // Ascoaga // Olaeta // Arejola // Barajuen // Ganzaga // Echaguen / [Vecindario:] 328
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Aramaio
  Jatorria: CENS.CAST.XVI

 • AREJOLA - (1962) LG.ASAF , 519
  (...)
  AREJOLA.- Santa Marina (PA). Letasu (ED). San Pedro (ED). Trinidad (EA)
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Aramaio
  Jatorria: LG.ASAF

 • areiola - (1973-1974) URIB.ARAMTOP , mapa

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • aréjola: arexola - (1974) TXILL.EHLI , 165 B

  Zer:
  Non:
  Jatorria: TXILL.EHLI

 • arejola: arexola (arexolar) - (1976) E.EUS.LIZ.KN , Euskera, XXI (1976, 1), 297. or.
  (...)
  Kodea: 1.1.5.1.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.EUS.LIZ.KN

 • AREJOLA: AREXOLA - (1986) HPS.EAE , 17

  Zer: Entitatea
  Non:
  Jatorria: HPS.EAE

 • arejola - (1988) AFA.MAP200 , --

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arejola - (1989) OV.05 , --
  (...)
  pueblo del ayuntamiento de Aramayona
  (...)

  Zer:
  Non: Aramaio
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arejola - (1991) NOM.1991 , Ar. 02

  Zer:
  Non: Aramaio
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arejola - (1992) FK , 087-47-124-4
  (...)
  aramaio
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arexola - (1993/02/26) DEIKER.HPS , 66531
  (...)
  087-47 124
  (...)

  Zer:
  Non: Aramaio
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • Arejola - (1995/03/10) EJ.ENT95 , 2612. or.
  (...)
  OGASUN ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA KULTURA SAILA 1145 ERABAKIA, 1995eko otsailaren 20koa, Erakunde Harremanetako eta Toki Administrazioko zuzendariarena eta Hizkuntza Aholkularitza eta Informaziorako zuzendariarena, Euskal Autonomi Elkarteko udalerrien biztanleria guneen izenei zabalkundea ematen diena. Euskal Autonomi Elkarteko udalei kontsulta egin ondoren eta urtarrilaren 3ko 1/1995 Dekretuaren 7.1.j). eta 13.d) ataletan, apirilaren 30eko 286/1991 Dekretuaren 17.e) atalean eta apirilaren 23ko 258/1991 Dekretuaren 13.c) atalean ezarritakoarekin eta azaroaren 24ko Euskeraren Erabilpena Arauzkotzezko 10/1982 Oinarrizko Legearen 10. atalean ezartzen denarekin bat, biztanleria guneen izenen erabileran batasuna bermatzeko, hauxe ERABAKI DUGU: Erabaki honen Eraskinean agertzen den Euskal Autonomi Elkarteko udalerrien biztanleria guneen izenen zerrendari zabalkundea ematea. Vitoria-Gasteiz, 1995eko otsailak 20. Erakunde Harremanetako eta Toki Administrazioko zuzendaria, IÑIGO BARANDIARAN BENITO. Hizkuntza Aholkularitza eta Informaziorako zuzendaria, XABIER AIZPURUA TELLERIA. Udala: Aramaio.
  (...)

  Zer: Biztanleria-entitatea
  Non: Aramaio
  Jatorria: EJ.ENT95

 • arexola: arexola - (2000) E.EUS.GOR.EAE , Euskera, XLV (2000, 3), 1188. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.EUS.GOR.EAE

 • Arexola: Arexola - (2001) EUDEL , 114

  Zer: Biztanle-entitatea
  Non:
  Jatorria: EUDEL

 • Arexola - (2005) AFA.IZ , --
  (...)
  58 biztanle
  (...)

  Zer:
  Non: Aramaio
  Jatorria: AFA.IZ

 • arexola auzoa - (2006/04/06) DEIKER.HPS , 66531
  (...)
  087-47 124
  (...)

  Zer:
  Non: Aramaio
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arejola - (2007) AFA.KAT , Pol: 0003
  (...)
  ARAMAIO
  (...)

  Zer: Lurzatia
  Non: Aramaio
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arejola - (2007) AFA.KAT , Pol: 0001
  (...)
  ARAMAIO
  (...)

  Zer: Lurzatia
  Non: Aramaio
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arexola - (2007) AFA.KAT , Pol: 0001
  (...)
  ARAMAIO
  (...)

  Zer: Lurzatia
  Non: Aramaio
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • arexola - (2009/10/09) ALHAO , 116. zkia., 12736-12737. or.
  (...)
  6908 ARAMAIO Auzoen izenen grafia euskaraz. 2009ko ekainaren 24an Aramaioko Osoko Bilkurak aho batez ondorengo erabakia hartu zuen: Lehena.- 1996ko maiatzaren 29an eta 2005eko uztailaren 7an Udal Osoko Bilkurak aho batez hartutako erabakiak ALHAOn argitaratzea. 1996ko maiatzaren 29an hartutako erabakiak honela dio: "Aramaioko Elizateeen izen ofizialak gaztelerazko grafian azaltzen dira soilik. Hizkuntza Politikarako Sailordetza eta Euskaltzaindiaren norabidea jarraitu ondoren, Aramaioko Udal Osoko Bilkurak, aho batez, honako hau erabaki du: Lehena.- Elizateen izena aldatzea, indarrean dagoena euskaratuz, beraz, aldaketa honela gelditzen da: Ibarra, "Ibarra de Aramaio" ordez; Arexola, "Arejola" ordez; Azkoaga, "Azcoaga" ordez; Barajuen; Etxaguen, "Etxaguen" ordez; Gantzaga, "Ganzaga" ordez; Untzilla, "Uncella" ordez; Uribarri "...?". 2005eko uztailaren 7an hartutako erabakiak honela dio: "Aramaioko Altzaga auzoaren izena, "Alzaga" bezala jasota dagoela ikusirik eta 1982ko azaroaren 24ko Euskararen Erabileraren Normalizaziorako Legeak 10.1. artikuluan xedaturikoari jarraituz, Aramaioko Udal Osoko Bilkurak, aho batez, honako hau ERABAKI DU: Lehena.- "Alzaga" auzoa bezala jasotzen dena "Altzaga" bezala azaltzea." Aramaion, 2009ko irailaren 30ean. Alkatea, ASIER AGIRRE MUGARZA.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: ALHAO

 • arexola - (2015) IZ.05 , 90-91. or.
  (...)
  Den. oficial: Arexola. [...] Etimol.: Mitxelena (AV, 77, 484) ve un compuesto de aretx ‘roble’ (vizcaíno antiguo ‘árbol’) más ola (véanse Arriola y Olano, entre otros). Nosotros creemos que la evolución normal de aretx + ola habría sido *Aretxola, y no vemos ninguna razón para que la africada se convirtiera en fricativa. Este problema es similar al que tenemos para explicar Axarte (Trebiñu) partiendo de haitz > hatx + arte (véase esta entrada). // En Navarra, en la muga de Gipuzkoa, tenemos la localidad de Areso, nombre que en la documentación antigua encontramos en ocasiones escrito con : «La tierra de larraun con leyça et areʃʃo» (1513, AGN, Comptos, registros 2ª serie, nº 1, 9 v.). Mitxelena (AV, 545) cree ver en el topónimo navarro el sufijo -so (también -xo: Artaxo, Iruxo), variante de -tsu, -zu. En el caso del topónimo alavés podríamos estar ante *arexo + -ola, pero seguimos sin saber cuál era el significado originario de dicho *arexo. En el s. XV en Ataun había Aresoa, al parecer un oicónimo (Arin, 1951: 280).
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Aramaio
  Jatorria: IZ.05

 • arexola - (2016/11/08) OB.AG , 1

  Zer: Herria
  Non: Aramaio
  Jatorria: OB.AG

 • Arexola (ofiziala)
UTM:
ETRS89 30T X.534085 Y.4765748
Koordenatuak:
Lon.2º34'49"W - Lat.43º2'40"N

Kartografia:

087-47 [FK]

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus

Azkue Biblioteka eta argitalpenak

Maximiza tus ganancias en criptomonedas confiando en Bitplex 360, una plataforma diseñada para el éxito.
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
Library zlibrary project
z-library z-lib project
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper