Leku-izenak

- Laguntza

*: Hizki bat edo gehiago ordezkatzeko
(mendi*, aba*za, *mendi)

?: Hizki bakarra ordezkatzeko
(oihan?, e?titxu, ?adriano)

Sohüta - Lekuak - EODA

Sohüta (Udalerria)

Entitatea:
Antolakuntza/Udalerria
Herritarra:
sohütar 
Arautzea:
Euskaltzaindiaren araua 
Non: Pettarra
Kokalekuak:
 • cheraltus - (1224 [1863, 1966, 2011]) RAY.DTBP , -- [IKER.27, 361. or. (Cheraute)]
  (...)
  cheraltus 1224 (Raymond-Dict.)
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Zuberoa
  Jatorria: IKER.27

 • domec dexeraute - (1337 [2000]) ORP.MAISMED , V. kap., 290. or.

  Zer: Etxe noblea
  Non: Sohüta
  Jatorria: ORP.MAISMED

 • serrauta - (1358 [1896-1962, 1966, 2011]) R.GASC , 71 [IKER.27, 361. or. (Cheraute)]
  (...)
  serrauta 1358 (RGascons 71)
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Zuberoa
  Jatorria: IKER.27

 • xeraute - (1383 [1863, 1966, 2011]) RAY.DTBP , -- [IKER.27, 361. or. (Cheraute)]
  (...)
  xeraute 1383 (Raymond-Dict.)
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Zuberoa
  Jatorria: IKER.27

 • xerauta - (1396 [1863, 1966, 2011]) RAY.DTBP , -- [IKER.27, 361. or. (Cheraute)]
  (...)
  xerauta 1396 (Raymond-Dict.)
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Zuberoa
  Jatorria: IKER.27

 • pierre seigneur du domec de xeraulte - (1520 [2000]) ORP.MAISMED , V. kap., 290. or.

  Zer: Etxe noblea
  Non: Sohüta
  Jatorria: ORP.MAISMED

 • sorhoetako - (1696) Bp1 , 1
  (...)
  *Zvberoa Herriko vskaldvnen egina, *Athanase *Belapeyre, hanko jaun ofizialaz, eta *Sorhoetako erretoraz
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • sorhoetako - (1696) Bp1 , 17
  (...)
  *Athanase *Belapeyre apez, Theologian batxelier, *Zvberoako ofizial eta *Sorhoetako erretorak, herri hontako erretor, bikari, eta Jinkoaren beste haur hon orori grazia eta bakia dela zieki *Jesvs-Krist gure Jauna ganik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • sorhoetako - (1696) Bp1 , 21
  (...)
  Bena ene aurhide karioak, zier emaiteko katexima, fedia azkar egarten dian berri baten vskara ihian eta argian, hogei eta hamar urthez honat gure artzain eginbider ahalaz onsa iarraikitiak vrgatzi gvtian bezanbat eta orori mulde labvr xahv bat hel dakizien; gibel oraikoz vzten dvgvlarik, gure *Sorhoetako parropian hanitz urthez erakatsi dvgvn *Jesvs-Kristen dotrina lvzaz eta barnago: orai hobeki nahiz, iakite gaben eta gazten espiritiak, esta orhitziak bortxa eztitian, gomendatzen deriziegv zerbvtxa ziteien, zein vrgazteko eta kozenzien arhinzeko ager dereziegvn katexisma labvr hontzaz, zoin onhezten badvzie, argian horrek gogatvren gvtv emaitera herri honi, zonbait beste lan, haren hobena gatik adelatzen dvgvna, Jinkoak hala nahi badv, besta saintietan gaiñen
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • sorhoetako - (1696) Bp2 , 3
  (...)
  *Athanase *Belapeyre apez, Teolojian baxelier, *Zvberoako ofizial, eta *Sorhoetako erretorak herri hontako erretor, bikari, eta Jinkoaren beldvrti gvzier grazia eta bakia direla zieki *Jesvs-Krist gure Jauna ganik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • sohvtara - (1840+) Etch , Euskera, XIV-XV (1969-1970), 566. or.
  (...)
  *Barkoxerik horra niz egvn *Sohvtara Ene herritar diñen felizitatzera, Ezagvtvrik ezi merexi ziela Holako svjet nublek mahañin bi kobla
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • sohvtako - (1840+) Etch , Euskera, XIV-XV (1969-1970), 568. or.
  (...)
  *Dvrollantek diozv eman arrapostv; *Sohvtako herrian laket izan nvzvn; Hortakoz nahi deizvt alhaba bat hartv Ni sorthv jauregian ebil nadin vsv
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • sohvtako - (1840+) Etch , Euskera, XIV-XV (1969-1970), 568. or.
  (...)
  *Muntauterik zirenin jin espusatzera, *Sohvtako herrian handi zen plazerra
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • chéraute - (1863) RAY.DTBP , 49b
  (...)
  CHÉRAUTE, con. de Mauléon. - Cheraltus, 1224 (ch. de Barcelone, d'ap. Marca, Hist. de Béarn, p. 568). - Xerauta, 1383 (contrats de Luntz, fº 84). - Xerauta, 1496 (contrats d'Ohix, fº 17). - Sent-Barthelemi de Chéraute, 1676 (insin. du dioc. d'Oloron). - Anc. baronnie vassale de la vicomté de Soule
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Zuberoa
  Jatorria: RAY.DTBP

 • chéraute - (1863) RAY.DTBP , introduction XVI
  (...)
  2° CANTON DE MAULÉON. // (19 communes, 11,193 habitants.) // Ainharp, Arrast-Larrebieu, Aussurucq, Barcus, Berrogain-Laruns, Charritte-de-Bas, Chéraute, Espès-Undurein, Garindein, Gotein-Libarrenx, ldaux-Mendy, l'Hôpital-Saint-Blaise, Mauléon-Licharre, Menditte, Moncayolle-Larrory-Mendibieu, Musculdy, Ordiarp, Roquiague, Viodos-Abense-de-Bas
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Zuberoa
  Jatorria: RAY.DTBP

 • sorhueta'n - (1926) ETX.EEI , Euskera III-IV (1926), 108. or.
  (...)
  Garatzana (Sorhueta'n...)
  (...)

  Zer: Herria (Sohüta)
  Non: Zuberoa
  Jatorria: ETX.EEI

 • cheraute - (1930) GAR.SL , RIEV, XXI, 443. or.
  (...)
  Creemos de interés el publicar reunidos ciertos discutidos sufijos toponímicos para obtener de este modo relaciones entre los mismos pues a veces resultará que sean distintas formas evolutivas del mismo en el tiempo o en el espacio. // Los agruparemos de la siguiente forma: //...// -aute. Cheraute, Barkaute, Arkaute, Barraute, Arraute, Azaute, Belaute.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: GAR.SL

 • sorhueta (chéraute) - (1966) AZK.EDIAL , 39 C
  (...)
  Dialecto suletino
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AZK.EDIAL

 • chéraute: sohüta, sohütar - (1966) DASS.HHIE , 10. or.

  Zer: Herria
  Non: Pettarra
  Jatorria: DASS.HHIE

 • cheraute (sohuta) - (1966 [2011]) IKER.27 , 361. or. (izenburua)

  Zer: Herria
  Non: Zuberoa
  Jatorria: IKER.27

 • cherrauta lobat de_ - (1966 [2011]) NAN.C , 215 [IKER.27, 361. or. (Cheraute)]
  (...)
  cherrauta lobat de_, en garnison à Cherbourg (Archiv-Nav.215)
  (...)

  Zer: Gerlaria
  Non: Sohüta, Cherbourg
  Jatorria: IKER.27

 • sohüta - (1974) LIZ.LUR , 62. or.
  (...)
  Pettarra, frantzesez "Basse-Soule": Ziberoa-Behea beraz. Herri eta herrixka hauek hartzen ditu: Onize-pia (Abense-de-Bas), Aiñharbe, Arüe, Urrüxtoi, Berhueta, Berrogañe, Sarrikota-pia (Charrite-de-Bas), Sohüta, Domintxaine, Ezpeize, Etxarri, Jestaze, Ithorrotze, Larrabile, Larrori, Lahüntze, Ospitale-pia (L'Hopital-Saint-Blaise), Lextarre, Lohitzüne, Mendibile, Mithikile (Moncayole), Olhaibi, Oseraiñe, Oihargi, Erribareita (Rivareyte), Undüreiñe eta Bildoze
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Pettarra (Zuberoa)
  Jatorria: LIZ.LUR

 • chéraute: sorhueta - (1974) TXILL.EHLI , 168 B

  Zer:
  Non:
  Jatorria: TXILL.EHLI

 • cheraute: sohüta (sohütar) - (1978) E.EUS.UD , Euskera, XXIII (1978, 1), 322. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.EUS.UD

 • cheraute: sohüta (sohütar) - (1979) E.UDAL , 25

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.UDAL

 • Sohüta - (1998) ARAUA.092 , Euskera, XLIV (1999, 1), 398. or.
  (...)
  Chéraute (ofiziala). Udal izena: Sohüta (euskara); Chéraute (ofiziala).
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Zuberoa
  Jatorria: ARAUA.092

 • Sohüta: sohütar - (1999) ARAUA.099 , Euskera, XLIV (1999, 1), 1054-1055. or.
  (...)
  Sohüta: sohütar
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Zuberoa
  Jatorria: ARAUA.099

 • chéraute, sohüta - (2000) ORP.MAISMED , V. kap., 290. or.
  (...)
  Chéraute, en basque moderne Sohüta (dérivé d’un ancien *sorhoeta, 1383 xeraüte)
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Zuberoa
  Jatorria: ORP.MAISMED

 • xeraüte - (2000 [1383]) ORP.MAISMED , V. kap., 290. or.

  Zer: Herria
  Non: Zuberoa
  Jatorria: ORP.MAISMED

 • de charaute - (2000 [1412]) ORP.MAISMED , V. kap., 267. or.
  (...)
  Fivatiers de la Salle: en 1412 la Salle a neuf “hommes” ou fivatiers dont chacun est dit ome d(e)la sal(le), tous nommés par leur prénom ou leur métier (bertran lo faur, ferrant lo çabater etc.) ou leur nom d’origine (… de charaute, de beyrie, de mendiayn etc.)
  (...)

  Zer: Etxe jabea [jatorria]
  Non: Donapaleu
  Jatorria: ORP.MAISMED

 • chéraute - (2004) MOR.NLPBG , 154. or.
  (...)
  Les prés [...] En basque un des termes les plus répandus servant à désigner le pré est soro qui peut aussi avoir le sens de "regain" [...] C'est aussi soro qui se cache dans Chéraute (64), forme romanisée du basque Sorueta "lieu de prés" devenu aujourd'hui Sohuta
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Zuberoa
  Jatorria: MOR.NLPBG

 • sohüta / chéraute - (2007) SAL.ETVCOR , 243
  (...)
  Los nombres de lugar comentados [en el artículo de Joan Coromines publicado en la revista Fontes Linguae Vasconum de Pamplona en 1972 (12, 299-319) titulado "De toponimia vasca y vasco-románica en los Bajos-Pirineos"], son, entre otros, los siguientes: Ainhize (y de paso Atarratze / Tardets, Bildo(t)ze, Onize, Ozaze), Altzümarta / Sumberraute, Amikuze / Mixe, Arrueta / Arraute (y también Berroeta / Berraute, Sohüta / Chéraute y Zohota / Sussaute), Banka, Barkoxe / Barcus, Burgue / Bergouey, Erango / Arancou, Esterenzubi, Hiriburu / Saint-Pierre-d'Irube, Ibarrola, Landibarre, Larraun, Larzabale / Larceveau, Lekunberri, Lüküze / Luxe, Makirriain, Martxueta / Masparraute, Oieregi, Sarrikota / Charritte, Senpere / Saint-Pée-Sur-Nivelle, Ziboze / Sibas… etc.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: SAL.ETVCOR

 • sorhoeta > sohüta / chéraute - (2007) SAL.ETVCOR , 245
  (...)
  Otro de los puntos interesantes en las explicaciones etimológicas que Coromines da en este artículo ["De toponimia vasca y vasco-románica en los Bajos-Pirineos", Fontes Linguae Vasconum (1972) 12, 299-319] es el correspondiente a los finales vascos en -ueta, de un anterior -oeta, y romances, franco-bearneses en -aute: *Alzunberrueta > Altzümarta / > Alsumberraute > Sumberraute, Arroeta > Arraute, Berroeta > Berraute, Sorhoeta (> Sohüta) > Chéraute, zohota (Zozueta, Sosueta según algunos autores) > Sussaute y también, aunque la evolución es un poco más complicada, Martxueta / Masparraute […] También hay que contar, en el caso de todos los topónimos acabados en -aute, con el influjo analógico de los "innumerables nombres bearneses en -aute etimológico (ALTUS, ALTA), como Peyraute, (Ar)ribaute, Pontaut, Viellaute, etc."
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: SAL.ETVCOR

 • chéraute: sohüta ou selon lhande sorhüta (sohütarr) - (2010) ORP.NTB , § 231, 124. or.
  (...)
  Chéraute, Sohüta ou selon Lhande Sorhüta (Sohütarr) (cheraltus 1224, exeraute 1337, xeraute 1383, xerauta 1494) // Le dérivé locatif sorhoeta “lieu de champs, prairies” d’où sont issus les deux noms modernes, basque et roman, est exactement le même que pour Sorhoeta (voir ce nom) en vallée de Baïgorry, et les diverses maisons médiévales un peu partout (à Jatxou et Macaye en Labourd, Orsanco en Mixe, Armendaritz et Isturitz en Basse-Navarre) pour lesquelles le nom n’a guère subi de modification depuis le temps de sa formation. On note ponctuellement dès les graphies du XIIIe siècle la réduction de la diphtongue avec fermeture vocalique: à Macaye sorueta (1235), qui permet d’expliquer la forme basque du nom souletin, avec u par la suite dialectalement labialisé ü, et réduction de la diphtongue -üe- > -ü-. La phonétique dialectale souletine a ensuite normalement réduit la vibrante intervocalique, dilectalement aspirée, à un simple aspiration. Une fois écartée la fausse latinisation de 1224 citée par l’historien béarnais Marca, les modifications subies par le nom romanisé sont autrement importantes, quoique régulières: voyelle et suffixe locatif dans la séquence -oeta aboutissant, comme pour Arraute, Berraute, Masparraute (voir ces noms) à une finale romane -aute dès les citations du XIIe siècle et sans doute plus tôt; sifflante basque apico-alvéolaire s- traduite par la chuintante palatale x-/ch- selon les graphies; changement de timbre de la voyelle initiale qui était tonique dans le terme sorho (du latin solu) (38 [ROHLFS, G., Le gascon …, op. cit. p. 120]). Le Censier gothique cite, dans l’importante liste des maisons et domaines médiévaux, presque toutes incontestablement de nom basque, les deux maisons partarriu du “haut” et du “bas” au nom roman (“côté de la rivière”, équivalent du basque uhalde), exception que doit expliquer le voisinage mauléonnais. L’espace occupé est vaste, avec de nombreux et importants écarts jusqu’au massif des “Bois de Chéraute” après le croisement de routes du quartier de Hoquy: ce nom, sans attestation ancienne connue, semble une forme en emploi absolu du composant locatif -oki (et par mécoupure moderne avant la consonne de liaison (-)toki “lieu”), et il est conservé en lexique souletin avec des sens (“siège, disposition”) qui semblent impliquer un sens ancien de “espace bien situé”. Le senhor deu domec de Cheraute selon la formule béarnaise de la Coutume (1520) avait rang de podestat
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Pettarra (Zuberoa)
  Jatorria: ORP.NTB

 • chéraute - (2017) INSEE.64.17 , 2.12.188, 7. or.
  (...)
  Arrondissement: 2 / Canton: 12 / Commune: 188 / Communes: Chéraute / Population totale: 1281 / Population municipale: 1096 / Population comptée à part: 185
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Pirinio Atlantikoak
  Jatorria: INSEE.64.17

 

 • Chéraute (ofiziala)
 • Chéraute (frantsesa)
UTM:
ETRS89 30T X.677208 Y.4788768
Koordenatuak:
Lon.0º48'59"W - Lat.43º13'54"N

Kartografia:

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus

Azkue Biblioteka eta argitalpenak

Maximiza tus ganancias en criptomonedas confiando en Bitplex 360, una plataforma diseñada para el éxito.
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
Library zlibrary project
z-library z-lib project
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper