Leku-izenak

- Laguntza

*: Hizki bat edo gehiago ordezkatzeko
(mendi*, aba*za, *mendi)

?: Hizki bakarra ordezkatzeko
(oihan?, e?titxu, ?adriano)

Jaurrieta - Lekuak - EODA

Jaurrieta (Udalerria)

Entitatea:
Antolakuntza/Udalerria
Herritarra:
jaurrietar 
Arautzea:
Euskaltzaindiaren araua 
Non: Zaraitzu
 • egaurrieta, eiaurrieta - (1000-1100 [1987]) DRPLV , II, 9. or.
  (...)
  En la segunda edición dice, no obstante, que "al quedar entre vocales, j, antes inicial, se perdió en Jandonecueco 'del Señor Santiago' en el catecismo de Olaechea, 1763, top. Donacua, Doñacua en Alava, siglos XVIII-XIX, de (jaun) done Jakue. Cf. el nombre de población Egaurrieta, Eiaurrieta, Leire, siglo XI, mod. Eaurta, of. Jaurrieta, en el valle de Salazar", p. 517
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DRPLV

 • eiaurrieta, eiavrrieta - (1068) MD.DMLEIRE , N.84

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EUS.NHI

 • eiaurrieta - (1068 [1953, 1986]) M.AV , nº 590b [IRI.TVC, 232. or.]
  (...)
  L. Michelena [...] en Apell. vascos, nº 590b [...] "Eiaurrieta, Leire 1068, en 1072 Egaurrieta, hoy of. Jaurrieta. vasc. Eaurta, en el valle de Salazar"
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Zaraitzu
  Jatorria: IRI.TVC

 • jaurrieta - (1068 [1973, 1992]) DRPLV , IV, 226. or.
  (...)
  [Euskal deituren [i] hasierako graphiaz] Berdin gertatzen da, konparazio baterako, Jeuurieta Nafarroakoarekin, XI menderako Eiaurrieta madura dokumentaturik agertzen denarekin [1. oin oharra: Leire-ko Kartularioan 1068 urterako, cfr. Luis Michelena, Apellidos vascos, hirugarren edizioa, Donostia 1973, nº 2, 590b], Jaurrieta deituraz ezagutzen den pertsonarik falta ez baita. Izan-ere ahoz Eaurta deitzen zaio herriari [j] delakoa eroririk duen formaz
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Nafarroa
  Jatorria: DRPLV

 • eiaurrieta - (1068 [1977, 1990]) DRPLV , III, 129. or. (4. oin oharra, Euskera, XXXIII (1988), 223-225)
  (...)
  Arabako Yurre-ren kasuan Ihurre euskarazkoan agertzen den -h- bokalartekoa zaharra da, etimologikoa, baina Iabar, Iaben, eta abar, formetan eman bageneza ziurrenik ez litzateke, Igantzi erara finkatu zen Iantzi aldagarrian ere ez litzatekeen bezala, XIV-garren mendean Eançi dokumentatzen baita (1366, PN-XIV, F.Pamp.-Mont., 531 orr.) [3. oin oharra: Juan Carrasco Pérez, La Población de Navarra en el siglo XIV, Pamplona 1973], eta bide horretarik *Eiantzi forma jatorrizkoa bazela suposa baitezakegu, 1068-garren urteko Eiaurrieta zaharra erdaraz [j]-aren eraginez Jaurrieta eta bertako euskaldunen artean [j] galdurik Eaurta den antzera [4. oin oharra: Leire-ko Bezerro zaharrean 1068-rako Eiavrrieta biltzen du Zierbidek. "Indice completo de topónimos citados en el Becerro Antiguo de Leire", FLV, IX (1977), 137 orr. Ikus baita ere Michelena, Fonética histórica vasca, 9.7, adic., 517 orr., eta Apellidos vascos, nº 590b, eta neure En torno a la toponimia vasca y circumpirenaica, §72, 232 orr. // Yaurrieta XlV-garren mendean (1366, PN-XIV, F.sang., 475 eta 503 orr.)].
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DRPLV

 • eiavrrieta - (1068 [1987]) DRPLV , II, 7. or.
  (...)
  Jaurrieta, se documenta en 1068 como Eiavrrieta en el Becerro Antiguo de Leire, cfr. R. Ciérvide, FLV, IX (1977), p. 137, (18), cfr. también Michelena, FHV, 9.7, adic., p. 517, y Apell. vascos, nº 590b, además de mi trabajo En torno a la Top. vasca y circumpir., §72, p. 232
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DRPLV

 • egaurrieta - (1072) MD.DMLEIRE , N.84

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EUS.NHI

 • egaurrieta - (1072) MD.CVSAL , 89

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EUS.NHI

 • egaurrieta - (1072) MD.CVSAL , 87

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EUS.NHI

 • egaurrieta - (1072 [1953, 1986]) M.AV , nº 590b [IRI.TVC, 232. or.]
  (...)
  L. Michelena [...] en Apell. vascos, nº 590b [...] "Eiaurrieta, Leire 1068, en 1072 Egaurrieta, hoy of. Jaurrieta. vasc. Eaurta, en el valle de Salazar"
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Zaraitzu
  Jatorria: IRI.TVC

 • iaurieta - (1268) FEL.CEINA , N.251

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EUS.NHI

 • yaurrieta - (1366) CAR.PNAXIV , 475, 503

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EUS.NHI

 • sancha martiniz d'jaurreta - (1366) CAR.PNAXIV , 425 A (D.a dok. [AGN, sign. gb.], 10vA)
  (...)
  Item Sancha Martiniz d'Jaurreta, IIIIº florines
  (...)

  Zer: Zergaduna [fidalgos]
  Non: Valtierra
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • yaurrieta - (1366) CAR.PNAXIV , 503 B (D.b dok. [AGN, sign. gb.], 60v B)
  (...)
  YAURRIETA [...] Summa: V fuegos [fidalgos]
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Zaraitzu
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • ferrant martiniz d'jaurreta - (1366) CAR.PNAXIV , 425 A (D.a dok. [AGN, sign. gb.], 10vA)
  (...)
  Item Ferrant Martiniz d'Jaurreta, III florines
  (...)

  Zer: Zergaduna [fidalgos]
  Non: Valtierra
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • martin d'jaurrieta - (1366) CAR.PNAXIV , 547 B (D.c dok. [AGN, sign. gb.], 98v A)
  (...)
  Martin d'Jaurrieta, II florines
  (...)

  Zer: Zergaduna
  Non: Iruñea (Ruas Nueuas)
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • lop de yaurrieta - (1366) CAR.PNAXIV , 483 B (D.b dok. [AGN, sign. gb.], 45v B)
  (...)
  Estos son los tacxados en el IIIº grado de los doblen florines [...]
  (...)

  Zer: Zergaduna
  Non: Zangoza
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • martin de yaurrieta - (1366) CAR.PNAXIV , 483 B (D.b dok. [AGN, sign. gb.], 46r A)
  (...)
  Estos son los tacxados en el IIIº grado de los doblen florines [...]
  (...)

  Zer: Zergaduna
  Non: Zangoza
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • yenego d'yaurrieta - (1366) CAR.PNAXIV , 472 B (D.b dok. [AGN, sign. gb.], 36r A)

  Zer: Zergaduna
  Non: Napari
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • yaurrieta - (1366) CAR.PNAXIV , 475 B (D.b dok. [AGN, sign. gb.], 39v A)
  (...)
  YAURRIETA [...] Summa: XVIII fuegos
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Zaraitzu
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • yaurrieta - (1366 [1988, 1990]) DRPLV , III, 129. or. (4. oin oharra, Euskera, XXXIII (1988), 223-225)
  (...)
  Arabako Yurre-ren kasuan Ihurre euskarazkoan agertzen den -h- bokalartekoa zaharra da, etimologikoa, baina Iabar, Iaben, eta abar, formetan eman bageneza ziurrenik ez litzateke, Igantzi erara finkatu zen Iantzi aldagarrian ere ez litzatekeen bezala, XIV-garren mendean Eançi dokumentatzen baita (1366, PN-XIV, F.Pamp.-Mont., 531 orr.) [3. oin oharra: Juan Carrasco Pérez, La Población de Navarra en el siglo XIV, Pamplona 1973], eta bide horretarik *Eiantzi forma jatorrizkoa bazela suposa baitezakegu, 1068-garren urteko Eiaurrieta zaharra erdaraz [j]-aren eraginez Jaurrieta eta bertako euskaldunen artean [j] galdurik Eaurta den antzera [4. oin oharra: Leire-ko Bezerro zaharrean 1068-rako Eiavrrieta biltzen du Zierbidek. "Indice completo de topónimos citados en el Becerro Antiguo de Leire", FLV, IX (1977), 137 orr. Ikus baita ere Michelena, Fonética histórica vasca, 9.7, adic., 517 orr., eta Apellidos vascos, nº 590b, eta neure En torno a la toponimia vasca y circumpirenaica, §72, 232 orr. // Yaurrieta XlV-garren mendean (1366, PN-XIV, F.sang., 475 eta 503 orr.)].
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DRPLV

 • jaurrieta - (1415) MD.CVSAL , 105

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EUS.NHI

 • yaurrieta - (1532) , F.42
  (...)
  Segur aski, 158 erreferentzia, 1591ko edizioko folioari dagokio (1591, 472 iturria, F.158 alegia)
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EUS.NHI

 • jaurrieta - (1534 [1967]) NAN.C , N.530, F.87 [ID.PDNA, 311. or.]
  (...)
  Izalzu, Jaurrieta, Ubilcieta o Ibilcieta, Güesa, Gallués, Ochagavía, Oronz, Sarriés, Iciz, Izal, Ezcároz, Esparza, Igal, Uscarrés y Ripalda
  (...)

  Zer: Biztanledun lekua
  Non: Zaraitzu
  Jatorria: ID.PDNA

 • xaurrieta - (1587) LEK.ENAV , 134 A
  (...)
  Obispado de Pamplona [pueblos] bascongados.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: LEK.ENAV

 • jaurrieta - (1800-1833) AÑ.LPV , 56 C
  (...)
  Pueblos Vascongados de Navarra [...] El Valle de Salazar tiene los pueblos siguientes: [...].
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AÑ.LPV

 • jaurrieta - (1802) DRAH , I, 394
  (...)
  v. del valle de Salazar, del 2º part. de la mer. de Sangüesa, arcip. de Ibargoiti, ob. de Pamplona, r. de Navarra. Está situada al pie de un elevado monte, y confina por n. con Ochagavia, por e. con Esparza, por s, con Igal, y por o. con Abaurrea la alta. Nace en dicho monte una regata, con la qual muele un molino, y á corta distancia se introduce en el rio Salazar. La cosecha de frutos se reduce á trigo y cebada particularmente. Tiene una iglesia parroquial dedicada á la Ascencion del Señor, y servida por un abad, 3 beneficiados y un sacristan, 3 ermitas, 86 casas con 514 personas, que se gobiernan por el alcalde del valle y por los regidores elegidos por la villa entre sus vecinos. A.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DRAH

 • laurrieta [sic] - (1829 [1587]) CENS.CAST.XVI , Ap. 307b
  (...)
  Laurrieta [sic; J-] / [VECINOS:] 80 / [PILAS:] 1
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Longida [Zaraitzu, bereiz]
  Jatorria: CENS.CAST.XVI

 • eaurta - (1872) BON.ASR , 25
  (...)
  Jaurrieta
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AG.M.FPTPF

 • iaurta, jauregieta - (1911-1925) ALT.GPVN , II, 409

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EUS.NHI

 • eauŕta'n - (1926) ETX.EEI , Euskera III-IV (1926), 94, 100, 104, 111, 114, 118. or.
  (...)
  Ituŕalde (Aria'n, Oŕbara'n, Eauŕta'n, Aŕasate'n...) [...] Rekalde (Aria'n, Aezkoa'ko Iribeŕi'n, Eritz'en, Eauŕta'n, Salmanton'en, Astigaŕaga'n...) 94. or.; Gora (Eauŕta'n...) 100. or.; Aŕegi (Eauŕta'n, Oŕbara'n, Abauŕegaina'n, Abauŕepea'n...) 104. or.; Elizaburu (Eauŕta'n...) 111. or.; Kaŕika (Eauŕta'n, Espaŕtza'n, Uŕnieta'n...) 114. or.; Gilen (Arakil'ko Etxebeŕi'n, Eauŕta'n) 118. or.
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Nafarroa
  Jatorria: ETX.EEI

 • jaurrieta, vasc. eaurta - (1953 [1986]) M.AV , nº 590b [IRI.TVC, 232. or.]
  (...)
  L. Michelena [...] en Apell. vascos, nº 590b [...] "Eiaurrieta, Leire 1068, en 1072 Egaurrieta, hoy of. Jaurrieta. vasc. Eaurta, en el valle de Salazar"
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Zaraitzu
  Jatorria: IRI.TVC

 • eaurta, jaurrieta - (1956) M.IFOV , 173. or.
  (...)
  Todavía está menos estudiada la cuestión del acento. Algunas formas populares hacen pensar que pudo estar localizado en la segunda sílaba y ser suficientemente fuerte para determinar la pérdida de la sílaba postónica: Eaurta, of. Jaurrieta (Nav.), Ziortza, of. Cenarruza (Vizc.), doc. Cinaurriza (CSM 247, año 1082), etc. Encontramos documentada la caída en la forma oficial del nombre de una población navarra: // doc. Orelivia (1094 y 1109), Orerivia (1043 y 1047), Orolivia (1109), Ororivia (1110), actual Ororbia
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Nafarroa
  Jatorria: M.IFOV

 • eaurta, jaurrieta - (1956 [2011]) M.IFOV , 173 [SAL.OZ, 44. or.]
  (...)
  MITXELENA (1956, p. 173) al analizar la cuestión del acento en toponimia escribe que « algunas formas populares hacen pensar que pudo estar localizado en la segunda sílaba y ser suficientemente fuerte para determinar la pérdida de la sílaba postónica: Eaurta, oficial Jaurrieta (N) » y estima que « algo análogo parece indicar la comparación de la forma romance y vasca del mismo topónimo en el País Vasco francés en casos como Mixe (P. Raymond cita Amixa, s. XII), vasco Amikuze [...] »
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Nafarroa
  Jatorria: SAL.OZ

 • eaurta, jaurrieta, egaurrieta, eiaurrieta - (1959) M.FHV , 21.9 par., 419. or.
  (...)
  Este acento automático ligado a la segunda sílaba se ha conservado acaso en el que hoy se observa en el alto-navarro de la desembocadura del Bidasoa y zonas próximas e incluso tal vez en ulzamés (supra, 20.8). La evolución de algunos nombres de población en Navarra, fuera de esta región, no se opone a ello: sal. Eaurta (bisílabo), of. Jaurrieta, en el siglo XI Egaurrieta, Eiaurrieta (para la caída de -j- en sal. véase 9.7)
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: M.FHV

 • jaurrieta: eaurta, egaurrieta - (1961) ETX.URI , 220. or.
  (...)
  JAURRIETA, EAURTA (E. E.). Azkue’k berdin dakar. Ezagutzen den dokumenturik zaharrenean EGAURRIETA ageri da.
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Nafarroa
  Jatorria: ETX.URI

 • egaurrieta, eaurta, eiaurrieta - (1961) ETX.URI , 218-219. or. (3. oin oharra)
  (...)
  Euskera aspaldidanik galdua dagoen lurraldetan ere, ba-dira makiñatxo bat uri, izen ofiziala erderazkoa izanarren, euskerazko izen ederrak dituztenak [...] Tankera ontakuak geiago ere arki ditzake gura duenak Estornes’en izendegian (3) [Oin oharra: José María Lacarra’ren “Vasconia Medieval, Historia y Filología”n ikus ditezke: Eskaloze (Eskaroze) (33), Ubelzieta (Ibizta) (33), Uskarreze (Uskartze) (33), Egaurrieta (Eaurta) (33), (34’en Eiaurrieta), Elizagorria edo Lizagorria (Lazagurria) (42), Olexoa (Olejua) (43), Suruslada, Sorlada (43), Sarassazu (Zaraitzu) (32) eta abar.]
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Nafarroa
  Jatorria: ETX.URI

 • eaurta (jaurrieta) - (1966) AZK.EDIAL , 38 B
  (...)
  Dialecto bajo navarro
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AZK.EDIAL

 • eaurta - (1966-1973 [2005]) IÑ.SATR.PV , 24. or.
  (...)
  Toponimoa
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IÑ.SATR.PV

 • eaurtan - (1966-1973 [2005]) IÑ.SATR.PV , 24. or.
  (...)
  Toponimoa
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IÑ.SATR.PV

 • jaurrieta - (1966-1973 [2005]) IÑ.SATR.PV , 24. or.
  (...)
  Toponimoa
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IÑ.SATR.PV

 • eaurta - (1974) LIZ.LUR , 50. or.
  (...)
  Saraitzuk udal hauek ditu: Ezkarotze (haran batzar lekua), Espartza, Izaltzu, Eaurta, Otsagabia, Orontz, herri bakarrekoak; Gallozek beste herrixka bat du bere udal barrutian; Guetzak bi; Sartzek beste bat
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Zaraitzu
  Jatorria: LIZ.LUR

 • jaurrieta: eaurreta - (1974) TXILL.EHLI , 172 A

  Zer:
  Non:
  Jatorria: TXILL.EHLI

 • jaurrieta: eaurta (eaurtar) - (1976) E.EUS.LIZ.KN , Euskera, XXI (1976, 1), 314. or.
  (...)
  Kodea: 5.2.13.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.EUS.LIZ.KN

 • jaurrieta: eaurta (eaurtar) - (1978) E.EUS.UD , Euskera, XXIII (1978, 1), 326. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.EUS.UD

 • jaurrieta: eaurta (eaurtar) - (1979) E.UDAL , 32

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.UDAL

 • egaurrieta, eiaurrieta, eaurta, jaurrieta - (1985) M.FHV , A.C., 9.7 par., 517. or.
  (...)
  Cf. el nombre de población Egaurrieta, Eiaurrieta, Leire, siglo XI, mod. Eaurta, of. Jaurrieta, en el valle de Salazar
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: M.FHV

 • jaurrieta, eaurta - (1987) DRPLV , II, 7. or.
  (...)
  Paralelamente Eaurta, registrado en el Salmo L citado un poco antes, cuyo topónimo se corresponde con la forma oficial Jaurrieta, se documenta en 1068 como Eiavrrieta en el Becerro Antiguo de Leire, cfr. R. Ciérvide, FLV, IX (1977), p. 137, (18), cfr. también Michelena, FHV, 9.7, adic., p. 517, y Apell. vascos, nº 590b, además de mi trabajo En torno a la Top. vasca y circumpir., §72, p. 232
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DRPLV

 • eaurta - (1987) M.PT , 228, 229

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EUS.NHI

 • jaurrieta, eusk. 1. eiaurrieta, 2. ihaurrieta - (1989/11/03) OB.AG , 1
  (...)
  Onomastika batzordeak Gasteizen izandako bileran onartutako izena
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Nafarroa
  Jatorria: OB.AG

 • jaurrieta: 1 eiaurrieta, 2 ihaurrieta - (1990) EUS.NHI , 1340001 P.231

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EUS.NHI

 • jaurrieta - (1992) DRPLV , IV, 226. or.
  (...)
  [Euskal deituren [i] hasierako graphiaz] Berdin gertatzen da, konparazio baterako, Jeuurieta Nafarroakoarekin, XI menderako Eiaurrieta madura dokumentaturik agertzen denarekin [1. oin oharra: Leire-ko Kartularioan 1068 urterako, cfr. Luis Michelena, Apellidos vascos, hirugarren edizioa, Donostia 1973, nº 2, 590b], Jaurrieta deituraz ezagutzen den pertsonarik falta ez baita. Izan-ere ahoz Eaurta deitzen zaio herriari [j] delakoa eroririk duen formaz
  (...)

  Zer: Deitura
  Non:
  Jatorria: DRPLV

 • eaurta - (1992) DRPLV , IV, 226. or.
  (...)
  [Euskal deituren [i] hasierako graphiaz] Berdin gertatzen da, konparazio baterako, Jeuurieta Nafarroakoarekin, XI menderako Eiaurrieta madura dokumentaturik agertzen denarekin [1. oin oharra: Leire-ko Kartularioan 1068 urterako, cfr. Luis Michelena, Apellidos vascos, hirugarren edizioa, Donostia 1973, nº 2, 590b], Jaurrieta deituraz ezagutzen den pertsonarik falta ez baita. Izan-ere ahoz Eaurta deitzen zaio herriari [j] delakoa eroririk duen formaz
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Nafarroa
  Jatorria: DRPLV

 • jaurrieta - (1993/10/06) NAO.NA.2000 , 122. zkia., 134
  (...)
  DECRETO FORAL 253/1993, de 6 de septiembre, sobre la composición y denominaciones de la zonificación “Navarra 2000”
  (...)

  Zer:
  Non: Nafarroa
  Jatorria: NAO.NA.2000

 • jaurrieta - (1995) NA.TM , XXX, 168-170
  (...)
  Errartea kinoiaren parte izan zen (Zaraitzuko Unibertsitate eta Ibarra banatu zen hiruetako bat). Zangozako meninerriaren iparraldean dago, itsas sestratik 912 metrotan. Udalerri luze hau Abodin hasi (I) eta hegoaldera hedatzen da. 38,8 kilometro karratu ditu. Herri hauek egiten du muga: Otsagi (1 eta E), Ezkaroze eta Orontze (HE), Espartza (H), Erremendia (HM), Abaurregaina (M) eta Hiriberri (IM). "Ia-ia udalerri guzia higadurak sortutako gaina da, Abodi mendiaren mazelean kokatua, 1.0001.100 metrotan, Zaraitzu ibarraren mendebaldeko hegian zintzilik. Tertziarioaren bukaeran modelatu zen, Eozenoko flysch bat oso tolestua desegin ondoren; Nafarroako Pirinio formazio tipiko honetan tartekaturik dauden karearrizko maila batzuk dira haitzak sortu dituzten bakarrak, Santa Agedakoa esate baterako, 1.173 metro dituena." (GEN, VI, 280). Zatoia erreka lehenbizi HMtik IEra doa eta Aezkoarekiko muga markatzen du. Ondoren uztai baten forma egiten du eta Ekialdera doa Otsagiko lurretan barna. Zatoiak Eiaurrietako mendebaldeko eta iparraldeko urak biltzen ditu, baina udalerriaren parterik haundienak Zaraitzu ibaira isurtzen ditu urak zenbait erreka eta latsen bidez. Klima azpiatlantiarra da goi eta oihezkietan eta azpimediterraniarra sakanetako babesetan. Goietan pagoa da nagusi. Erremendian eta Abodin haritzak eta ler gorriak. Pinadietatik 5.000 bat metro kubiko zur ateratzen dituzte urtean. 1984ko estatistikaren arabera oihana da gehiena udalerrian (1.767 Ha). Larreak 932 Ha. Lur landuetan beranduko patata eraiten da (320 Ha), orain arte familien ekonomian laguntza eta diru-iturri izan dena. Abeltzaintza, diru-sarrera dexentea zena, gainbehera doa.. 5.600 ardi arrasa zeuden 1891. urtean, eta 2.575 mende bat geroago. Behi aziendaren kopurua ere erdira jeitsi da: 400 buru mende hasieran eta 203 1982an. HISTORIA: Erdi Aroko dokumentuetan grafia hauekin azaldu da: "Eiaurrieta" (1068), "Egaurrieta" (1072), "Iaurrieta" (1268), Jaurreita (1415). Historian zeharreko berririk zaharrenak dioenez Eriz Abcutiz-ek etxe bat erosi zuen, abeldegi izan zena, eta "fecit ibi monasteriolum". Mancio Aznarez-ek, bere seme-alabek eta ilobak Leireko San Salvador monasterioari eman zioten etxea "Sancti Iohannis Baptiste, que est sita in locum de territorio cui dicitur Eiaurrieta" (1068). Erregearen jaurerria izan zen; herriko nekazariek Koroari urteko zerga aletan ordaintzen zioten. Erregeek batzuetan zerga hori erretako etxeak berriz eraikitzeko erabiltzen zuten (1410), edo herria defendatzeko baleztak erosteko (1430) edo gazteluak berritzeko edo beste zenbait beharretarako. XV. mendean herrian zenbait kapare biziziren, armaz eta zaldiz hornituak. Egoera geografiko eta ekonomikoa zela-eta, Zaraitzuko Unibertsitatetik bereizi zen lehenbiziko herria izan zen. 1568. urteaz geroztik bere alkatea izan zuen, herria gobernatzen zuena. Zaraitzuko alkatearen menpe ez egoteko eta jurisdizkioa erdiesteko, herriak 600 dukat eman zizkion erregeari (1630). 1645. urtean Oropesako Konteak gerrako kapitainaren titulua eman zion Eiaurrietako alkateari. 1880. urtean sute batek etxeak suntsitu zituen. Garai hartan suteak Pirinioko beste herri batzuetan ere maiz gertatzen ziren, etxeetako paretak, euskarriak, zolak eta teilatuak zurezkoak zirelako. Madoz-ek bere hiztegian hiru ermita aipatzen ditu: San Pedro (herri barrenean), Santa Ageda eta Andre Mari Zuria. Azkeneko hau, udalerriaren mendebaldeko muino batean, urte luzetan erabat utzia egon da, aurritan, eta Ama Birjinaren irudi erromanikoa, bitartean, parrokian gorderik. Ermitazainetako bat Remón Bilbao izan zen, 28 urte zituela kargu horretarako izendatua elbarria eta oso pobrea zelako (1648). Santa Ageda ermita herritik bi kilometrotara dago Menditxusian (1.173 m). Nekazaritzaz eta abeltzaintzaz gainera, industria tradizional batzuk ere izan zituen: irin-errota eta artilezko ehunen fabrikazioa etxeetan. Horiekin gizon-emakumeek jazten zituzten arropak egiten zituzten. 1986an 519 lagun zituen, eta 479 mende honen hasieran. Hamarkada batzuetan populazioari eutsi zion eta 1950.ean 601 biztanle zituen. Orduz geroztik krisi demografikoa sufritu du (349 1981. urtean eta 317 1992an).
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.TM

 • jaurrieta - (1996) BEL.DEN , 250
  (...)
  Probablemente 'Lugar de pocilgas escasas'. Del vasco eia 'pocilga', urri 'escaso' y el sufijo que indica lugar -eta. Comentario lingüístico: Se ha solido relacionar, incluso por Luis Michelena (529), con algún nombre de planta. En vasco es conocido hoy como Eaurta, I(g)orta, Igaurta e laurta, lo que no ha valido para que la Real Academia de la Lengua Vasca las diese por buenas ya que ha preferido recuperar para el vasco una forma del siglo XI: Eiaurrieta. Traducciones curiosas y explicaciones populares: Traducciones de este género son: 'lugar de yezgos', 'casas esparcidas', 'sitio delante del juncal', 'pedregal', 'palacios', 'zarzal'. A. Campión pensó en las voces vascas ihi 'junco' y egi 'colina'.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: BEL.DEN

 • jaurrieta - (1996/05/01) NA.IZ , 134-0000

  Zer: [Udalerria]
  Non: Nafarroa
  Jatorria: NA.IZ

 • Jaurrieta - (1998/02/06) OB.AG , 1.1
  (...)
  Nafarroako toponimia nagusiaren azterketa egiteko P. Salaberrik paratutako zerrenda aztertzen da, bertan aurreko bilkuretan onartutako aldaketak agertzen direlarik, Batzordeak hala baderitzo hobes ditzan. // Hurrengo hauek erabaki ziren [...] Eiaurrieta, Ihaurrieta > Jaurrieta
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Nafarroa
  Jatorria: OB.AG

 • jaurrieta - (1999) NA.IZ , 134-0000

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.IZ

 • jaurrieta - (2000) EL.BEL.NA.TOP , 71

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EL.BEL.NA.TOP

 • jaurrieta / jaurrieta - (2000/07/05) NAO , 81. zkia., 5640. or.
  (...)
  DECRETO FORAL 207/2000, de 12 de junio, por el que se determinan las denominaciones oficiales de Burgui, Ezcároz, Gallués, Garde, Güesa, Izalzu, Jaurrieta, Lónguida, Roncal, Sarriés y Vidángoz. // El artículo 21.2 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, establece que la utilización del vascuence en la denominación de los municipios se sujetará a lo dispuesto en la Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre, del Vascuence. // El artículo 8.º de la Ley del Vascuence dispone que los topónimos de la Comunidad Foral tendrán denominación oficial en castellano y en vascuence, de conformidad con las normas que el mismo señala, según las zonas que en la Ley Foral se establecen. Y en su apartado 2. señala que la determinación de los referidos topónimos corresponde al Gobierno de Navarra, previo informe de la Academia de la Lengua Vasca, debiendo dar cuenta de la misma al Parlamento de Navarra. // El Gobierno de Navarra por medio de diversos Decretos Forales ha determinado la denominación oficial de las localidades de la zona vascófona y de algunas de la zona mixta y no vascófona. Asimismo, mediante el Decreto Foral 270/1991, de 12 de septiembre, reguló el uso de las denominaciones oficiales aprobadas al amparo de la Ley Foral del Vascuence. // Existiendo petición de los Ayuntamientos de Burgui, Ezcároz, Gallués, Garde, Güesa, Izalzu, Jaurrieta, Lónguida, Roncal, Sarriés y Vidángoz, y habiéndose emitido los informes preceptivos de la Academia de la Lengua Vasca y del Consejo Navarro del Euskera, procede fijar las denominaciones oficiales de dichas localidades, a los efectos del artículo 8.º3 de la Ley Foral del Vascuence. // En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación y Cultura y de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el doce de junio de dos mil, // DECRETO: // Artículo único.-Las denominaciones que a continuación se relacionan son las oficiales y serán las legales a todos los efectos: // BURGUI / BURGI // En castellano: Burgui. // En vascuence: Burgi. // EZCAROZ / EZKAROZE // En castellano: Ezcároz. // En vascuence: Ezkaroze. // GALLUES / GALOZE // En castellano: Gallués, Iciz, Izal, Uscarrés. // En vascuence: Galoze, Izize, Itzalle, Uskartze. // GARDE // En castellano: Garde. // En vascuence: Garde. // GÜESA / GORZA // En castellano: Güesa, Igal, Ripalda. // En vascuence: Gorza, Igari, Erripalda. // IZALZU / ITZALTZU // En castellano: Izalzu. // En vascuence: Itzaltzu. // JAURRIETA // En castellano: Jaurrieta. // En vascuence: Jaurrieta. // LONGUIDA / LONGIDA // En castellano: Valle de Lónguida, Akotain, Aos, Artajo, Ayanz, Ekai de Lónguida, Erdozáin, Ezkai, Górriz, Itoiz, Javerri, Larrángoz, Liberri, Meoz, Mugueta, Murillo de Lónguida, Olaberri, Oleta, Orbaiz, Rala, Uli Bajo, Villanueva de Lónguida, Villaveta, Zarikieta, Zuasti de Lónguida, Zuza. // En vascuence: Longida Ibarra, Akotain, Aos, Artaxo, Aiantz, Ekai-Longida, Erdotzain, Ezkai, Gorritz, Itoitz, Xaberri, Larrangotz, Liberri, Meotz, Mugeta, Murelu- Longida, Olaberri, Oleta, Orbaitz, Errala, Ulibeiti, Hiriberri-Longida, Billabeta, Zarikieta, Zuasti-Longida, Zutza. // RONCAL / ERRONKARI // En castellano: Roncal. // En vascuence: Erronkari. // SARRIES / SARTZE // En castellano: Ibilcieta, Sarriés. // En vascuence: Ibiltzieta, Sartze. // VIDANGOZ / BIDANKOZE // En castellano: Vidángoz. // En vascuence: Bidankoze. // DISPOSICIONES FINALES // Primera.-Se faculta al Consejero de Educación y Cultura para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto Foral. // Segunda.-Este Decreto Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra. // Pamplona, doce de junio de dos mil.-El Presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz Sesma.-El Consejero de Educación y Cultura, Jesús María Laguna Peña
  (...)

  Zer: Herria, udalerria
  Non: Nafarroa
  Jatorria: NAO

 • jaurrieta - (2005) SAL.OSTN , 100-101
  (...)
  Nombres acabados con el sufijo -eta. Este sufijo es muy frecuente en toponimia vasca, como es bien sabido, y lo encontramos a miles en microtoponimia, tras sibilante a menudo con la forma -keta. Tiene un valor locativo-abundancial y puede ser traducido a menudo por 'sitio de'. Su origen claro es el latino -eta, en romance -eda (Cereceda, Freixeneda), aunque en Navarra también hay -eta (Frajineta en Aibar, por ejemplo < fraxineta, equivalente al vasco Lizardia), plural neutro del colectivo -etum (-edo en romance), distinto del diminutivo -ittum (véase, por ejemplo, Bastardas, 1994: 61-146). Otra cuestión diferente es el delucidar la relación existente entre el -eta toponímico y el -eta- de la declinación vasca, que parecen íntimamente ligados. En la toponimia mayor navarra tenemos los siguientes nombres: Agorreta (< agor + -eta 'lugar seco, agostado'), Akerreta (< aker 'macho cabrío'), Arizaleta / Aritzaleta (cf. Arizala / Aritzala, de haritz + zabala, zabal; vide Mitxelena, 1971: 263), Arrieta (< harri 'piedra, peña'), Arteta (< arte 'carrasco'), Azoleta (tal vez de Azu --antropónimo que quizás esté en al parecer compuesto Azubel-- más ola 'cabaña, ferrería Cf. el actual Gaindola, documentado en 1743 como Garindola, de Garindo, equivalente vasco de Galindo, más -ola), Azpilkueta (ver más abajo), Azketa, Baraitarreta, Berroeta (berro 'roza'), Celigüeta (< Zilegieta, a partir del año 991, de zilegi 'monte comunal'), Bidaurreta (< bide 'camino' más aurre 'delante de'; Mitxelena [1971: 248-249]. Cf. sin embargo Bidaurre, documentado también con -i final; en 1471 se documena Bidaurrieta), Egiarreta (Belasko, 1999: 170-171, lo traduce por 'colinas pardas'), Gainekoleta (< gaineko 'de arriba', ola 'cabaña', 'ferrería'), Goizueta (< goi + zubi + -eta), Gorosurreta, Ibiltzieta (< ur + bil + -tze + -eta; véase lo dicho más arriba), Inbuluzketa (< Ibillosketa < ibillos 'entrambasaguas' + -keta), Iratxeta (cf. Iratxe, al parecer un derivado de ira 'helecho'), Irañeta, Jaurrieta (documentado Eiaurrieta, de eia 'pocilga' en la actualidad, más urri 'escasa', Mitxelena, 1971: 243. Compárese con Bidaurrieta).
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: SAL.OSTN

 • jaurrieta - (2006) NA.IZ , 134-0000

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.IZ

 • jaurrieta - (2007) NA.IZ , 134-0000

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.IZ

 • jaurrieta (jaurrietar) - (2007/03/23) OB.AG , 1.2
  (...)
  Onomastika batzordeak Ziordian izandako bileran onartutako izena
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Nafarroa
  Jatorria: OB.AG

 • jaurrieta (jaurrietar) - (2007/04/16) OB.AG , 3.2
  (...)
  Onomastika batzordeak Oiartzunen izandako bileran onartutako izena
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Nafarroa
  Jatorria: OB.AG

 • jaurrieta - (2008) NA.IZ , 134-0000

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.IZ

 • Jaurrieta: jaurrietar - (2009) ARAUA.155 , LIII (2008, 3), 998. or.
  (...)
  Jaurrieta (euskara); Jaurrieta (ofiziala). Herritar izena: jaurrietar. Eskualdea: Zaraitzu. Merindadea: Zangoza
  (...)

  Zer: Udala
  Non: Nafarroa
  Jatorria: ARAUA.155

 • jaurrieta - (2009) NA.IZ , 134-0000

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.IZ

 • eiaurrieta, jaurrieta - (2011) SAL.OZ , 41. or.
  (...)
  Otra pareja de topónimos en los que los artículos de grado próximo y lejano pueden estar presentes son Elio (N) y Elia (N), con base eli « ganado », « rebaño », si bien Elia se documenta en una ocasión, en la primera mitad del siglo XI, como Eliea que podría sugerir un origen diferente (la variante pudo surgir por disimilación de *Elieia « el corral del ganado » vel simile; cf. Eiaurrieta de heia « establo » más urri « escaso », « pobre », « pequeño » mejor que aurre « parte delantera », por la situación oriental de la localidad, y -eta locativo-abundancial, hoy en día Jaurrieta, N). Elio, por otro lado, se documenta también en alguna ocasión como Elia. Otra de las parejas que muestran la dualidad -o / -a podría ser Arano (N) / Arana (presente por ejemplo en el topónimo Valle de Harana, A), aunque habría que ver cuál es la motivación exacta del nombre de la localidad navarra (haran « valle », aran « ciruelo »... Véase SALABERRI 1997, p. 35). En microtoponimia hay Ari(t)zabalo frente a Ari(t)zabala, de haritz « roble », zabal « ancho » más los artículos -o y -a respectivamente
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Nafarroa
  Jatorria: SAL.OZ

 • jaurrieta - (2011) NA.IZ , 134-0000

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.IZ

 • jaurrieta - (2012) NA.IZ , 134-0000

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.IZ

 • Jaurrieta - (2019) NA.TOF , 333185

  Zer: División administrativa
  Non: Jaurrieta
  Jatorria: NA.TOF

 • Jaurrieta (ofiziala)
 • Jaurrieta (gaztelania)
UTM:
ETRS89 30T X.650649 Y.4750196
Koordenatuak:
Lon.1º9'14"W - Lat.42º53'26"N

Kartografia:

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper