Leku-izenak

- Laguntza

*: Hizki bat edo gehiago ordezkatzeko
(mendi*, aba*za, *mendi)

?: Hizki bakarra ordezkatzeko
(oihan?, e?titxu, ?adriano)

Ziburu - Lekuak - EODA

Ziburu (Udalerria)

Entitatea:
Antolakuntza/Udalerria
Herritarra:
ziburutar 
Arautzea:
Euskaltzaindiaren araua 
 • çubiburu - (1558) GAR.COMP , 1, XXX, 15
  (...)
  Ciboure. 'ecepto el Barrio llamado Çubiburu'
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AG.M.FPTPF

 • donibane ciburun - (1600-1700) DAR.CPB , I, 369
  (...)
  Mongongo Dassança: Donibane ciburun, 'en S. Juan, Ciburu'
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AG.M.FPTPF

 • subiboure - (1600-1700) LU.RNLPB , 9. or.
  (...)
  Subiboure (XVIIe s.), Ciboure (Lab.)
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Lapurdi
  Jatorria: LU.RNLPB

 • siboure - (1620) Volt , 3
  (...)
  Siboure
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AG.M.FPTPF

 • ciburuco - (1664) Arg.DevB , Comienzo
  (...)
  Ciburuco
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AG.M.FPTPF

 • cibouruco - (1664) Arg.DevB , Comienzo
  (...)
  Cibouruco
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AG.M.FPTPF

 • ziburuko - (1665) Arg.DevB , 902
  (...)
  Irakurri dut ene Iaun Ipizpikuaren manuz *d'Argaiñaratz aphez eta *Ziburuko jaun bikarioak egin duen Liburua *Deboten *brebiarioa deitzen dena, zeiñetan ezpaitut deusik kausitzen fedearen kontrako denik, aitzitikan da eskola bat bezala, bat bederak bere salbamendua egin dezantzat ordena aberats eta berezi batez guzia egiña eta hala iuiatzen dut merezi duela lehen bai lehen inprima dadin, eta egia hunen lekhukotasunean sinatu dut presenteko aprobazionea
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • siboro - (1665 [1995]) DRPLV , V, 390. or.
  (...)
  3. Hirugarren kasu honetan Joannes Etcheberri Ziburu-ko autore ezagunaz ari da [Oihenart, 1665] argi eta garbi: "Considerons apres celles du manuel de seu Monsieur d'Etcheberri prestre de Siboro -uler bedi Ziburu-, et nous trouuerons que ses uers sont de la mesme mesure [...] Euskaraz: 'Konsidera ditzagun ondorik Monsieur d'Etcheberri Ziburu-ko apez difuntuaren manualekoak, eta aurkituko dugu bere versuak neurri berekoak direla
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Lapurdi
  Jatorria: DRPLV

 • ziburun - (1692) Mong , 586
  (...)
  Ikhusi eta irakurri dut anpleki *Mongongo *Dasanza ximistak eskuaraz egin duen liburua eta hala desiratzeko liteke lehen bait lehen inprimaraz dezan, laborariak balia daitezentzat hango erremedio miragarriez; ezen hain justuki traditua da *Maison *Justiako eta berze asko auktor handiren sendimendua, iduritzen baitzait obligatua naizela ene aprobazionearen emaiterat, hala nola emaiten baitut *Donibane *Ziburun, otsaillaren 14 eta 1692
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • siboure? - (1712) ES.OVASC , 15
  (...)
  Siboure
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AG.M.FPTPF

 • doni-joane ciburuetara - (1712) ES.OVASC , 79
  (...)
  Doni-joane Ciburuetara, 'a S. Juan, Ciburu'
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AG.M.FPTPF

 • ziburuko - (1712) ES.EHast , 99
  (...)
  Ordea eztezazula mirets bertze hitzkunza horietan ediren dadin eskuaratik harturikako zenbait nahastakadura hau denaz geroztikan zure erranaren eredura gauza bat hekien artean hain naharo, eta ardurako dabilana; eta eskuarak handirozki higuintzen, eta gaitzerizten duena halako gisaz non zenbatenaz ere hek baitira ganbiakorrago, hanbatenaz hau baita iraunkorrago eta fermuago, ezen ageri da ehun eta berrogoi, eta hamar urtheren inguruan eskuarak ganbiadurarik eztuela hartu, eta bere izaite garbian mantenatzen dela halakotz hitzak utzirik, dugun bilha hainitz eskualdunek eskiribaturik utzi darokuten eskuara bera eta bereziki Aita *Materrak, milla, sei ehun eta hamaseigarren urthean: *Johanes *de *Etxeberri *Ziburuko jaun apezak milla sei ehun eta hogoi, eta hamabortzgarrenean; eta finean *Piarres *Axular gure errotor famatuak milla sei ehun, eta berrogoi eta bigarrenean: halako gisaz, non hirur presunaja hauk baitirudite aho batez mintzaturik hitzkuntza molde berean atherarikakoa iskiribatu dutela, zeina guretzat hain baita berria, eta freskoa, nola egungoa eta guk orai darabilagunetik diferenziarik batere gabekoa:
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ziburuetara - (1712) ES.EHast , 161
  (...)
  Bigarrena da *Xarakaria, hau *Sarako, eta *Urdazubiko eremuetan sortzen da, handik iragaiten da *Senperera, gero *Azkaina, eta azkenean *Donijoane *Ziburuetara, eta han itsasoarekin bat egiten da
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ziburun - (1720) Ch , 1
  (...)
  *Ziburun aphirillaren hogoi, eta seiean milla eta zazpi ehun eta hogoiean
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ziburuko - (1720) Ch , 1
  (...)
  *J *Darreche, *Ziburuko erretora
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • Ziburu - (1835) Arch.Gram , 211
  (...)
  Arrondissement de Bayonne / CANTON DE SAINT-JEAN-DE-LUZ [...] En Français: Ciboure... Population: 2153
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Lapurdi
  Jatorria: Arch.Gram

 • donibane-ziburun - (1853) Hb.Esk , 96
  (...)
  Edozein portuetan itsaso on bada, *Donibane-Ziburun hain ona behar da, Gatz beraz gazitua, ur beren gaiekin, Eta ez gutiago on diren kostekin
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ziburu - (1853) Hb.Esk , 133
  (...)
  Hiru mende baditu, lau urthe gainetik, *Ziburu hasiu zela agertzen zubitik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ziburun - (1853) Hb.Esk , 134
  (...)
  Deus ez dela *Ziburun inguru erraten, Halere etxe berri serorei egiten; Yendeak baduela bihotza ageri, Erromesiaz gora hartzean iduri
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ziburuko - (1853) Hb.Esk , 134
  (...)
  Diru gabe deus ez du egin Paristarrak, Etzituen eginen *Ziburuko obrak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ziburu - (1853) Hb.Esk , 134
  (...)
  Nahi badu norbaitek egiaz ungia, Hor izanen *Ziburu, lekhuko handia
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • ciboure - (1863) RAY.DTBP , 50b
  (...)
  CIBOURE, con. de Saint-Jean-de-Luz. - Subibourre, XVIIe se. (ch. de Saint-Jean-de-Luz). - Sanctus Vincentius de Siboure, 1684 (collations du diocèse de Bayonne). - Ciboure, primitivement annexe d'Urrugne, fut érigé en commune en 1603. - Ciboure, qui est une contraction de Çubiburu (en basque, tête de pont), doit ce nom à sa position près d'un pont sur la Nivelle
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Lapurdi
  Jatorria: RAY.DTBP

 • ciboure - (1863) RAY.DTBP , introduction XV
  (...)
  7º CANTON DE SAINT-JEAN-DE-LUZ. // (8 communes, 11,390 habitants) // Ascain, Bidart, Biriatou, Ciboure, Guétary, Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, Urrugne
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Lapurdi
  Jatorria: RAY.DTBP

 • ciboure - (1874) LU.RNLPB , 9. or.
  (...)
  4. Une quatrième série d'altérations, celles-là plus fréquentes et moins graves, consiste simplement dans le changement de nature ou dans le déplacement d'une voyelle ou d'une consonne [...] Syncope de consonnes. Dans les noms qui suivent, une ou plusieurs consonnes ont disparu, soit par leur transformation avec h, voir Vinson, ibid [Revue de Linguistique et de Philologie comparée, T. III, 4e fascicule, p. 448], § 58, et Van Eys, Dict. Basque, p. XLIII;) soit par un dédoublement, soit par une suppression purement euphonique ou due à la rapidité de la prononciation. Beguizama est devenu ainsi Beizama (Gip.), Athagun (XIIe s.), Ataun (Gip.); Subiboure (XVIIe s.), Ciboure (Lab.), par la chute des douces g et b, phénomène dont le vocabulaire commun nous offrirait quelques exemples. (Vinson, p. 449)
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Lapurdi
  Jatorria: LU.RNLPB

 • ciboure, zubiburu - (1909) VIN.INTELB , 352. or.
  (...)
  Il faut toujours procéder avec méthode, rechercher les formes les plus anciennes et les plus complètes du nom, eu déterminer les divers composants et en déduire le sens qui ne doit pas être en désaccord avec la réalité matérielle [...] ainsi Ciboure est pour Zubiburu «extrémité du pont», Iratçabal était en 1235 Iradcesabau, qui donne le sens de «large fougeraie» et Hasparren est abrégé de Ahazparne
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Lapurdi
  Jatorria: VIN.INTELB

 • ziburu - (1921-1925) AZK.CPV , 0677. zkia., II. lib., 0796. or. [08. lib., 071. or.]
  (...)
  Leku-izena [GI, Errenteria, Sartu ginaden Ziburun]: Sartu ginaden Ziburun
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AZK.CPV

 • ziburu - (1921-1925) AZK.CPV , 0687. zkia., II. lib., 0805. or. [08. lib., 080. or.]
  (...)
  Leku-izena [NA, Elizondo, Ziburutik Sarara]: Ziburutik Sarara izandu naiz gana
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AZK.CPV

 • ciboure (top.) - (1953 [1997]) M.AV , 626
  (...)
  626. paragrafoa.- zubi «puente»: Çubiburu (Subiburu, de donde Ziburu), Zubi Zubia, Zubiaga, Zubialde, Zubialdea, Zubiarte, Zubiate (Zubiat, Zubiete), Zubiaur, Zubiaurre, Zubicoeta, Zubidea, Zubieta (Soubiet), Zubimendi, Zubismendi, Zubiur, Zubizarreta, etc. Var. *zufi, *zu(h)i: top. Zuffia y Zuhiabarrutia, Al., 1025, ap. Zufiaurre, Zufírí, Zufiria, Zufitri, Zufriategui; top. Cihuri, Rioja (doc. Zofiuri, etc.), Ciboure (Labort, doc. Subiboure en el s. XVII) ya citado y Goizueta (Nav., también apellido) escrito Goizuuieta en la segunda mitad del s. XII (Lacarra, BRSVAP V, 425). Sobre zubi y sus variantes, v. O. de Apraiz, RIEV XV, 306-312. Top. Çuuicoaga, Nav., s. XIII (con -ko diminutivo?), la pieça que dizen Çuuiuerriagua, 1246, Tajonar. Véase 591 ad,
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: M.AV

 • ziburu (ciboure) - (1966) AZK.EDIAL , 35 C
  (...)
  Dialecto labortano
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AZK.EDIAL

 • ciboure: ziburu, ziburutar - (1966) DASS.HHIE , 3. or.

  Zer: Herria
  Non: Lapurdi
  Jatorria: DASS.HHIE

 • johanes etxeberri ziburukoa[k] - (1974) LIZ.LUR , 52. or.
  (...)
  Lizarrako Estatuto hartan, eta hiru mende lehenago Johanes Etxeberri Ziburukoak esan bezala, Euskal Herriaren hiri buruzagia da
  (...)

  Zer: Idazlea
  Non:
  Jatorria: LIZ.LUR

 • ziburu - (1974) LIZ.LUR , 56. or.
  (...)
  Donibane-Lohizungo kantonamenduak, Donibane-Lohizun, Askain, Bidarte, Biriatu, Ziburu, Getharia, Hendaia, eta Urruña herriak hartzen ditu, Lapurdiko Hegoaldeko Kostalde guztia alegia
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Lapurdi
  Jatorria: LIZ.LUR

 • ciboure: ziburu - (1974) TXILL.EHLI , 168 B

  Zer:
  Non:
  Jatorria: TXILL.EHLI

 • ciboure: ziburu (ziburutar) - (1978) E.EUS.UD , Euskera, XXIII (1978, 1), 322. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.EUS.UD

 • ciboure: ziburu (ziburutar) - (1979) E.UDAL , 24

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.UDAL

 • zubiburu > ciburu - (1989 [1990]) DRPLV , III, 160. or.
  (...)
  El equivalente vasco es Zubia / Zufia, muy corriente en toponimia con numerosas formas, y por tanto también como apellido: Zubiburu, de donde Ciburu, 'cabo del puente', Zubiaga, con suf. toponímico -aga, Zubialde(a), '(la) zona del puente', Zubiarte, 'espacio entre el puente', Zubicoa, 'del puente', Zubiaurr(e), 'parte delantera del puente', Zubizarreta, 'los puentes antiguos', Zubieta, 'los puentes', Zubiri(a), 'proximidad del puente', etc., etc.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DRPLV

 • Ziburu: ziburutar - (2000) ARAUA.108 , Euskera, XLV (2000, 3), 946. or.
  (...)
  Ziburu (euskara); Ciboure (ofiziala). Herritar izena: ziburutar
  (...)

  Zer: Udala
  Non: Lapurdi
  Jatorria: ARAUA.108

 • Ziburu: ziburutar - (2000) ARAUZ.108 , Euskera, XLV (2000, 1), 268. or.
  (...)
  Ziburu (euskara); Ciboure (ofiziala). Herritar izena: ziburutar
  (...)

  Zer: Udala
  Non: Lapurdi
  Jatorria: ARAUZ.108

 • çubiburu - (2000 [1598]) ORP.MAISMED , III. kap., 150. or.
  (...)
  le nom du “pont”, en basque zubi vraisemblablement composé sur ibi “passage à gué” (qui a peut-être lui-même un rapport avec le verbe ibil “aller, marcher, se promener”, mais peut-être pas avec le nom d’Urrugne 1598 ibildots: voir “Viodos” et bil), en raison de l’importance particulière qu’eurent depuis toujours les ponts dans les relations entre voisins et entre vallées, dans un pays à la fois montagneux et de forte pluviosité qui interdisait le passage à gué pendant des périodes longues et imprévues, et aussi de la relative rareté et du caractère par là remarquable de ces ouvrages, forme divers toponymes, ce qui est vrai aussi en bien d’autres régions. Parmi ces toponymes 1598 çubiburu “bout du pont” nomme celui qui enjambait la Nivelle après Saint-Jean- de-Luz pour passer sur le vaste territoire d’Urrugne, et qui a fait à partir de la forme contractée ziburu le nom de “Ciboure”, et aussi en Cize “Esterençuby” (qui doit être “pont de l’étier”) mais sans documentation médiévale et village tard peuplé sur une partie du territoire de Saint-Michel; en Labourd trois maisons de Sare se réfèrent au pont en 1505 subiboro (de *zubiburu actuellement “Ziburua” comme “Ciboure”), subibehere et subitebie (qui semble combiner zubi et ibi “gué du pont”?), à Ustaritz 1249 subieta “lieu du pont” qui est le modèle le plus répandu; en Basse-Navarre le pont nommé est en général à proximité immédiate des petits centres paroissiaux: à Horça en Ossès 1370 lostal du çubiat 1412 idem (la forme zubiat peut être une forme romanisée de *zubiate, aussi bien que de zubialde “côté du pont” ou même zubiaga et zubieta “lieu du pont”), à Saint Etienne en Baïgorry où se trouve un pont médiéval 1350 çubiate > 1412 çubiat, et 1412 çubiburu (voir ci-dessus), à Ascarat un composé plus inattendu (mais pas de pont aujourd’hui visible dans ce terrain bas où sont plusieurs maisons anciennes) 1350 loiçuvieta > 1412 lohiçubiete “lieu du pont (en terrain) limonneux” (maison noble), à Uhart-Cize 1306 çuhubieta (forme à redoublement vocalique passager) qui change de suffixe en 1350 > çuviaga pour redevenir en 1366 et 1412 çubiat (nom de deux maisons nobles), à Saint-Jean-le-Vieux 1479 çubialdea; le nom de maison noble de Masparraute en Mixe 1316 et 1412 cihobiete (qui impliquerait un composé zihi(zuhi)-hobi) est écrit aussi 1399 subieta ; la Soule a 1479 çubieta à Mirande d’Ordiarp, au Censier subiria “le domaine du pont” à Montory mais écrit suburia en 1431, le même subiry à Laruns, et à Aussurucq subiote que la Coutume de 1512 rectifie en subicot (normalement de *zubikota “lieu du pontet”)
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Lapurdi
  Jatorria: ORP.MAISMED

 • ciboure - (2004) MOR.NLPBG , 151. or.
  (...)
  Les ponts sont très présents dans la toponymie en général, quelle que soit la langue. En basque le pont se dit zubi qui est sans doute une ancien zur-ibi "gué de bois" ou à la rigueur zur-bide "chemin de bois" [...] Le basque zubi explique également l'actuel Ciboure (64) en Pays basque qui se trouve en face de Saint-Jean-de-Luz. C'est une contraction francisée de zubi-buru "bout du pont" ou "extremité du pont" comme le prouve la forme Subiboure du XVIIe siècle. Il s'agit bien sûr d'un pont sur la Nivelle qui séparait Saint-Jean-de-Luz et ses marécages de Ciboure et des communes donnant accès à l'Espagne comme Urrugne (64) qui signifie justement "de l'autre côté" et qui avant la création de Ciboure occupait tout l'espace entre la Nivelle et le petit fleuve Bidassoa à la frontière espagnole
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Lapurdi
  Jatorria: MOR.NLPBG

 • ciboure - (2004) MOR.NLPBG , 28. or.
  (...)
  Buru // Ce terme basque signifie "tête, sommet, extrémité" [...] Sous sa forme francisée il devient -boure comme dans Ciboure (64) "extrémité, bout du pont"
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Lapurdi
  Jatorria: MOR.NLPBG

 • ciboure: ziburu (ziburutarr) - (2010) ORP.NTB , § 21, 18. or.
  (...)
  Ciboure, Ziburu (Ziburutarr) (subiboure XVIIe siècle, siboro 1657) // La documentation tardive de Ciboure résulte du fait que c’était anciennement la paroisse d’Urrugne qui venait jusqu’à la Nivelle, et que Ciboure ne devint paroisse, principalement à la suite du développement des activités au port de Saint-Jean-de-Luz et de l’habitat, qu’au milieu du XVIe siècle. L’étymon est zubiburu, encore reconnaissable dans une graphie du XVIe siècle, “bout du pont”, celui qui faisait passer par la Nivelle de Saint-Jean-de-Luz à Urrugne. La réduction à Ziburu s’est faite par haplologie (ici chute de la première des deux syllabes de même articulation) z(ub)iburu, et le nom roman par francisation de la finale buru > boure à peu près systématique dans l’onomastique (maisons et état-civil) de cette région. Le fort de Sokoa a pris le nom basque déterminé zokoa “le coin” sans modification phonétique
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Lapurdi
  Jatorria: ORP.NTB

 • ciboure - (2017) INSEE.64.17 , 1.24.189, 7. or.
  (...)
  Arrondissement: 1 / Canton: 24 / Commune: 189 / Communes: Ciboure / Population totale: 6819 / Population municipale: 6630 / Population comptée à part: 189
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Pirinio Atlantikoak
  Jatorria: INSEE.64.17

 • Ciboure (ofiziala)
 • Ciboure (frantsesa)
UTM:
ETRS89 30T X.607931 Y.4803561
Koordenatuak:
Lon.1º39'59"W - Lat.43º22'41"N

Kartografia:

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper