Leku-izenak

- Laguntza

*: Hizki bat edo gehiago ordezkatzeko
(mendi*, aba*za, *mendi)

?: Hizki bakarra ordezkatzeko
(oihan?, e?titxu, ?adriano)

Huesca - Lekuak - EODA

Huesca (Probintzia)

Entitatea:
Antolakuntza/Probintzia
Arautzea:
Euskaltzaindiaren araua 
Non: Espainia
Kokalekuak:
 • ferriz senior de oscha - (1149 [1969]) IRI.LVATM , 41. par., 47. or.
  (...)
  Estas últimas formas [top. Berriz] proceden del nombre de persona medieval Ferriz, cfr. Ferriz senior de Oscha (1149, Huesca, doc. 188) (115. oharra, 96. or.: Antonio Durán Gudiol, Colección diplomática de la Catedral de Huesca, I, Zaragoza 1965, II, Zaragoza 1969)
  (...)

  Zer: Antroponimoa
  Non: Huesca
  Jatorria: IRI.LVATM

 • osc[h]a - (1154/03) FDMPV.004 , 5. dok., 45. or.
  (...)
  Episcopus Dodo in Osca et in lacha [...] Ferriz senior in Oscha
  (...)

  Zer: Hiria
  Non: Aragoi
  Jatorria: FDMPV.004

 • belasco de oscha - (1154/03) FDMPV.004 , 5. dok., 45. or.
  (...)
  don Belasco de Oscha maiori domini de Curia domini comitis et senior in Borja
  (...)

  Zer: Kondea
  Non: Aragoi
  Jatorria: FDMPV.004

 • oscensis - (1210/04/01) FDMPV.004 , 11. dok., 58. or.
  (...)
  Testes huius rei sunt domino R. episcopus Cesaragustanus, domino G. episcopus Oscensis, domino S. episcopus Tirasonensis, Guillermus de Monte Catano, Guilermus de Cermilione, Guilermus Raymundus senescalius, Guilermus Petra Alta, Eximenus Cornelii, Arnaldus de Alascuno, Garsias Romei, Sancius de Antillon, Arcalius de Allaget, (A...) de Foces, Blaschius Romei et multi alii
  (...)

  Zer: Hiria
  Non: Aragoi
  Jatorria: FDMPV.004

 • osçe - (1307/08/07) FDMPV.004 , 40. dok., 106. or.
  (...)
  Datum Osçe septimo idus augusti, anno Domini millesimo CCC septimo
  (...)

  Zer: Hiria
  Non: Aragoi
  Jatorria: FDMPV.004

 • osçe - (1322/06/28) FDMPV.004 , 54. dok., 157. or.
  (...)
  Datum Osçe quarto calendas julii, anno Domini M.CCC. vicessimo secundo
  (...)

  Zer: Hiria
  Non: Aragoi
  Jatorria: FDMPV.004

 • osca, huesca - (1638) O.NUV , passim
  (...)
  osea [sic. osca, huesca] (II, II. kap., 086. orr. [0603. orr.]) Zangoza berriaren fundazio gutunaren latinezko aipua // oscensibus (II, VII. kap., 137. orr. [0654. orr.]) // guesca pro oscâ ciuitate (II, VIII. kap., 163. orr. [0680. orr.]) Huesca // oscae (II, IX. kap., 190. orr. [0707. orr.]) // huesca (II, X. kap., 210. orr. [0727. orr.]) Zuritaren gaztelaniazko aipuan // oscam, oscae (II, X. kap., 219. orr. [0736. orr.]) // oscae, oscam (II, X. kap., 220. orr. [0737. orr.]) Besteak beste, Karlomagnoren bizitzaren latinezko aipuan // osca (II, X. kap., 222. orr. [0739. orr.]) // hoscâ (II, XI. kap., 238. orr. [0755. orr.]) Aragoiko kronikako latinezko aipuan // oscae (II, XI. kap., 241. orr. [0758. orr.]) // oscâ (II, XIII. kap., 270. orr. [0787. orr.]) // oscae (II, XIV. kap., 322. orr. [0839. orr.]) // oscensem (II, XV. kap., 352. orr. [0869. orr.]) Pontificatum Oscensem // oscensis (II, XVI. kap., 355. orr. [0872. orr.]) // oscae (III, VI. kap., 422. orr. [0939. orr.]) // oscensem (III, IX. kap. [IV sic], 476. orr. [0993. orr.]) // oscensis (III, XIII. kap., 554. orr. [1073. orr.]) Ecclesiae Oscensis // iosci (index, s.v. iosci [1086. orr.])
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • huescako - (1712) ES.GG , 401
  (...)
  Halaber iskiribatzen du *Tito *Liviok erromarrek *Espainia irabazi, eta bere menera zutenean: espainolei har-arazi zerauela bere hitzkuntza, eta aitzinarat ere hobekiago iraun zezan gatik, egin zituztela *Huescako hirian eskolak, zeinetan zientziak, eta bertze gainerako letrak, irakhasten baitziren *Erromako hitzkuntzaz
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • huesca - (1829 [1495]) CENS.CAST.XVI , Ap. 131b
  (...)
  Huesca / [casas:] 620
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Huesca
  Jatorria: CENS.CAST.XVI

 • huescara - (1830+) Echag , 163
  (...)
  Emen eror, an altxa, bera eta gora, eskintxoka dijoa *Karlosen denbora: *Jacatik *Huescara, andik *Barbastrora, gero etorri zaigu txoria eskura
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • hueskan - (1847) Izt.C , 484
  (...)
  Don *Rodrigo *de *Merkado *y *Zuazola, Kolejial nagusi eta Katedratiko *Hueskan eta gorputz bietako Irakasleari aurkeztu zioten Errege Fededunak Santa *Mariako Abadia; Inkisizioko Aditzaña Santua ifinteko denporan izandu zan deitua bear ziraden neurri zuzenak artzeko, bai ta autatua ere bertarako maisu ta agintari aurreengoetatik bat; gañera izandu zan kanonigo *Zaragozakoa, Obispo *Mallorka eta *Siguenzakoa, eta Errege-orde *Nafarroako, zeñaren baratxtasun modu andikoaz baliatu izan zan Errege Fededuna, Agramontestar, eta Beaumontestarren berezkiak donarioturik bakean ifinteko, zeñaren eginkizun onetarako talde-aginteak D, *Rodrigori biraldutako irakasdeak arkitzen dira *Oñatiko Errian ondo gordeak; bai ta ere *Luteroren fede austeak denpora berean egiten zituen kalte lotsagarri likitsen eragozpenerako, *Karlos V izkribatu izan ziozkan karta maitagarriak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • oska - (1847) Izt.C , 19
  (...)
  *Oska
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • osca - (1945) CB.MAT , VII-3, P.167
  (...)
  Huesca (160)
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: CB.MAT

 • huescan - (1966-1973 [2005]) IÑ.SATR.PV , 108. or.
  (...)
  Toponimoa
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IÑ.SATR.PV

 • ilergeteak - (1974) LIZ.LUR , 37. or. (mapa)

  Zer: Tribua
  Non: Huesca
  Jatorria: LIZ.LUR

 • [tur]detanoak - (1974) LIZ.LUR , 37. or. (mapa)

  Zer: Tribua
  Non: Huesca
  Jatorria: LIZ.LUR

 • oska, huesca - (1991) EG.PAL.GD , 145
  (...)
  Huesca (gazt.); Oska, Huesca (eusk.); Huesca (fr.).
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EG.PAL.GD

 • huesca: hueska - (1991) SAR.EEF , Euskera, XXXVI (1991-3), 1068. or.
  (...)
  Mende honetako tradizioan, Huesca Orixek eta I. Munitak, baina Hueska E. Zubirik, eta Ueska 1932ko Lutelestia-k; bestela Oska behar luke; cf. lat. Osca
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: SAR.EEF

 • huesca / (zah.) oska: huesca - (1994) KINT.EF , Euskera, XXXIX (1994, 3), 1. zerr., 1367. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: KINT.EF

 • Huesca - (1995) ARAUZ.032 , Euskera, XL (1995, 2-3), 877. or.
  (...)
  Huesca (euskara); Huesca (ofiziala)
  (...)

  Zer: Probintzia eta hiriburua
  Non: Espainia
  Jatorria: ARAUZ.032

 • Oska - (1995) ARAUZ.032 , Euskera, XL (1995, 2-3), 878. or.
  (...)
  Oska (euskara); Huesca (ofiziala). Oharra: Izen historiko hauek lurralde bakoitzaren historiarekin loturik daude eta, hortaz, historia gaietan erabil daitezke
  (...)

  Zer: Hiria
  Non: Espainia
  Jatorria: ARAUZ.032

 • huesca (ausci, elusates, oscidates) - (2004) MOR.NLPBG , 178. or.
  (...)
  Les noms de peuples [...] On ne reviendra pas ici sur le cas des Ausci ou des Elusates déjà cités, sinon pour rappeler qu'il existait une toute petite tribu nommée Oscidates située dans le prolongement ouest des Ausci. Un lien est possible avec Huesca, ancienne Osca, ville de la province espagnole d'Aragon où le basque a été parlé sur les marchés jusqu'au XIVe siècle après J.-C. Du point de vue linguistique il n'y a cependant pas adéquation avec les Osques d'Italie qui parlaient une langue indo-européenne
  (...)

  Zer: Hiria, probintzia
  Non: Aragoi
  Jatorria: MOR.NLPBG

 • Huesca - (2006) ARAUA.032 , 8. or.
  (...)
  Huesca (ofiziala). Oharra: Izen historikoa Oska
  (...)

  Zer: Probintzia
  Non: Espainia
  Jatorria: ARAUA.032

 • huesca: huesca - (2006) E.EUS.ESP2 , Euskera, LI (2006, 2), 1087. or. (32. arau berritua, 8)
  (...)
  Probintziak euskal izenaren hurrenkeran.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.EUS.ESP2

 • oska: huesca - (2006) E.EUS.ESP2 , Euskera, LI (2006, 2), 1094. or. (32. arau berritua, 14)
  (...)
  Izen historikoak: Izen historiko hauek lurralde bakoitzaren historiarekin loturik daude, eta, hortaz, historia-gaietan erabil daitezke.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.EUS.ESP2

 • Oska - (2006) ARAUA.032 , 15. or.
  (...)
  Huesca (ofiziala). Oharra: Izen historikoa Oska [Izen historiko hauek lurralde bakoitzaren historiarekin loturik daude eta, hortaz, historia gaietan erabil daitezke]
  (...)

  Zer: Probintzia
  Non: Espainia
  Jatorria: ARAUA.032

 • Oska (historikoa) - (2006) ARAUA.149 , Euskera, LI (2006, 2), 1097. or.
  (...)
  Huesca (ofiziala). Oharra: (Oska) Testu berezietan, historia lanetan edo eleberrietan, euskaraz eman daitezkeenak. Euskaltzaindiaren 32. arauak Oska dakar izen “historikoen” artean (E/ atala) [“Espainiako Erresumako probintzia eta elkarte autonomoen izenak” titulua du 32. arau honek eta E atalean “Izen historikoak” gehitzen dira]
  (...)

  Zer: Probintzia
  Non: Huesca
  Jatorria: ARAUA.149

 

 • Huesca (ofiziala)
 • Oska (historikoa)
UTM:
ETRS89 30T X.743448 Y.4676286
Koordenatuak:
Lon.0º3'4"W - Lat.42º12'3"N

Kartografia:

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus

Azkue Biblioteka eta argitalpenak

Maximiza tus ganancias en criptomonedas confiando en Bitplex 360, una plataforma diseñada para el éxito.
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
Library zlibrary project
z-library z-lib project
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper