Leku-izenak

Uhartea - Lekuak - EODA

Uhartea (-a) (Etxea)

Entitatea:
Eraikuntzak/Etxebizitza
Arautzea:
ikerlari baten arautze proposamena 
Non: Makea
Kokalekuak:
 • uhart r.a. de_ - (1193 [1896, 1906, 1966, 2011]) BID.LBTLG , 68. or. [IKER.27, 78. or. (Indétermines Labourd)]
  (...)
  uhart R.A. de_, 1193 (Livre d’or p. 68)
  (...)

  Zer: Gizonezkoa
  Non: Lapurdi
  Jatorria: IKER.27

 • uhart hesurie et semen de_, - (1203 [1896, 1906, 1966, 2011]) BID.LBTLG , 86. or. [IKER.27, 78. or. (Indétermines Labourd)]
  (...)
  uhart Hesurie et Semen de_, témoins de la cession de la dîme de Saint Christophe à la cathédrale de Bayonne, 1203 (Livre d’or p. 86)
  (...)

  Zer: Lekukoak
  Non: Baiona
  Jatorria: IKER.27

 • urti - (1245 [2000]) ORP.MAISMED , V. kap., 227. or.

  Zer: Etxea
  Non: Makea
  Jatorria: ORP.MAISMED

 • uhart johannes pétri, dnus de_ - (1342 [1896-1962, 1966, 2011]) R.GASC , -- [IKER.27, 78. or. (Indétermines Labourd)]
  (...)
  uhart Johannes Pétri, dnus de_, 1342 (RGascons) voir Beguy
  (...)

  Zer: Jauna, jauregia
  Non: Lapurdi
  Jatorria: IKER.27

 • uhart - (1909) VIN.INTELB , 354. or.
  (...)
  Pour ur les exemples seraient très nombreux : Uhalde et Ugalde (cf. ugotcho «loup d’eau, brochet ») ; Uhart, Urdazubi, (Urdaxs) «pont où passe l’eau», Urdainzelai «plateau où court l’eau», Zugarramurdi «eau qui vient des ormes», etc.
  (...)

  Zer: Leku-izena
  Non: --
  Jatorria: VIN.INTELB

 • uhart, huart - (1909) VIN.INTELB , 350. or.
  (...)
  Les noms de maisons sont ordinairemént caractérsés par les terminaisons bide «chemin», alde «côté», art «milieu», ondo «pied», buru «tête, extrémité», bazter «bord», gain «sur», pe ou be «dessous», etc., Gaztambide «chemin du châtaignier», Itchurralde «à côté de la fontaine», Uhart ou Huart «au milieu de l’eau» (ce not doit être proprement «île ilot »), Ibarrondo «au pied de la vallée», Burguburu «à l’extrémité du bourg», Basterretche «maison sur la limite du village», Bidegain «audessus du chemin», Inchauspe «sous le noyer», etc.
  (...)

  Zer: Etxe-izena
  Non: --
  Jatorria: VIN.INTELB

 • uhartia - (1970) IP.KAT.B , --

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IP.TOP.IKER

 • uhartéa - (1987) IGNF.25 , 1345 ouest

  Zer: Etxea
  Non: MAKEA
  Jatorria: IGNF.25

 • uharte - (1993) JIM.ESTN , 113. or.
  (...)
  XI. Arga et Runa flumen [«Arga et Runa flumen», en Fontes Linguae Vasconum, XXV, núm. 64 (1993), Pamplona: Gobierno de Navarra, pp. 507-519] [...] 1. Hidrónimos [...] 1.1. Genéricos Los nombres comunes utilizados habitualmente para designar las corrientes de agua son flumen, fluvium (en documentos en latín); riual, rigo, riguo; agua, río, rigacho, riacho, regata, regajo, barranco (en romances); en euskera ur- ‘agua’, y sus variantes u generalmente ante consonante, y u(h)-, ug- ante vocal (Ugalde, Uharte, Ugalde, Ugarka y otros),233 [MICHELENA, 1989, pp. 155-156] erreka ‘riachuelo, regata, arroyo’,234 [Según Coromines, erreka «es indudablemente prerromano y supone una base «recu» COROMINES-PASCUAL, 1991, IV, p. 843 (Entrada Regar)] erregu,235 [Guesal erregu en Salinas de Pamplona. JIMENO JURIO, 1987a, p. 342. SALABERRI, 1990, p. 67] ibai, ugalde.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: JIM.ESTN

 • ugarte / uharte - (1995) DRPLV , V, 279. or.
  (...)
  "Irla hitzaren ordez uste dut hobe dela isla erabiltzea. Euskaldun askok eta askok eskertuko lukeela uste dut. Hain-zuzen-ere Lekeition islía deitzen zaio han dagoenari. Beste alde batetik, uharte erabili nahi lukeenik balego, are okerrago litzateke, zeren hori beste zentzu baten erabili izan baita historian zehar". // Beste zentzu bateko erabiltze hori hurrengo honetan oinarritzen dut: Ugarte / Uharte forma lehorreko euskal toponymian ugari agertzen da, eta ez dagokio nahi-ta-nahi-ez isla bati, hau da, alde guztietarik urez inguraturik dagoen bati, erdarazko 'entrambasaguas' typokoari baizik, Justo Garate-ren hitzetan "confluencia" erdarazko hitzaren pareko denari baizik [1. oin oharra: Luis Michelena, Apellidos vascos, 3ª edición, Bilbao 1973, n° 572], eta inoiz "isla fluvial" ere izan daitekeenari
  (...)

  Zer: Deitura, toponimoa
  Non: Euskal Herria
  Jatorria: DRPLV

 • arte - (1995) DRPLV , V, 198. or.
  (...)
  Berdintsu gertatzen da etxe-izenetan toponymo berak hurrengo argigarriren bat daramanean -gorago etxe-izen ez direnetan ere ikusi dugu-: Goitia / Beitia, Goikoa (Goikoetxea) / Bekoa, Goieaskoa (Goieaskoetxea) / Beaskoa (Beaskoetxea), Go(i)ena (Go(i)enetxea) / Barrena (Barrenetxea), Go(i)enengoa / Barrenengoa (Barrenengoetxea), Onaindia / Araindia, Aruzkoa / Onuzkoa, Garaia / Beherea, Ga(i)nekoa eta Goitikoa / Azpikoa (Azpitikoa) (Azpikoetxea), Garaikoa (Garaikoetxea) / Beherekoa, Aurrekoa (Aurrekoetxea) /Ostekoa (Osteikoa, Ostaikoa, Ostenkoa, Ostaikoetxea) [142. oin oharra: Eta baita Osteingoechea ere, Fog. 1704, Gatikan] eta Atzekoa (Atzekoetxea), Emetikoa (Emendikoa) / Andikoa (Andikoetxea), Zaharr(a) / Berri(a) (Barria), Erdikoa, Aurtena (Aurtenetxea), Aurtenekoa, Aurtenengoa, Auzokoa (Auzokoetxea), Urrutia (Urrutikoetxea, Urritikoetxea), Bengoa (Bengoetxea / Beingoetxea) (Beingoa), Goia, Ga(i)na, Bein, Beina (Beiña) [143. oin oharra: Bada Beinacoa baserria Ipazterren, Fog. 1796, aurretik finkaturiko Beina formari artikulurik kendu gabe sorturikoa, agian pertsona bati hala deitzen zitzaiolako, gaztelaniaz '(la) casa de Beina' litzateke formazio derivatuaren itzulpen jatorrizkoa], Azpia, Bitarte, Aurre, Aldea, Aldekoa, Basterra (Basterretxea), Zearra, Etxenagusia, Urrengoa, Errota, Etxaun, Soloa, Zelaia, Buru, Arte, Ondo, Uriarte, Arteetxe, Saletxe, Abeletxe, Jauregi, Torre(a) (Torretxea), Etxabarria, Etxatxua, Ormaetxea, Nagusia (Etxenagusia), Andia (Etxeandia) / Txiki(a), Txikerra, eta baita -txu edo -txo berrekailu diminutivoa ere bestea baino tipiagoa dela adierazteko, eta horren ondorik Txikerrena, eta abar. Badira Urazurrutia eta Urazandi ere, bigarrenak kasuren baten Urazemendi ere izan dezakeela, uren nongo aldetik begiratzen den [144. oin oharra: Hori gertatzen da Deban, uraz bestaldean dagoen etxeari Urazandi deitu izan baitzaio, baina Mutrikuarrek Urazemendi. Hala erran zidan Gerardo Elortza irakasle eta ene adiskide on denak]. Batzutan dokumentazioan ikusten da Goitia bat Goikoa bihurtu dela, eta Beitia berriz Bekoa. Dokumentazioa mapetan jarririk agian zerbait argituko litzateke khronologiari dagokion arazoa. Horretarako gai asko bildu beharko litzateke aurretik
  (...)

  Zer: Oikonimo-osagaia
  Non: Euskal Herria
  Jatorria: DRPLV

 • uharte - (2000) ORP.MAISMED , IV. kap., 183. or.
  (...)
  Changements des consonnes finales et initiales [...] -disparition de la vibrante finale faible -r ou forte -rr devant consonne, et parfois de la nasale: pour lurr “terre” à Urrugne 1598 luberry, pour ur “eau”; la vibrante intervocalique laisse une aspiration dans les très répandus uhalde, uharte (exceptionnellement écrit aussi comme à Baïgorry 1350 urart, mais 1366, 1412 uhart), mais disparaît dans quelques noms devant consonne: 1350 uganga et 1412 uguenaga à Arbouet (nom peut-être altéré dans l’actuel “Ohania”), 1598 ubeguy à Urrugne; sur bohorr forme assimilée dialectale de behorr “jument” au Censier bohoteguy à Aroue
  (...)

  Zer: Leku-izena
  Non: Euskal Herria
  Jatorria: ORP.MAISMED

 • urte - (2000) ORP.MAISMED , V. kap., 227. or.

  Zer: Etxea
  Non: Makea
  Jatorria: ORP.MAISMED

 • uharte - (2000) ORP.MAISMED , III. kap., 101. or.
  (...)
  Les positions relatives sans référence à la hauteur etc.: intermédiaire, au delà, avant, arrière, séparé, isolé etc. // Dans ce vaste ensemble sémantique, où la position sur le terrain s’exprime sans référence au relief, aux passages, limites etc., le sens de loin le plus utilisé est celui de la position intermédiaire, ce qui est situé “entre” deux ou plusieurs points de référence topographique, désignés ou non: le mot arte prend alors, selon le contexte, 1° le sens de “entre, lieu intermédiaire” formant la base des composés sur des noms habituellement géographiques, référant au relief, aux caractères du sol, à la végétation, aux cours d’eau, aux routes et passages, dans aitzarte, ibarrarte, ain(t)ziarte, iztilarte, larrarte, oihararte, haritzarte, otharte, uharte, latsarte, errekarte, bidarte, où se trouvent quelques-uns des noms les plus répandus de la toponymie basque “entre (ou “au milieu des”) rocs, vaux, terrains marécageux, terrains boueux, landes, forêts, chênes, ajoncs, eaux, cours d’eau, ravins, chemins” etc.
  (...)

  Zer: Leku-izena
  Non: Euskal Herria
  Jatorria: ORP.MAISMED

 • uharte - (2000) ORP.MAISMED , IV. kap., 185. or.
  (...)
  arte “intervalle, lieu intermédiaire, milieu” complété par aintzi “lieu marécageux”, baratze “jardin”, bide “chemin”, eihera “moulin”, erreka “ravin, cours d’eau”, haltz “aulne”, ibarr “plaine”, inda “passage marécageux”, larre “lande”, lats “cours d’eau”, oihan ou baso “forêt”, ur “eau (au sens de “cours d’eau”)” etc., qui font les très nombreux aintziarte, baratz(e)arte, bidarte, eiherarte, errekarte, haltzarte, ibarrarte, indarte, larrarte, latsarte, oihanarte, basarte, uharte etc.
  (...)

  Zer: Etxe-izena
  Non: Euskal Herria
  Jatorria: ORP.MAISMED

 • uhart - (2000 [1007]) ORP.MAISMED , III. kap., 105. or.
  (...)
  Les toponymes à base ou référence hydronymique. // a) Eaux courantes: // ur “eau”: le nom de l’élément est très couramment employé en basque pour nommer les cours d’eau en général et l’a toujours été ainsi en toponymie, en composition habituellement avec -alde “côté” et -arte “entre, espace entre…”, la vibrante devenue intervocalique de *uralde, *urarte, parfois restituée dans les graphies médiévales par effet de correction (par exemple 1350 urart mais 1366 uhart pour la même maison de Baïgorry, au Censier urhart à Berraute, en 1568 à Souraïde en Labourd uralde), s’est affaiblie jusqu’à une simple aspiration uharte, uhalde avant les premières citations écrites (1007 uhart), tandis que la disparition de l’aspiration au profit d’une occlusive palatale en seule zone ibérique donnait 1030 ukart > 1200 ugarte etc., mais peut-être aussi en Basse-Navarre le nom de l’ancienne paroisse de Cize en 1350 ugange et la maison mixaine d’Arbouet 1350 uganga, 1412 uguenaga (actuel “Ohania”?). Les deux noms, seuls ou avec les qualifiants et compléments habituels, sont présents un peu partout pour des maisons, mais seul uharte a servi aussi à nommer des hameaux et paroisses, en Mixe, Cize, Navarre. Tous deux aussi apparaissent dans la documentation officielle médiévale de la zone aquitaine en forme usuelle plus ou moins romanisée, avec perte de la voyelle finale atone en prononciation romane comme pour les autres composés de ce type dans uhart, et vocalisation gasconne de -l- en -u- et assourdissement de la consonne dentale devenue finale dans uhaut (par exemple 1307 uhaut à Iholdy restitué en 1412 la sal(le) duhalde); le mot ur a pu servir aussi à faire à Biarritz 1198 uhanbeiti, à Arhansus 1412 uhayn, à Baïgorry 1350 uhidea et à Ostabat 1350 uvideta, ainsi que les dérivés de Çaro 1350 urteaga > 1412 urtheaga et d’Alçay urete (de *ureta “lieu d’eau” qui fait les noms d’état civil “Dourthe, Ouret” etc.)
  (...)

  Zer: Etxea
  Non: ??
  Jatorria: ORP.MAISMED

 • urtea - (2000 [1245]) ORP.MAISMED , III. kap., 119. or.
  (...)
  urritz “coudrier” dérivé de urr “noisette”, qui est en basque la base du nom de la “noix” intzaurr et sans doute du “gland” ezkurr (voir ci-dessus) et a pu primitivement nommer tout “fruit à coque” (d’où une étymologie vraisemblable du mois d’octobre urril “lune des fruits à coque”), a évidemment produit beaucoup de toponymes, souvent faits sur une forme à seconde voyelle assimilée urrutz- (voir ci-dessus urku- pour urki), comme à Irissarry 1408 urritçu “où le coudrier abonde” devenu “Urrutzu”: outre le locatif urritzaga “lieu de coudriers” présent à Anglet 1125 urruzaga (plus ou moins confondu au même lieu avec haritzaga: voir ci-dessus), Lasse 1350 urriçague, Amorots 1412 urrizçague, on trouve assez souvent, documenté au Moyen Age ou plus tard, urruzpuru/urrizpuru “limite des coudriers” nommant des maisons et domaines situés effectivement près des zones territoriales montagneuses et anciennement incultes, à Ossès où c’est l’une des sept maisons nobles anciennes 1350 urruzpuru, à Saint-Esteben 1350 idem et une seconde maison 1366 echeverce urritzpuru; dans les autres formules à Saint-Jean-le-Vieux 1366 ur(r)itzpe et parmi les citations labourdines tardives à Bardos 1594 urrusty et Urrugne 1598 urusty, dérivé collectif “coudraie” qui correspond aussi au nom basque d’Arrast (au Censier Larast qui suppose une autre étymologie ou une altération très inhabituelle) “Urruxtoi”; plutôt qu’à ur “eau” (voir ci-dessus), peut-être faut-il ramener à la même base avec une autre dérivation à Macaye 1245 urtea et à Çaro 1350 urtheaga
  (...)

  Zer: Etxea
  Non: Makea
  Jatorria: ORP.MAISMED

 • urti - (2000 [1245]) ORP.MAISMED , I. kap., 28. or.
  (...)
  Macaye en 1245 (Macayagua en 1344) // Dans une liste datée de cette année, mais qu’E. Goyheneche considérait comme postérieure d’un ou deux siècles, néanmoins antérieure à l’extension du peuplement rural par installation dans les landes et terres du domaine royal ou seigneurial et qui deviendront progressivement “terres communes”, 41 noms de maisons sont alignés, presque tous cités pour la première fois. La graphie est assez irrégulière dans le détail, avec notamment des finales en -o au lieu du -e ou du -a des toponymes originaux résultant sans doute de leur inclusion dans un texte roman, mais les noms restent parfaitement reconnaissables aussi bien par rapport à la forme étymologique connue (Ameztoi, Aphezmehaka, Bidegain, Eiheralde, Elizaga, Ernaga, Etxarte, Oiharzabal, Larreaga, Okoniz, Zainharte, Zurnaitz, Urte) qu’à la forme usuelle actuelle, la plupart existant encore. Les voici dans l’ordre alphabétique et l’orthographe de 1245 (pour l’ensemble des formes étymologiques et actuelles voir le chapitre V): // Hamestoia, Apesmeheca, Asiotz, Bidegaineo, Chapiteli, Erheralde, Elisaguë, Ernague, Etchardo, Etcheberri, Etchepare, Guarat, Gorostaritza, Hamestoia, Haranburo, Hariago, Fuguy, Ibar, Ibarola, Hiriardo, Hiribarria, Hyrygoyen, Italatze, Jaureguia, Laralda, Laroson, Lariague, Lisarague, Ocharsabalo, Oioniz, Ornaletcha, Paganduro, Sanchardo, Sto Martino, Sto Stephano, Sendorislepo, Sorueta, Sururt, Suhasta, Surneiis, Uhalde, Urti, Urruti
  (...)

  Zer: Etxea
  Non: Makea
  Jatorria: ORP.MAISMED

 • la casa duhart - (2000 [1291-1292]) ORP.MAISMED , I. kap., 34. or. [Comptos]
  (...)
  La maison d’Uharte (“la casa duhart”), difficile à localiser sans autre précision, est tenue par Garcia arnalt de Sant p(er), sans doute pour “Donapetria” maison noble de Saint-Jean-le Vieux connue depuis le XIIème siècle (expédition de Richard Cœur de Lion duc d’Aquitaine en 1177 pour soumettre la noblesse de la région)
  (...)

  Zer: Etxea
  Non: ??
  Jatorria: ORP.MAISMED

 • uhartéa - (2004) IGNF.TDAT , 1345

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IP.TOP.IKER

 • uhartea (-a) - (2005) IP.TOP.IKER , LLAP

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IP.TOP.IKER

 • uhartea (-a) - (2006) IP.TOP.IKER , BBAP

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IP.TOP.IKER

 • uhartea (-a) - (2008) IP.TOP.IKER , 9977
  (...)
  64364 udal-kodea IGNFren arabera. IGNF Generikoa: ECAR: Hameau, gpe d'habit°, habit° isolée, maison forest. IGNF UTM X: 30281; UTM Y: 12091
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IP.TOP.IKER

 • Uhartéa (ofiziala)
 • Uhartéa (frantsesa)
UTM:
ETRS89 30T X.635468 Y.4798649
Koordenatuak:
Lon.1º19'40"W - Lat.43º19'45"N

Kartografia:

1345 [RAND.25]; 1345 ouest [IGNF.25]

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper