Leku-izenak

Imotz - Lekuak - EODA

Imotz (Ibarra)

Entitatea:
Antolakuntza/Eskualdea
Herritarra:
imoztar 
Arautzea:
batzordearen beraren arautze proposamena 
 • ymaoz - (1007 [1614]) SAND.COP , 30 [IÑ.SAND, 1265. or.]

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IÑ.SAND

 • imaoç - (1007 [1987]) GOÑ.CDCATP , 30 [IÑ.SAND, 1265. or.]

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IÑ.SAND

 • imaoz - (1027-) CB.MAT , VI-2, P.125
  (...)
  Demarcación del obispado de Pamplona (1027ko datazioa gezurrezkoa)
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: CB.MAT

 • imaoç - (1032 k. [2011]) SAL.OZ , 57. or.
  (...)
  Imaoç de c. 1032 [...] la variante Imaoç susodicha
  (...)

  Zer: Ibarra
  Non: Nafarroa
  Jatorria: SAL.OZ

 • imotz - (1193 [2011]) SAL.OZ , 57. or.
  (...)
  Imaoç de c. 1032 se convirtió para 1193 en Imotz (N)
  (...)

  Zer: Ibarra
  Non: Nafarroa
  Jatorria: SAL.OZ

 • ymoz, imoz - (1366) CAR.PNAXIV , 535 B (D.c dok. [AGN, sign. gb.], 87r A)
  (...)
  YMOZ [...] Summa al d'Imoz: VI fuegos que ualen a florines contando ut supra, XV florines
  (...)

  Zer: Ibarra
  Non: Nafarroa
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • ymoz - (1366) CAR.PNAXIV , 575 B (D.c dok. [AGN, sign. gb.], 128v B)
  (...)
  Item lunes XXte IIº dia de junio, fueron los dichos comissarios a la villa de Çuazti por tacxar a los de Ymoz et d'Atez et finquaron hy todo el dia. // Costo pan, III s. VI d. // Item vino, IIIIº s. VI d. // Item carne, XII s. // Item salssa, VI d. // Item candelas, VI d. // Item çeuada, VIIIº s. III d. // Summa: XX IX s. IIIº d.
  (...)

  Zer: Ibarra
  Non: Nafarroa
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • val d'imoz - (1366) CAR.PNAXIV , 580 (D.c dok. [AGN, sign. gb.], 132r)
  (...)
  En val d'Imoz, LI fuegos, valen XIxx VII florines et de mey cogidor Martin Ochoa de Erasso por su salario
  (...)

  Zer: Ibarra
  Non: Nafarroa
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • val d'imoz - (1366) CAR.PNAXIV , 560 B (D.c dok. [AGN, sign. gb.], 114v B)
  (...)
  EN VAL D'IMOZ [...] Suma de la dicha vaill d'Imoz: XLV fuegos
  (...)

  Zer: Ibarra
  Non: Nafarroa
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • vaill d'imoz - (1366) CAR.PNAXIV , 561 A (D.c dok. [AGN, sign. gb.], 115r A)
  (...)
  Suma de la dicha vaill d'Imoz: XLV fuegos
  (...)

  Zer: Ibarra
  Non: Nafarroa
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • val de imoz - (1534 [1967]) NAN.C , N.530, F.285 [ID.PDNA, 318. or.]

  Zer: Ibarra
  Non: Nafarroa
  Jatorria: ID.PDNA

 • ymaoz - (1638) O.NUV , II, III. kap., 092. or. [0609. or.]
  (...)
  Antso Handiaren diploma baten latinezko aipuan: Iruñeko elizbarrutiko mugako lekuen zerrenda
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • valle de imoz - (1800 [1967]) NAN.PAPS , LEG.160, CARP.8, F.120 [ID.PDNA, 336. or.]

  Zer: Ibarra
  Non: Nafarroa
  Jatorria: ID.PDNA

 • valle de imoz - (1800 [1967]) NAN.PAPS , LEG.160, CARP.8, F.122 [ID.PDNA, 336-337. or.]
  (...)
  Iliberri o Iriberri (el «erri» de ahora equivalía antes al «ili» o «iri»). Mojonante con Berasáin (de Erice) y Múzquiz (éste en valle de Imoz), con tres casas, perteneciente al Marqués de Fontellas
  (...)

  Zer: Ibarra
  Non: Nafarroa
  Jatorria: ID.PDNA

 • imoz - (1800-1833) AÑ.LPV , 53 C
  (...)
  Pueblos Vascongados de Navarra [...] El Arciprestazgo de Araquil contiene diez Valles y son los siguientes: [...].
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AÑ.LPV

 • imoz - (1802) DRAH , I, 375
  (...)
  valle de la mer. de Pamplona, y de su 4.º part. y dióc. arcip. de Araquíl, en el r. de Navarra. Se extiende legua y media de e. á o. y poco mas de media de n. á s. Hay en él 8 pueblos, sin preeminencia alguna entre sí, y son: ECHALECU. MUZQUIZ. ERASO. OSCOZ. GOLDARAZ. URRIZA. LATASA. ZARRANZ. Todos estos pueblos, en que se comprehenden como 1036 personas, están rodeados de montes que impiden se vean unos á otros á pesar de su proximidad. Los límites del valle son por n. Basaburua mayor, por e. el valle de Atez, por s. el de Gulina, y por o. el de Larraun. Dista como 3 leguas de Pamplona por n. o. El valle propone al virey un diputado, y cada pueblo elige su justicia ordinaria, si bien el alcalde ordinario es el mismo que el de Basaburua mayor. El terreno es de suyo estéril; pero la aplicacion de los naturales le hace producir mas que muchas tierras buenas del reyno. Su industria consiste en plantar y trasplantar robles que venden para la armada. Abonan mucho las tierras pudriendo hojas de árboles, y con los estiércoles del ganado vacuno, lanar y de cerda, que citan con gran cuidado. Por este medio logran muy buenas cosechas de trigo y maíz. De poco tiempo acá se cultivan los castaños con conocida ventaja. Sus fuentes son copiosas, y algunas medicinales , y de ellas se forma el arroyo que pasa por Oscoz y Eraso. No reconocen los de estos pueblos otro señor que al rey, y tienen el patronato de sus abadías ó rentas eclesiásticas. En el apeo de 1366, para el reparto de 40& florines de contribucion á los hijosdalgo y labradores del reyno se lee esta lista de pueblos, y lo que pagó cada fuego ó vecino. ECHALECU, 1 fuego, 4 florines. OSCOZ, 1 fuego, 2 ½ florines. ZARRANZ, 1 fuego, 2 ½ florines. LATAXA, 1 fuego, 2 ½ florines. ERASO, 1 fuego, 3 florines. VILLANUEVA CABE ESCOZ, 1 fuego, 2 ½ florines. En otra parte del mismo apeo se lee la siguiente nota de pueblos del valle y sus fuegos; pero sin expresar lo que contribuyéron. Fuegos. LOIZAS 3. ERASO 6. VILLANUEVA 1. LATAXA 7. OSCOZ 7. URRIZA 2. ECHALECU 8. ENGOLDARAZ 10. ZARRANZ 1. Total 45. T.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DRAH

 • val de imoz - (1829 [1553]) CENS.CAST.XVI , Ap. 164
  (...)
  EN LA VAL DE IMOZ [...] Musquiz [...] Eraso [...] Latasa [...] Goldaraz [...] Urriza [...] Larranz
  (...)

  Zer: Udalerria, ibarra
  Non: Nafarroa
  Jatorria: CENS.CAST.XVI

 • imotz, imotz'ko - (1926) ETX.EEI , Euskera III-IV (1926), 89. or.
  (...)
  ipaŕ-aldean bakaŕik dituzte boŕda batzuek, baña boŕdak eztu bizitegia esan nai, Pirineo'tik bera, Anue, Ultzama, Imotz eta Laŕaun'en baizik, eta zenbatasun gutxian ibaŕ auetan ere: Anue'ko Aritzu'n, bost; bi edo iru Olague'n; Imotz'ko Oskotz'en zortzi eta ez asko geiago Ultzama eta Laŕaun'en; Anue eta Laŕaun'en orain irurogei uŕtetik onera boŕdak bizitegiak dira
  (...)

  Zer: Ibarra
  Non: Nafarroa
  Jatorria: ETX.EEI

 • imoz - (1930) GAR.SL , RIEV, XXI, 444. or.
  (...)
  Creemos de interés el publicar reunidos ciertos discutidos sufijos toponímicos para obtener de este modo relaciones entre los mismos pues a veces resultará que sean distintas formas evolutivas del mismo en el tiempo o en el espacio. // Los agruparemos de la siguiente forma: //...// -oz. Arraioz, Leoz, Leioz, Oronoz, Imoz, Araoz, (Aranoz según M. Pidal), Madoz.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: GAR.SL

 • imoz - (1945) CB.MAT , V-3, P.111

  Zer:
  Non:
  Jatorria: CB.MAT

 • imoz - (1961) ETX.URI , 223. or.
  (...)
  Ene ustez, napar euskaldunei AZPIROTZ, LEKAROTZ, ARRAIOTZ eta ORONOTZ oguzten entzun izan diet, baiñan eztaukat segurantzirik. Komeni litzake jakitea T’kin ala T gabe oguzten dituzten iri oien izenak. Inguru ortako naparrai dei egiten diegu zalantza ontatik atera gaitzaten. Gaiñerako irietan -OZ oguzten dutelakoan nago: IRAIZOZ, OSKOZ, ESNOZ, IMOZ, GALDUROZ...
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Nafarroa
  Jatorria: ETX.URI

 • imotz - (1974) LIZ.LUR , 53. or.
  (...)
  Imotz, Basaburua Nagusia, Larraun, Basaburua Gutia eta Araitz haranek osatzen zuten laugarren herrialde hontako alderdia. Lekunberri herri nagusitzat harturik, eskualde honek badu hizkuntzaz eta ekonomiaz homogeneitasun bat. // Imotzeko haranak udal bakarra egiten du bere zortzi herrixkekin, Etxaleku buru delarik
  (...)

  Zer: Ibarra
  Non: Nafarroa
  Jatorria: LIZ.LUR

 • imoz: imoz - (1974) TXILL.EHLI , 171 B

  Zer:
  Non:
  Jatorria: TXILL.EHLI

 • imótz, imótzèn - (1987) DRPLV , II, 263. or.
  (...)
  Leku izenen euskarazko formak Nafarroan // Nafarroarako Euskaltzaindia prestatzen ari den udal eta auzune izenen zerrenda dela-ta hona hemen neure tesian sartu nuen txatal bat, erdaraz hitz egiterakoan -oz bukaera dutenak nola ahoskatzen diren euskaraz gaiari dagokiola, dirudienez, batzordeko azken batzarre bitan entzun genduenez, batzuetan txistukari afrikariaren lekuan frikaria ere erabiltzen baitute batzuk, seguru asko egungo eguneko erdararen eraginez, zeren halakoetan lehenago Erdi Aroko erromantzeak ere afrikaria izan baitzuen, Nafarroako Ekialdean -Erronkari inguruetan eta abar- eta Aragoi aldean izan ezik. Edozein modutan ere bertako euskaldun lege zaharreko gehiagori galdetu beharko litzaioke arazo honen egoitza zein den argi finkaturik geldi dadin, eta, ondorioz, ahal denik eta tradiziozkoen diren formak hautatzeko posibilitatea izan dezagun, gero zabal erabil litezen Herrialde hark ezarri berri duen legearen arauera. Honela dio: // "Según me informa Francisca Arregui, que conoce bien el habla vasca de Areso, Navarra, en dicha localidad dicen Urrótz, Urrótzèn, 'en Urroz', Madótz, Madótzèn, 'en Madoz', Imótz, Imótzèn, 'en Imoz', Anótz, Anótzèn, 'en Anoz', bisílabos con acento en la segunda silaba, tanto en lengua vasca como en castellano
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DRPLV

 • imózèn - (1988 [1990]) DRPLV , III, 133. or. (Euskera, XXXIII (1988), 647-650)
  (...)
  Alderantziz gertatzen da, eta Mariano Izeta dugu lekuko, Baztango ez diren toponimoak esaten dituztenean, zeren Urrózèn, -baina konturatu gabe Urròtzaldeán dio hizketaldian-, Madózèn, Azpírozèn, Imózèn, Aráizèn, Aizározèn, ateratzen baitzaizkie. Eta hor zer esan beharko lukete afrikaria erabiltzen duten baztandar ez direnek, baztandarrek ez dutela afrikari eta frikaririk bereizten? Argi dago ez dela horrela. Baina, beste alde batetik, beti Aurtíz ebakiarren eta gero Aurtízèn, uste du badirela Aurtítzèn diotenak ere, eta agian hori pentsatzen du hurrengo aipatuko dena gogoan duelako. Izan ere, euskaraz beti eta zalantzarik gabe Aurítz ahoskatzen du erdaraz Burguete dena, eta jakina, hor, berezkoa denez, erdarak ez du inolako eraginik, eta hala dio Salaburu-k ere.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DRPLV

 • imotz - (1989/01/30) NAO , 13. zkia., 258-260. or. [BOE, 298, 1989/12/13, 38731-38732. or.]
  (...)
  Decreto Foral 16/1989, de 19 de enero, por el que se determina la denominación oficial de los topónimos de la zona vascófona de Navarra. // Artículo único. La denominación oficial de los topónimos de la zona vascófona de Navarra que se relacionan en el Anexo a este Decreto Foral será la legal a todos los efectos dentro del territorio de la Comunidad Foral. // DISPOSICIONES FINALES // 1ª. Se faculta al Consejero de Presidencia e Interior para dictar las disposiciones precisas para el desarrollo y aplicación de este Decreto Foral. // 2ª. Este Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial" de Navarra. // ANEXO // DENOMINACIÓN OFICIAL DE TOPÓNIMOS DE LA ZONA VASCÓFONA DE NAVARRA // NAFARROAKO HERRI IZENDEGIA // I. Zona Vascófona / I. Euskal Eremua [...] IMOTZ
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NAO

 • atetz-imotz - (1993/10/06) NAO.NA.2000 , 122. zkia., 11 área/eremua
  (...)
  DECRETO FORAL 253/1993, de 6 de septiembre, sobre la composición y denominaciones de la zonificación “Navarra 2000”
  (...)

  Zer:
  Non: Nafarroa
  Jatorria: NAO.NA.2000

 • imotz ibarra (-a) - (2007/02/16) OB.AG , 1.2
  (...)
  Onomastika batzordeak Ziordian izandako bileran onartutako izena
  (...)

  Zer: Ibarra
  Non: Nafarroa
  Jatorria: OB.AG

 • Imotz - (2009) ARAUA.155 , LIII (2008, 3), 993-1002. or.
  (...)
  Imotz. Merindadea: Iruñea.
  (...)

  Zer: Eskualdea
  Non: Nafarroa
  Jatorria: ARAUA.155

 • imotz - (2011) IÑ.SAND , 1265. or.
  (...)
  Bi egileek [Sandoval-Goñi] testu bera transkribatzendute; grafian ez datoz bat, baina forman bai: Imaoz. Guk dakigula, hau da izen honen lekukotasunik zaharrena [1007]
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IÑ.SAND

 • imotz - (2011) SAL.OZ , 56-57. or.
  (...)
  V - Topónimos con hotz 'frío': Araotz (Oñati, G), Imotz (N), Iraizotz (N), Zarautz (G) [...] El mayor problema que yo veo para aceptar que hay hotz final es que en euskera lo esperable sería *Zarotz, de la misma manera que el Imaoç de c. 1032 se convirtió para 1193 en Imotz (N), forma utilizada todavía hoy. Debemos recordar, no obstante, que en la zona centro-occidental de Vasconia en los últimos siglos de la Edad Media son abundantes los topónimos que presentan grupos vocálicos que posteriormente se han reducido, si bien la lengua oficial ha mantenido en algún caso grafías (y con ellas pronunciaciones) antiguas: Echaerri, Ollaoqui - Ozaeta / Etxarri, Olloki, Ozeta, etc. En alguna ocasión encontramos ya en los últimos siglos del medioevo la alternancia –ao- / -o- (Plaçaola / Plaçola) en la zona mencionada. En lo que respecta al nombre de la localidad guipuzcoana, el grupo –ao- evolucionó a –au- (Çarauz para 1479, como se ha visto), hecho que impidió el paso –ao- > -o. // En lo que concierne a Imotz, nombre de un valle navarro (hay Imaz apellido, posible resultado alternativo, con otra evolución del grupo vocálico; MITXELENA 1997, p. 512), la variante Imaoç susodicha habla en favor de ver algo diferente a un antropónimo en la base del topónimo, si bien hay algún caso parecido como el de Meotz ya estudiado. Sabemos que en euskera antiguo no había /m/, por lo que habrá que pensar en algo del tipo de *Ibaotz como étimo del nombre del valle, en el que Iba- podría estar por ibai « río », como en Ibaeta (barrio de Donostia / San Sebastián, G, de ibai + -eta, FHV, 176). Nos encontraríamos pues ante ibai hotz « río frío », donde el adjetivo haría referencia a la temperatura del agua, como en el frecuente Iturrotz, Iturriotz, Iturrotzaga « la fuente fría », « el sitio de la fuente fría ». Es cierto que en la actualidad en el valle no se emplea ibai para expresar el concepto río, pero la pérdida de ciertos nombres comunes y su sustitución por otros es conocida en todas las lenguas. Sin embargo, la presencia de Oskotz y Muskitz en el mismo valle habla, más bien, en favor de un origen antroponímico, a partir de algo como *Imo, *Ibo
  (...)

  Zer: Ibarra
  Non: Nafarroa
  Jatorria: SAL.OZ

 

 • Valle de Imotz (ofiziala)
 • Valle de Imotz (gaztelania)
UTM:
ETRS89 30T X.598155 Y.4756428
Koordenatuak:
Lon.1º47'43"W - Lat.42º57'19"N

Kartografia:

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper