Leku-izenak

Lokiz - Lekuak - EODA

Lokiz (Mendilerroa)

 • monte, camino que se ba al - (1705) NAN.PR.ARB , C.10 N.15

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.TM

 • loquiz - (1706) LOK.BA , LG.23

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.TM

 • monte, el camino del - (1708) NAN.PR.ARB , C.11 N.10

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.TM

 • loquiz - (1802) DRAH , I, 455
  (...)
  sierra de Santiago de Loquiz, en el r. de Navarra. Confina por n. con los valles de Ega y Amescoa alta y baxa, por s. con los de Lin y Ega, y por o. con el de Lana; en las vertientes de esta banda se descubre una peña tajada que se llamó corona de Navarra. El P. Moret sobre este nombre, cuyo origen se ignora, sospecha que le vino de haber sido allí nombrado primer rey de Navarra D. García , señor de Abarzuza y Amescoa; pero este discurso es mas ingenioso que sólido. T.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DRAH

 • sierra, alto de la - (1885) LOK.BA , LG.23 N.13

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.TM

 • monte - (1895) NAA.KAT , --

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.TM

 • monte, el - (1981) IGNE.25 , 172-I

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.TM

 • sierra, barranco de la - (1981) SGE.50KART , 139

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.TM

 • loquiz - (1989) OV.05 , --
  (...)
  monte de Contrasta
  (...)

  Zer:
  Non: Harana
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • lokiz mendatea - (1993/04/01) DEIKER.HPS , 105648
  (...)
  139-38 025
  (...)

  Zer:
  Non: Nafarroa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • sierra de lóquiz - (1993/10/06) NAO.NA.2000 , 122. zkia., 693
  (...)
  DECRETO FORAL 253/1993, de 6 de septiembre, sobre la composición y denominaciones de la zonificación “Navarra 2000”
  (...)

  Zer:
  Non: Nafarroa
  Jatorria: NAO.NA.2000

 • lokiz, sierra de - (1995) NA.TM , XXIII, 194

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.TM

 • lokiz - (1995) NA.TM , XXIII, 182-184
  (...)
  "Lokiz" edo "Santiago de Lokiz" deritzan mendi alde hau Nafarroako mendebaldean dago, hari datxekiola Ameskoagoiena eta barrena (N), Allin ibarra (E), Murieta (Ega), Antzin (Berrotza) (S), Lana ibarra (SW) eta Arabako Arana (W) dauzka. SW muturrean Lana ibarreko upela zabaltzen da. Bi zati diferente ditu lurraren jabetzaz, azaleraz, gobernamendu juridikoaz eta aprobetxamenduez den bezainbatean: "Facería" edo "Comunidad" delakoa, eta Limitazioak. Altuera, oro har, 800 metrotik gorakoa izaten da. Gorune aipagarriak dira El Castillo (934 m.) lurralde honen NW muturrean, Arabatik Nafarroara Uiarraren urbidearekin pare doan bidearen gainbegirale; Montesanto (1.256 m.), Lokizko punturik altuena, hego mendebaldean, eta Peña Gallet (1.158). Iparrean Uiarra ibaiaren ibilgua du muga, eta Urederra haren hartzailearena, Ameskoetatik berezigarri. Mendebalde eta hegoaldeko ertzen ezaugarri dira haitz pikatu gogorrak, altueraz 300tik 400 metrora bitartekoak, erdialdeko mendebalde Nafarroan anitz tokitatik bistatzen direnak. Haien azpian herrixka batzuk hartu dute kokaleku. Geologiaz den bezainbatean, Kretaziko garaiko karearri eta kalkarenitak ditu osagai; bertan karst bat sortu da, dolina, leze, harrate eta koba ugarirekin, Basaulekoa, kasu, mendiaren NEan, zeinaren erreka sakona Urederrari batzen zaion. Nafarroako Gobernuak erreserba naturala deklaratu du (1987). Karst egitura horrek zenbait akuifero sortu ditu; garrantzitsuenen artean Itxako, ur jario irregularreko iturburua (bataz beste 48 Hm. kubo/urte; 10 m/seg. euriteetan, 0,5 m/seg. idorteetan). Lizarra urez hornitzeko hartua da. Alboron, Zuñigaren SEko iturburua baitu isurbidea, bataz beste 69 Hm. kubo/urte, eta Antzin, 16 Hm. kubo/urte. LA FACERIA: erdaraz "Comunidad de Santiago de Lokiz" ere deitua. 3.372,27 Ha.ko azalera du eta mendiaren zati haundia hartzen du, larreak (% 37), hariztia (535), pagadia (%17) eta baso mistoa (%10). Hurbileneko 25 herriek, 5 ibarretakoek, osatzen dute "elkarte" hori: Ameskoagoiena (Aranaratxe, Eulate, Larraona); Ameskoabarrena (Artaza, Bakedano, Barindano, Ekala, Gollano, San Martin, Zudaire); Allin ibarra izaten zena (gaur bi udaletan partitua: Allin eta Metauten) (Aramendia, Galdeano, Ganuza, Metauten, Muneta, Ollobarren, Ollogoien); Berrueza: (Antzin eta Mendilibarri) eta Lana (Galbarra, Gastiain, Narkue, Ulibarri, Biloria). Horrez gain badira beste bi eremutxo 25 herri eskubidekideek eta beste batzuk (Legariak, Okok eta Etaiuk bat eta Arabako Kontrastak bestea) pazerian dituztenak. Tradiziozko aprobetxamenduak asko ziren: Etxegintzarako eta bestetarako zura, sutondorako egurra, iazkintza (iraganean garrantzi handiko langintza), orbela, eta pagazia eta haritz eta arte ezkurrak aziendarentzat. LOKIZKO LIMITAZIOAK: Ez du zerikusirik "Ameskoako Limitazioekin", horiek Ameskoa eta Urbasa arteko eremua baitira, 5.190 Ha.ko azalerakoa, Ameskoabarrenaren mugapeari erantsia (1851) eta bere ordenantzak dituena. Lokizko Limitazioetan herri eskubidedun bakoitzak bere puska du, nahiz eta pazeria amankomunari eransten dion, bazkalekuak zabaltzeko. Baliteke azken buruan Limitazioen jatorria inguruko herriek hango zilegi lurrak beretzea izatea. 1357an epai batek jabetza aitortu zien herri bakoitzei, eta bai agindu ere zedarriz berezi zitzatela zilegi lurra eta herri bakoitzarena. Horrela "limitatu" ziren eremuetan, herri bakoitzak du bazkatze eskubidea, salbu eta San Migeletik hasi (irailaren 29a) San Nikolas (abenduaren 6a) bitarte, orduan 25 herri eskubidedunek libre baitute nahi duten tokian bazkatzea azienda. LA COMUNIDAD: "El Santo" ere deritza. Gobernabidetako aspalditik berritu izan diren ordenantzak ditu. Junta batek kudeatzen du. XIX. mendearen erdialdean alkate buruzagi bat zuen -juntaburua- Eulateko eta Lana ibarreko auzotarrek soilik izendatua, herri bakoitzak txanda hartuz, eta hamar lagun, bestetik (bost haran horiek bina lagun), "los dieces" esaten zitzaienak, Santiagoko ermitan izaten ziren biltzar ohizko eta ohiz kanpokoetan beren herrien ordezkaritza zeramatenak. Urtarrilaren batean egiten zuten biltzar ohizkoa; ohiz kanpokoak, berriz, alkateak hala erabakitzen zuenean. Bost haranek igurai bana bidaltzen zuten zilegi eremua zaintzeko. Gaur egungo ordenantzak 1961ean onetsi zituen Diputazioak, eta Juntaren osakera arautzen dute: hogeitabost herriek juntakide bana; eta bai ere zuzendari eta administrazio kargudunak nola hautatu (Juntaburua, buruordea, gordailuzaina, idazkaria, ermitazaina eta iguraiak), zer egunetan egin biltzarra, eskumenak, aprobetxamenduak nola erabili eta beste. "Dieces" direlakoek eta gaur egungo juntakideek Santiagoko ermitari datxekion etxea dute biltzarlekua, mendi ertzean altxatua, Ganuza herriaren agerrian. Ermita hori 1357an dokumentatua da, eta XVII. mendera arte San Cucufat izan zuen zaindari, baina orduan aldatu zuten santuz, hango junta eta erromeria jendetsuena uztailaren 25ean ospatzen baitziren, Santiago Apostoluaren egunean. Ondoren Mendiaren izenari ere erantsi zitzaion santu izena.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.TM

 • sierra, la - (1995) NA.TM , XXIII, 198
  (...)
  OBS.- También conocido como LOKIZ, SIERRA DE.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.TM

 • sierra, la - (1995) NA.TM , XXIII, 143, 151, 177

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.TM

 • lokiz - (1995) NA.TM , XXIII, 97, 186, 194

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.TM

 • santo, el - (1995) NA.TM , XXIII, 197
  (...)
  OBS.- También conocido como LOKIZ, SIERRA DE.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.TM

 • santo, sierra del - (1995) NA.TM , XXIII, 197
  (...)
  OBS.- También conocido como LOKIZ, SIERRA DE.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.TM

 • monte, el - (1995) NA.TM , XXIV, 157

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.TM

 • monte, el - (1995) NA.TM , XXIII, 101, 129, 140, 149, 157, 174, 213

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.TM

 • lokiz, sierra de santiago de - (1995) NA.TM , XXIII, 194
  (...)
  OBS.- También conocido como LOKIZ, SIERRA DE.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.TM

 • sierra de lóquiz - (1996/05/01) NA.IZ , 693

  Zer: Facerías y montes
  Non: Nafarroa
  Jatorria: NA.IZ

 • sierra de lokiz - (1999) NA.IZ , 693

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.IZ

 • lokiz, sierra da - (2000) BEL.DEMR , 268-269
  (...)
  Améscoa, Lana, Allín (1144 m). Significado desconocido. Comentario. Es también denominada La Sierra, simplemente. Igualmente se la conoce como El Santo, en referencia a Santiago titular de la ermita de la cima. Sin embargo hasta 1630 lo estuvo dedicada a San Cucufate (documentada San Cucufat en 1357), cuando fue sustituida por el titular actual por celebrarse las reuniones de la Junta de Lokiz el día de Santiago. Destacan las siguientes alturas El Castillo (934 m) en el ángulo NO del territorio, Montesanto (1256 m) altura máxima de la sierra, en la zona suroccidental. La sierra presenta dos partes diferenciadas en cuanto a la propiedad del suelo, extensión y régimen jurídico y de aprovechamientos. Son La Facería o Comunidad de Santiago de Lokiz que pertenece a los 25 pueblos más cercanos, y Las Limitaciones de Lokiz, que pertenecen a Améscoa. Existe la leyenda que indica que por aquí pasó el apóstol Santiago debido a lo cual hay en la sierra piedras en forma de concha (171).
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: BEL.DEMR

 • sierra de lóquiz - (2006) NA.IZ , 693

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.IZ

 • lokiz mendilerroa - (2006/06/30) DEIKER.HPS , 105648
  (...)
  139-38 025
  (...)

  Zer:
  Non: Nafarroa
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • sierra de lóquiz - (2007) NA.IZ , 693

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.IZ

 • sierra de lóquiz - (2008) NA.IZ , 693

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.IZ

 • sierra de lóquiz - (2009) NA.IZ , 693

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.IZ

 • sierra de lokiz - (2009) MTNA100 , 560/4720

  Zer: Mendilerroa
  Non: Nafarroa
  Jatorria: MTNA100

 • sierra de lokiz - (2011) NA.IZ , 693

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.IZ

 • sierra de lokiz - (2012) NA.IZ , 693

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.IZ

 • La Sierra - (2019) NA.TOF , 303679

  Zer: Orografía
  Non: Lana (Gastiáin)
  Jatorria: NA.TOF

 • El Monte - (2019) NA.TOF , 304502

  Zer: Espacio rústico
  Non: Metauten (Ganuza)
  Jatorria: NA.TOF

 • El Monte - (2019) NA.TOF , 303794

  Zer: Orografía
  Non: Lana (Narcué)
  Jatorria: NA.TOF

 • La Sierra - (2019) NA.TOF , 303821

  Zer: Orografía
  Non: Lana (Narcué)
  Jatorria: NA.TOF

 • El Monte - (2019) NA.TOF , 304252

  Zer: Espacio rústico
  Non: Lana (Viloria)
  Jatorria: NA.TOF

 • El Monte - (2019) NA.TOF , 301365

  Zer: Espacio rústico
  Non: Murieta
  Jatorria: NA.TOF

 • El Monte - (2019) NA.TOF , 303430

  Zer: Orografía
  Non: Lana (Galbarra)
  Jatorria: NA.TOF

 • Lokiz - (2019) NA.TOF , 264791

  Zer: Orografía
  Non: Allín / Allin
  Jatorria: NA.TOF

 • La Sierra - (2019) NA.TOF , 304307

  Zer: Espacio rústico
  Non: Lana (Viloria)
  Jatorria: NA.TOF

 • El Monte - (2019) NA.TOF , 303952

  Zer: Orografía
  Non: Lana (Ulibarri)
  Jatorria: NA.TOF

 • El Monte - (2019) NA.TOF , 264868

  Zer: Orografía
  Non: Allín / Allin (Muneta)
  Jatorria: NA.TOF

 • El Monte - (2019) NA.TOF , 303620

  Zer: Orografía
  Non: Lana (Gastiáin)
  Jatorria: NA.TOF

 • Sierra de Lokiz - (2019) NA.TOF , 272023

  Zer: División administrativa
  Non: Sierra de Lokiz
  Jatorria: NA.TOF

 • lokiz - (2022/11/28) OB.AG , 2.1
  (...)
  Norberaren etxetik egindako bilkuran ontzat emandako izena: [eskatutakoa] Sierra de Lokiz... [euskarazko ordaina (izen espezifikoa)] Lokiz... [euskarazko ordaina (izen espezifikoa + izen generikoa)] Lokiz mendilerroa edo Lokizko mendilerroa [Herri-erabileran: Lokiz mendia edo Lokizko mendia]
  (...)

  Zer: Mendilerroa
  Non: Nafarroa
  Jatorria: OB.AG

 • Sierra de Lokiz (ofiziala)
UTM:
ETRS89 30T X.563103 Y.4731669
Koordenatuak:
Lon.2º13'44"W - Lat.42º44'5"N

Kartografia:

139-56-E5 [KAT.10]; 139-57-D6 [KAT.10]; 139-58-D2 [KAT.10]; 139-66-D3 [KAT.10]; 139-67-E3 [KAT.10]; 139-68-B7 [KAT.10]; 139-68-D7 [KAT.10]; 140-61-B7 [KAT.10]; 140-62-A6 [KAT.10]; 140-62-C2 [KAT.10]; 140-62-D5 [KAT.10]; 140-72-A3 [KAT.10]; 140-81-E6 [KAT.10]; 139-38 [FK]

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper