Leku-izenak

Gauna - Lekuak - EODA

Gauna (Kontzejua, hiria)

Entitatea:
Populamendua/Herri ofiziala
Altitudea:
599 
Arautzea:
Euskaltzaindiaren araua 
 • ganna [?] - (0871) UBI.CSMC , 20
  (...)
  «Sancta Maria de Foze de Arganzone, de Ganna, de Letonu» [...] García Andreva [2010: 463] lee deganna de Letonu ‘la degaña de Letonu’
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Iruraiz-Gauna
  Jatorria: IZ.05

 • Garonna - (1025 [1883]) FITA.RSM , 355. or.
  (...)
  In era millesima sesagesima tertia decano sancti Emiliani, sicut colligebat ferro per Alava, ita describimus [Gal., Llor. "scribimus"] [...] Hiraszaeza [Llor. "Hiruzhaeza."] XXII rgs. // Gelegieta [Gal. "Gelhegieta"; Llor. "Igelhegieta."] III rgs. Iscona III rgs. Troconiz II rgs. Burgellu eta Garonna II rgs. Hararihin [Gal, Llor. Hararihrai." I rg. Aialha II rgs. Larrahara I rg. Dulanzi II [Llor. "I"; pero hay que mantener el "II" textual si se computan bien las rejas de Arbelgoihen] rgs. Aniu I rg. Larraza et Arbelgoien [Gal., L[l]or. "Albergoihen."] in duos annos III rgs. Hereinzguin [Gal., Llor. "Hereinzguhin."] eta Abaunza [Gal., Llor. "Habaunza."] III rgs.
  (...)

  Zer: 947
  Non: Iruraiz-Gauna
  Jatorria: FITA.RSM

 • garçia garçeiç de gaunna - (1062) LACMAR.CDI1 , 32

  Zer: Antroponimoa
  Non:
  Jatorria: IZ.05

 • garçia garçeiç de gaunna (2) - (1062 [1965, 1969]) LACMAR.CDI1 , 23 [M.NLCDI, FLV 1, § 5, 7. or.]
  (...)
  Los ejemplos de -nn- son, en Navarra, muchísimo más escasos. El principal, si no el único de esta colección (23, 1062), aparece, no por casualidad claro está, en el nombre de dos alaveses: Garçia Garçeiç de Gaunna, repetido, y Santio Nunoiç de Eguinno (mod. Eguinoa)
  (...)

  Zer: Antroponimoa
  Non: Araba
  Jatorria: M.NLCDI

 • gauna - (1109) MD.DMLEIRE , 308

  Zer: Herria
  Non: Iruraiz-Gauna
  Jatorria: IZ.05

 • gauna - (1257) RODR.CDIPR , IV, 227

  Zer: Herria
  Non: Iruraiz-Gauna
  Jatorria: IZ.05

 • roy ferrandez de gauna - (1312) FDMPV.088 , 8

  Zer: Antroponimoa
  Non:
  Jatorria: IZ.05

 • ferrant de gauna - (1345/05 [1983]) FDMPV.003 , 5. dok., 9. or.
  (...)
  A vos Ferrant de Gauna mio clerigo arcidiano de Calahorra, e Diego Peres de Ayala, nuestro alcalde en Vitoria e en Alava
  (...)

  Zer: Calahorrako artzedianoa
  Non: Burgos
  Jatorria: FDMPV.003

 • johan martiniz de gauna - (1350) CAR.PNAXIV , 350 B (B dok. [AGN Reg. Comptos, Caj. 31, nº 59], 27v B)
  (...)
  lod e Johan Martiniz de Gauna
  (...)

  Zer: Zergadun batzuen aita
  Non: Bernedo
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • fernant ruiz de gauna - (1351) FDMPV.049 , 33

  Zer: Antroponimoa
  Non:
  Jatorria: IZ.05

 • juan gaona, sancho gaona - (1390) FDMPV.041 , 112
  (...)
  «Juan Gaona, fijo de Sancho Gaona, vesino de Vitoria»
  (...)

  Zer: Antroponimoak
  Non: Gasteiz
  Jatorria: IZ.05

 • pedro albarez de gaona - (1436) FDMPV.052 , 31

  Zer: Antroponimoa
  Non:
  Jatorria: IZ.05

 • rodrigo de gaona - (1476) GS.CP , 168

  Zer: Antroponimoa
  Non:
  Jatorria: IZ.05

 • gavna - (1503, 1518) GS.CP , 47, 548, 552

  Zer: Herria
  Non: Iruraiz-Gauna
  Jatorria: IZ.05

 • gaunarabidea - (1548) OV.05 , 221

  Zer: Bidea
  Non: Burgu
  Jatorria: IZ.05

 • gaunarabidea - (1548) UA.BURG.DOK , N.133

  Zer: Bidea
  Non: Burgu
  Jatorria: IZ.05

 • gauna - (1551) DIBO.LVMG , 223, 233

  Zer: Herria
  Non: Iruraiz-Gauna
  Jatorria: IZ.05

 • Gauna - (1696-1773) Gam. , 33
  (...)
  Yruraiz, quinta hermandad / cuyos lugares se llaman / Gaceta, Troconiz, Burgo / Alegria Azilu, Gauna
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Iruraiz-Gauna
  Jatorria: Gam.

 • gauna - (1700-1800) Gam. , 33

  Zer: Herria
  Non: Iruraiz-Gauna
  Jatorria: IZ.05

 • gaunabidea - (1704) OV.05 , 221

  Zer: Bidea
  Non: Erentxun
  Jatorria: IZ.05

 • gauna - (1771-1862) AAHP.HIPAURK , 0182

  Zer: Leku-izena
  Non: Iruraiz-Gauna
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • gauna - (1771-1862) AAHP.HIPAURK , 2100

  Zer: Leku-izena
  Non: Iruraiz-Gauna
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • gaunaravide, gaunaravidea, «echiturri ó gaunaravidea», gaunavidea - (1800-1900) UA.BURG.DOK , N.44

  Zer: Bidea
  Non: Burgu
  Jatorria: IZ.05

 • gauna - (1802) DRAH , I, 301

  Zer: Herria
  Non: Iruraiz-Gauna
  Jatorria: IZ.05

 • gauna - (1802) DRAH , I, 301-302
  (...)
  v. de señ. en la herm. de Iruraiz, pr. de Álava, situada en su llanada poco mas de 2 leguas al e. de la ciudad de Vitoria, y cerca de media al s. e. de la villa de Alegría: confina con ésta por n. o. con términos de Saseta por s. y con Adana por e. Perteneció su señorío á la casa de los condes de Ayala; pero habiéndola comprado á D. Atanasio de Ayala Diego de Salvatierra, la poseen actualmente sus sucesores con el título de marquesado de Gauna, á quienes paga la villa en reconocimiento 22 reales por razon de alcabala. Tiene 25 vecinos gobernados por un alcalde ordinario, 2 regidores, procurador general, y aunque hasta estos últimos años el marques de Gauna nombraba de 3 en 3 años al alcalde, ha cesado este derecho por compra que hizo la villa, y solo le ha quedado el título de marques. Los vecinos se ocupan en la agricultura, y cogen anualmente 2644 fanegas de todo grano: hay una iglesia parroquial con la advocacion de S. Estéban Protomártir, y 2 beneficiados que la sirven. Pertenece en lo eclesiástico al ob. de Calahorra, su vic. de Salvatierra y arcip. de Eguilaz. M.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DRAH

 • gauna y guereñu - (1829 [1557]) CENS.CAST.XVI , Ap. 120a
  (...)
  IRURAIZ // Villodas // Ixona // Elburgo // Arbulo // Eguileta // Añua // Troconiz // Alaiza // Luscando // Arrieta // Langarico [sic; -ica] // Esquerucocha [sic; -recocha] // Gasco // Jauregui // Acilu // Argomaniz // Gaceta // Gauna y Guereñu / [Vecindario:] 370
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Iruraiz-Gauna
  Jatorria: CENS.CAST.XVI

 • gauna - (1850) MAD.DGEH , VIII, 451

  Zer: Herria
  Non: Iruraiz-Gauna
  Jatorria: IZ.05

 • gauna - (1930) GAR.SL , RIEV, XXI, 444. or.
  (...)
  Creemos de interés el publicar reunidos ciertos discutidos sufijos toponímicos para obtener de este modo relaciones entre los mismos pues a veces resultará que sean distintas formas evolutivas del mismo en el tiempo o en el espacio. // Los agruparemos de la siguiente forma: //...// -una. Larruna, Ubauna, Gauna.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: GAR.SL

 • gaona - (1930) GAR.SL , RIEV, XXI, 444. or.
  (...)
  Creemos de interés el publicar reunidos ciertos discutidos sufijos toponímicos para obtener de este modo relaciones entre los mismos pues a veces resultará que sean distintas formas evolutivas del mismo en el tiempo o en el espacio. // Los agruparemos de la siguiente forma: //...// -ona. Baiona, Galdona, Abona, Lemona, Azkona, Gaona, Arrona, Larraona, Zestona.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: GAR.SL

 • gauna: garona - (1961) ETX.URI , 228. or.
  (...)
  Araba’n erri-izenen agiririk zaharrena [sic, zarrena] San Millan’eko lekaidetxeak eskeintzen diguna da. Au, ordea, sail luzea da eta deua [sic, dena] aldatzea lan nekosua litzake. Gaiñera, izen lerrokada onek ba-ditu Mitxelena-Elizalte jaunaren iritzian zenbait utsegite eta bestalde, garai arteko [sic, artako] ortografia zailla bear bezala aditzera ematen jakin bear da, 1025’ekoa baita izen sail au. Onetxegatik zalantza askotxo sortzen dira iri batzuen egiazko oguzpenari buruz eta ene ustez obe da ziurtasun oso bat ez den artean dudakor auek bertanbera uztea. Lan eder au, erri guzti auen adierazpena ematea, alegia, Mitxelena jaunak edo beste jakintsuren batek egin dizaikegu. Emen, izen batzuek bakarrik aldatuko ditut, guretzat ernegarri zerbait dutenak, irakurleak ikus ahal dezantzat mendeak ekarri duten aldakuntza Araba’ko uri batuetan. // GAUNA, GARONA.
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Araba
  Jatorria: ETX.URI

 • GAUNA - (1962) LG.ASAF , 524
  (...)
  GAUNA.- San Esteban (PA). Andra María (T). Donoste (T). San Juan (T). San Miguel (ED). San Vitor (EA)
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Iruraiz-Gauna
  Jatorria: LG.ASAF

 • gauna: gaona - (1974) TXILL.EHLI , 170 B

  Zer:
  Non:
  Jatorria: TXILL.EHLI

 • gauna - (1982) SGE.100KART , 11-4

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • gaunabide - (1982) IBOP.TC , 613

  Zer: Bidea
  Non: Dulantzi
  Jatorria: IZ.05

 • gaunarabide - (1982) IBOP.TC , 613

  Zer: Bidea
  Non: Añua
  Jatorria: IZ.05

 • GAUNA: GAUNA - (1986) HPS.EAE , 25

  Zer: Entitatea
  Non:
  Jatorria: HPS.EAE

 • gauna - (1988) AFA.MAP200 , --

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • gauna - (1989) OV.05 , --
  (...)
  pueblo cabecera del ayuntamiento de su título
  (...)

  Zer:
  Non: Iruraiz-Gauna
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • gauna - (1991) NOM.1991 , Ar. 18

  Zer:
  Non: Iruraiz-Gauna
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • gauna - (1992) FK , 139-01-083-2
  (...)
  iruraiz-gauna
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • gauna - (1993/07/07) DEIKER.HPS , 103302
  (...)
  139-01 083
  (...)

  Zer:
  Non: Iruraiz-Gauna
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • gauna - (1995/03/10) EHAA , 049. zkia., 2616. or.
  (...)
  OGASUN ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA KULTURA SAILA 1145 ERABAKIA, 1995eko otsailaren 20koa, Erakunde Harremanetako eta Toki Administrazioko zuzendariarena eta Hizkuntza Aholkularitza eta Informaziorako zuzendariarena, Euskal Autonomi Elkarteko udalerrien biztanleria guneen izenei zabalkundea ematen diena. Euskal Autonomi Elkarteko udalei kontsulta egin ondoren eta urtarrilaren 3ko 1/1995 Dekretuaren 7.1.j). eta 13.d) ataletan, apirilaren 30eko 286/1991 Dekretuaren 17.e) atalean eta apirilaren 23ko 258/1991 Dekretuaren 13.c) atalean ezarritakoarekin eta azaroaren 24ko Euskeraren Erabilpena Arauzkotzezko 10/1982 Oinarrizko Legearen 10. atalean ezartzen denarekin bat, biztanleria guneen izenen erabileran batasuna bermatzeko, hauxe ERABAKI DUGU: Erabaki honen Eraskinean agertzen den Euskal Autonomi Elkarteko udalerrien biztanleria guneen izenen zerrendari zabalkundea ematea. Vitoria-Gasteiz, 1995eko otsailak 20. Erakunde Harremanetako eta Toki Administrazioko zuzendaria, IÑIGO BARANDIARAN BENITO. Hizkuntza Aholkularitza eta Informaziorako zuzendaria, XABIER AIZPURUA TELLERIA. Udala: Iruraiz-Gauna.
  (...)

  Zer: Biztanleria-entitatea
  Non: Iruraiz-Gauna
  Jatorria: EHAA

 • gauna: gauna - (2000) E.EUS.GOR.EAE , Euskera, XLV (2000, 3), 1195. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.EUS.GOR.EAE

 • Gauna: Gauna - (2001) EUDEL , 117

  Zer: Biztanle-entitatea
  Non:
  Jatorria: EUDEL

 • gauna - (2005) AFA.IZ , --
  (...)
  73 biztanle
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AFA.IZ

 • gauna auzoa (kontzejua) - (2006/05/15) DEIKER.HPS , 103302
  (...)
  139-01 083
  (...)

  Zer:
  Non: Iruraiz-Gauna
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • gauna - (2009) MTNA100 , 540/4740

  Zer: Herria
  Non: Araba
  Jatorria: MTNA100

 • gauna - (2015) IZ.05 , 197. or.
  (...)
  Den. oficial: Gauna [...] Etimol.: Estamos ante un topónimo basado en el nombre personal Caunus o Gaunus (EDH). El étimo es, en nuestra opinión, *(uilla) caunana, *(uilla) gaunana ‘la propiedad del llamado Caunus o Gaunus’, de donde GauNãɦ̃ã > Gauna. El resto de la nasal del sufijo, es decir, las vocales y la aspiración nasalizadas, habrán reforzado la nasalidad de la n precedente, convirtiéndola en fortis e impidiendo que se perdiera.
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Iruraiz-Gauna
  Jatorria: IZ.05

 • gauna - (2016/11/08) OB.AG , 1

  Zer: Herria
  Non: Iruraiz-Gauna
  Jatorria: OB.AG

 • Gauna (ofiziala)
UTM:
ETRS89 30T X.541250 Y.4741439
Koordenatuak:
Lon.2º29'39"W - Lat.42º49'32"N

Kartografia:

139-01 [FK]

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper