Leku-izenak

Berrozi - Lekuak - EODA

Berrozi (Hiria)

Entitatea:
Populamendua/Herri ofiziala
Herritarra:
berrozitar 
Arautzea:
batzordearen irizpena 
Non: Bernedo
Kokalekuak:
 • Beerrocihabi - (1025 [1883]) FITA.RSM , 360. or.
  (...)
  In era millesima sesagesima tertia decano sancti Emiliani, sicut colligebat ferro per Alava, ita describimus [Gal., Llor. "scribimus"] [...] Harrahia XIII rgs. [En realidad son XLIII, que marcaba el rabillo de la X original]. // Sancta Pia II rgs. Atahuri de suso II rgs. Atahuri de iuso II rgs. Okerhuri [Llor. "Okerrhuri."] II rgs. Sabando de suso II rgs. Sabando de iuso II rgs. Ebissate [Gal., Llor. "Ebisate."] II rgs. Donnas II rgs. Mussitu II rgs. Kerrianu II rgs. Haizpilleta II rgs. Erroheta [Llor. "Erroeta."] II rgs. Allegga II rgs. Zekungau (["]Gal. ["]Cecungau"; Llor. "Cekungano["]) II rgs. Elhorzahea II rgs. Bahaeztu II rgs. Kessalla II rgs. In his villis predictis obi [Gal., Llor. "ubi."- Obi indica el tránsito al antiguo castellano é italiano ove, francés où.] bacca occiderint duas reggas donant. Okina [Gal., Llor. "Oquina."] I rg. Izarza I rg. Azazaheta I rg. Birgara de suso et Birgara de iuso II rgs. Apinganiz I rg. Gessalba [Gal. "Gessalua"; Llor. "Gesalua."] I rg. Bahanezta I rg. Beerocihabi [Gal., LLor. "Berrozihavi."] I rg.
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Bernedo
  Jatorria: FITA.RSM

 • berrocihavi - (1025 [1930, 1956]) SERR.CSMC , 91 [M.IFOV, Emerita, 24, 170. or.]
  (...)
  Berrocihavi, Ál., CSM 91
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Araba
  Jatorria: M.IFOV

 • Verroci - (1696-1773) Gam. , 32
  (...)
  Ybisate, y Ygoroin / con Erroytegui, y Onrraita / Musitu, Alecha, Verroci / Virgala mayor, y Yzarza
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Bernedo
  Jatorria: Gam.

 • berroci - (1771-1862) AAHP.HIPAURK , 0181

  Zer: Leku-izena
  Non: Bernedo
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • berroci - (1802) DRAH , I, 174
  (...)
  v. de señ. en la herm. de Arraya y la Minoría, pr. de Álava, dióc. de Calahorra, vic. de Campezo. Confina por n. con Azaceta, por s. con Arlucea, por e. con Vírgara mayor, y por o. con Izarza. Nace en sus términos un pequeño rio que baxando hasta Vírgara menor, dexándolo á la derecha, se incorpora con el que desciende de Azaceta. Tiene 5 vecinos gobernados por un alcalde ordinario comun á la de Izarza, puesto por el señor de ellas el marques de S. Millan, vecino de Lasarte en Guipuzcoa: dos regidores y procurador general: ocupados en la agricultura, cogen anualmente 950 fanegas de granos. Su iglesia parroquial está dedicada á S. Miguel, y servida por 2 beneficiados. M.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DRAH

 • berroci - (1829 [1557]) CENS.CAST.XVI , Ap. 118b
  (...)
  HERMANDAD DE EGUILUZ Y JUNTA DE ARRAYA // Apellaniz / [Vecindario:] 45 // Roitegui // Sta. Pia // Virgara mayor // Virgara menos // Cicajano [sic; Cicu-] // Alecha // Onzaita [sic; Onraita] // Arenaza // Muitu [sic; Musitu] // Arlucéa // Leorza // Maestú // Yzarza // Atauri // Ygoroin // Azaceta // Berroci // Ybisate // Arenaza [sic; bis] / [Vecindario:] 267
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Arraia-Maeztu
  Jatorria: CENS.CAST.XVI

 • berroci - (1956) M.IFOV , 170. or.
  (...)
  En la parte romanizada de Álava, la reja de San Millán (CSM 91, año 1025) acusa abundantes nombres de población con diptongación alternando en algún caso con formas sin diptongar: Basconguelas, Billaluenga, Licinganiella, Molinilla, Murielles (y Murilles), Quintaniella, etc., pero Castellu. Cf. también Villa Stabellu (CSM 12, año 871) hoy Estabillo, que parece un *Stabĕllu, derivado de Stabulu. La diptongación se da probablemente bastante al N. en los actuales Güetos o Huetos (CSM 91, Oto et Oto). Es claro que en la frontera lingüística convivieron durante más o menos tiempo formas romances diptongadas y formas vascas sin diptongar [...] En el S. de Navarra, zona totalmente románica de antiguo, son naturalmente muy abundantes: Araciel, despoblado de Corella a comparar quizá con Araquil, Berrueza (doc. Berroza, cf. acaso Berrocihavi, Ál., CSM 91, hoy Berroci), Murillo el Cuende, Valtierra (doc. Valterra), etc.
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Araba
  Jatorria: M.IFOV

 • berrozi - (1959 [1968]) LMEND.XAB , Euskera, XIII (1968), 78. or.
  (...)
  Este nombre berro aparece con diferentes variantes: [...] berro: Berrobi, pob. G.; Berrospe, m. G.; Berroeta y Berrotaran, aps. G.; Berrozi, tér. A.
  (...)

  Zer: Aurkintza
  Non: Araba
  Jatorria: LMEND.XAB

 • berrozi: berrozihabi - (1961) ETX.URI , 228. or.
  (...)
  Araba’n erri-izenen agiririk zaharrena [sic, zarrena] San Millan’eko lekaidetxeak eskeintzen diguna da. Au, ordea, sail luzea da eta deua [sic, dena] aldatzea lan nekosua litzake. Gaiñera, izen lerrokada onek ba-ditu Mitxelena-Elizalte jaunaren iritzian zenbait utsegite eta bestalde, garai arteko [sic, artako] ortografia zailla bear bezala aditzera ematen jakin bear da, 1025’ekoa baita izen sail au. Onetxegatik zalantza askotxo sortzen dira iri batzuen egiazko oguzpenari buruz eta ene ustez obe da ziurtasun oso bat ez den artean dudakor auek bertanbera uztea. Lan eder au, erri guzti auen adierazpena ematea, alegia, Mitxelena jaunak edo beste jakintsuren batek egin dizaikegu. Emen, izen batzuek bakarrik aldatuko ditut, guretzat ernegarri zerbait dutenak, irakurleak ikus ahal dezantzat mendeak ekarri duten aldakuntza Araba’ko uri batuetan. // BERROZI, BERROZIHABI.
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Araba
  Jatorria: ETX.URI

 • berrozi - (1968) LMEND.XAB , Euskera, XIII (1968), 80. or.
  (...)
  TOPONIMOS CON EL SUSTANTIVO BERRI, BARRI, BERRO, BERRE... [...] ALAVA
  (...)

  Zer:
  Non: Araba
  Jatorria: LMEND.XAB

 • berroci: berrozi - (1974) TXILL.EHLI , 167 B

  Zer:
  Non:
  Jatorria: TXILL.EHLI

 • BERROCI: BERROZI - (1986) HPS.EAE , 20

  Zer: Entitatea
  Non:
  Jatorria: HPS.EAE

 • berro - (1988) JIM.ESTN , 66. or.
  (...)
  IV. Encuesta toponomástica [en Euskera, núm. 33, Bilbao: Euskaltzaindia, 1988, pp. 289-301] (...) 9.4.17. Zarza; Zarzal (Barda; Berro; ¿Sasi?).
  (...)

  Zer: Osagai toponimikoa
  Non: Euskal Herria
  Jatorria: JIM.ESTN

 • berroci - (1989) OV.05 , --
  (...)
  pueblo del ayuntamiento de Arlucea
  (...)

  Zer:
  Non: Bernedo
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • berroci - (1991) NOM.1991 , Ar. 12

  Zer:
  Non: Bernedo
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • berroci - (1992) FK , 139-25-080-2
  (...)
  bernedo
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • berrozi (hutsik) - (1993/07/28) DEIKER.HPS , 104795
  (...)
  139-25 080
  (...)

  Zer:
  Non: Bernedo
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • berrozi - (1995/03/10) EHAA , 049. zkia., 2614. or.
  (...)
  OGASUN ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA KULTURA SAILA 1145 ERABAKIA, 1995eko otsailaren 20koa, Erakunde Harremanetako eta Toki Administrazioko zuzendariarena eta Hizkuntza Aholkularitza eta Informaziorako zuzendariarena, Euskal Autonomi Elkarteko udalerrien biztanleria guneen izenei zabalkundea ematen diena. Euskal Autonomi Elkarteko udalei kontsulta egin ondoren eta urtarrilaren 3ko 1/1995 Dekretuaren 7.1.j). eta 13.d) ataletan, apirilaren 30eko 286/1991 Dekretuaren 17.e) atalean eta apirilaren 23ko 258/1991 Dekretuaren 13.c) atalean ezarritakoarekin eta azaroaren 24ko Euskeraren Erabilpena Arauzkotzezko 10/1982 Oinarrizko Legearen 10. atalean ezartzen denarekin bat, biztanleria guneen izenen erabileran batasuna bermatzeko, hauxe ERABAKI DUGU: Erabaki honen Eraskinean agertzen den Euskal Autonomi Elkarteko udalerrien biztanleria guneen izenen zerrendari zabalkundea ematea. Vitoria-Gasteiz, 1995eko otsailak 20. Erakunde Harremanetako eta Toki Administrazioko zuzendaria, IÑIGO BARANDIARAN BENITO. Hizkuntza Aholkularitza eta Informaziorako zuzendaria, XABIER AIZPURUA TELLERIA. Udala: Bernedo.
  (...)

  Zer: Biztanleria-entitatea
  Non: Bernedo
  Jatorria: EHAA

 • berrozi - (1997/03/02) OB.IRIZP , --
  (...)
  Mikel Gorrotxategi Nieto, Euskal Filologian lizentziatua, euskaltzain urgazlea eta Euskaltzaindiko Onomastika batzordeko idazkaria denak, EGIAZTATZEN DU: Bernedoko udalerriko Berroci Administrazio Batzarraren euskal izena Berrozi dela. Bestalde herritarren izena berrozitar da. Berrocihavi eta Verozi direla aipatu toponimo horren dokumentaturik izenak 1025 eta 1338 urteetan eta Berrossi 1828koa, Erret Akademi honek argitaraturiko Gerardo López de Guereñuren Toponimia Alavesa seguido de Mortuorios o Despoblados y Pueblos Alaveses liburuan ikus daitekeen bezala. Eta hala adierazteko eta bertako Udalbatzari bidaltzeko, izenpetzen dut Bilbon mila bederatziehun eta laurogeita hamazazpigarreneko otsailaren hiruan. On ikusia.- E. Knörr Borràs, batzordeburua. Mikel Gorrotxategi Nieto, licenciado en Filología Vasca y secretario de la Comisión de Onomástica de esta Real Academia de la Lengua Vasca-EUSKALTZAINDIA, CERTIFICA: Que el nombre eusquérico de la junta administrativa de Berroci del municipio de Bernedo, en su forma eusquérica académica actual es: Berrozi. Así mismo, que el gentilicio de dicho pueblo es berrozitar. Que Berrozi es claramente un topónimo eusquérico, documentado en los años de 1025 y 1257 con las formas Berrocihavi y Verozi y en 1628 con la forma Berrossi, como aparece, por ejemplo, en la obra de Gerardo López de Guereñu Toponimia Alavesa seguido de Mortuorios o Despoblados y Pueblos Alaveses, editada por esta Real Academia. Y para que conste y surta efectos, expide la presente en Bilbao, a tres de febrero de mil novecientos noventa y siete. Vº Bº.- E. Knörr Borràs, Presidente de la Comisión.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OB.IRIZP

 • berrozi - (1997/11/24) ALHAO , 135. zkia., 8965. or.
  (...)
  BERNEDO // Anuncio // Este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 4 de noviembre de 1997, aprobó definitivamente la modificación de las denominaciones de los núcleos de Izarza y Berroci, de forma que en lo sucesivo las denominaciones oficiales sean Izartza y Berrozi. // Lo que se hace público para general conocimiento. // En Bernedo, a 7 de noviembre de 1997.- El Alcalde, JOSE I. SAENZ DEL CASTILLO ANTOÑANA. // 7.962
  (...)

  Zer: Entitate ofiziala
  Non: Bernedo
  Jatorria: ALHAO

 • berrozi: berrozi - (2000) E.EUS.GOR.EAE , Euskera, XLV (2000, 3), 1190. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.EUS.GOR.EAE

 • Berrozi: Berrozi - (2001) EUDEL , 115

  Zer: Biztanle-entitatea
  Non:
  Jatorria: EUDEL

 • berrozi auzoa - (2006/06/19) DEIKER.HPS , 104795
  (...)
  139-25 080
  (...)

  Zer:
  Non: Bernedo
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • berrozi - (2016/11/08) OB.AG , 1

  Zer: Herria
  Non: Bernedo
  Jatorria: OB.AG

 • berroci - (VAR) AFAAP.APMUG , 2690

  Zer:
  Non: Bernedo
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • berroci - (VAR) AFAAP.APMUG , 1095

  Zer:
  Non: Bernedo
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • berroci - (VAR) AFAAP.APMUG , 1096

  Zer:
  Non: Bernedo
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • berroci - (VAR) AFAAP.APMUG , 2686

  Zer:
  Non: Bernedo
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • berroci - (VAR) AFAAP.APMUG , 2687

  Zer:
  Non: Bernedo
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • berroci - (VAR) AFAAP.APMUG , 2688

  Zer:
  Non: Bernedo
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • berroci - (VAR) AFAAP.APMUG , 2689

  Zer:
  Non: Bernedo
  Jatorria: DEIKER.HPS

 

 • Berrozi (ofiziala)
UTM:
ETRS89 30T X.539326 Y.4734783
Koordenatuak:
Lon.2º31'5"W - Lat.42º45'56"N

Kartografia:

139-25 [FK]

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper