Leku-izenak

Miranda Arga - Lekuak - EODA

Miranda Arga (Udalerria)

Entitatea:
Antolakuntza/Udalerria
Herritarra:
mirandar 
Arautzea:
Euskaltzaindiaren araua 
 • miranda - (1195-...) FORPC.CFMNA , P.435...
  (...)
  Cita más antigua registrada
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EUS.NHI

 • domingo miranda - (1330) CAR.PNAXIV , 264 B (A dok. [AGN Reg. Comptos, nº 28], 59r)
  (...)
  Domingo Miranda, VIII s.
  (...)

  Zer: Zergaduna
  Non: Lerin
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • maria periz de miranda - (1330) CAR.PNAXIV , 240 A (A dok. [AGN Reg. Comptos, nº 28], 18r)
  (...)
  Maria Periz de Miranda, VII s.
  (...)

  Zer: Zergaduna [non podiente]
  Non: Berbintzana
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • miranda - (1330) CAR.PNAXIV , 240 B (A dok. [AGN Reg. Comptos, nº 28], 19r)

  Zer: Herria
  Non: Nafarroa
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • martin de pero miranda - (1330) CAR.PNAXIV , 240 B (A dok. [AGN Reg. Comptos, nº 28], 19r)
  (...)
  Martin de Pero Miranda, VIII s.
  (...)

  Zer: Zergaduna
  Non: Berbintzana
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • domingo miranda - (1330) CAR.PNAXIV , 271 B (A dok. [AGN Reg. Comptos, nº 28], 70v)
  (...)
  Domingo Miranda, VIII s.
  (...)

  Zer: Zergaduna
  Non: Sesma
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • johan de miranda - (1330) CAR.PNAXIV , 268 B (A dok. [AGN Reg. Comptos, nº 28], 66r)
  (...)
  fijos de Johan de Miranda, VIII s.
  (...)

  Zer: Zergadun [peguyllarero] batzuen aita
  Non: Lerin
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • martin de miranda - (1330) CAR.PNAXIV , 246 B (A dok. [AGN Reg. Comptos, nº 28], 29r)
  (...)
  Martin de Miranda, VIII s.
  (...)

  Zer: Zergaduna
  Non: Faltzes
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • johan de miranda - (1330) CAR.PNAXIV , 266 B (A dok. [AGN Reg. Comptos, nº 28], 62v)
  (...)
  Johan de Miranda, VIII s.
  (...)

  Zer: Zergaduna
  Non: Lerin
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • pero miranda - (1330) CAR.PNAXIV , 267 A (A dok. [AGN Reg. Comptos, nº 28], 63r)
  (...)
  Pero Miranda, VIII s.
  (...)

  Zer: Zergaduna
  Non: Lerin
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • sancha de miranda - (1330) CAR.PNAXIV , 251 B (A dok. [AGN Reg. Comptos, nº 28], 37r)
  (...)
  Sancha de Miranda, III s.
  (...)

  Zer: Zergaduna [non podiente]
  Non: Faltzes
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • domingo miranda - (1330) CAR.PNAXIV , 256 B (A dok. [AGN Reg. Comptos, nº 28], 45r)
  (...)
  Miguel, fi de Domingo Miranda, VIII s.
  (...)

  Zer: Zergadun baten aita
  Non: Casanueva (Milagro)
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • miranda - (1330 [1973, 1989, 1990]) DRPLV , III, 156. or.
  (...)
  Garcia Yago (año 1330, PN-XIV, F.Est., p. 242), en Miranda.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DRPLV

 • miranda - (1330 [1973, 1990]) DRPLV , III, 158. or.
  (...)
  Y en forma románica: Johan de Lana el joven (año 1330, PN-XIV, F.Est., p. 242), en Miranda
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DRPLV

 • miranda - (1330 [1989, 1990]) DRPLV , III, 160. or.
  (...)
  Pascoal de la Puent / Johan Periz de la Puent (año 1330, PN-XIV, F.Est., p. 242), en Miranda.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DRPLV

 • miguel ortiz de miranda - (1348/02/26) FDMPV.004 , 67. dok., 187. or.
  (...)
  Testigos don Miguel Ortiz de Miranda, cavayllero alcalde, e present Pascual Periz de Sanguessa, notario de la dicha Cort
  (...)

  Zer: Zaldun alkatea, lekukoa
  Non: Iruñea
  Jatorria: FDMPV.004

 • miguel ortiz de miranda - (1349/07/03) FDMPV.004 , 74. dok., 202, 204. or.
  (...)
  fueron leydas en presentia del sobredicho noble don Martin Enrriquiz e de los honrrados don Miguel Ortiz de Miranda, don Gil Alaman de Muru, don Johan Periz d'Esparça e don Martin Garcia d'Olloqui, alcaldes de la Cort de Navarra, e por ellos loados e probados ser bien e debidament fechos e ordenados [...] Presentes que fueron en el logar a las cosas sobredichas el dicho noble don Martin Enrriquiz, alferez de Navarra, e los honrrados don Miguel Ortiz de Miranda, don Gil Alaman de Muru, don Martin Garcia d'Olloqui e don Johan Periz de Sparça, alcaldes de la Cort
  (...)

  Zer: Gorteko alkate lekukoa
  Non: Nafarroa
  Jatorria: FDMPV.004

 • ferrant periz de miranda - (1349/07/16) FDMPV.004 , 77. dok., 208. or.
  (...)
  Et yo Ferrant Periz de Miranda, notario publico e jurado de la Cort e de todo el regno de Navarra, que a todas las cosas sobredichas e cada una ellas present (fui e a) requisition del dicho abbat e con otorgamiento de los dichos testigos esta present carta con mi propia mano scribi
  (...)

  Zer: Gorteko notarioa
  Non: Murillo el Cuende
  Jatorria: FDMPV.004

 • miguel ortiz de miranda - (1349/10/23) FDMPV.004 , 79. dok., 212. or.
  (...)
  Testes don Miguel Ortiz de Miranda, don Gil Alaman e don Martin Garcia d'Olloqui, alcaldes
  (...)

  Zer: Alkate lekukoa
  Non: Erriberri
  Jatorria: FDMPV.004

 • pero miranda - (1350) CAR.PNAXIV , 342 B (B dok. [AGN Reg. Comptos, Caj. 31, nº 59], 22v A)
  (...)
  Pero Yuaynnes, fijo de Pero Miranda
  (...)

  Zer: Zergadun baten aita
  Non: Lagoardia, Peralta [auzoa]
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • garçia miranda - (1350) CAR.PNAXIV , 374 A (B dok. [AGN Reg. Comptos, Caj. 31, nº 59], 40r A)
  (...)
  Garçia Miranda
  (...)

  Zer: Zergaduna
  Non: Çirauqui (Val de Maynneru)
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • johan de miranda - (1350) CAR.PNAXIV , 312 A (B dok. [AGN Reg. Comptos, Caj. 31, nº 59], 4r A)
  (...)
  Johan de Miranda
  (...)

  Zer: Zergaduna
  Non: Beruinçana
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • pascoal de miranda - (1350) CAR.PNAXIV , 322 B (B dok. [AGN Reg. Comptos, Caj. 31, nº 59], 9v B)
  (...)
  Pascoal de Miranda
  (...)

  Zer: Zergaduna
  Non: Lerin
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • miranda - (1350) CAR.PNAXIV , 312 A (B dok. [AGN Reg. Comptos, Caj. 31, nº 59], 4r A)

  Zer: Herria
  Non: Estellerria
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • catelina de martin miranda - (1350) CAR.PNAXIV , 312 A (B dok. [AGN Reg. Comptos, Caj. 31, nº 59], 4r A)
  (...)
  Primerament Catelina de Martin Miranda
  (...)

  Zer: Zergaduna
  Non: Miranda [Arga]
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • pero miranda - (1350) CAR.PNAXIV , 312 A (B dok. [AGN Reg. Comptos, Caj. 31, nº 59], 4r A)
  (...)
  doynn'Oria, la de Pero Miranda
  (...)

  Zer: Zergadun baten aita edo senarra
  Non: Miranda [Arga]
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • miguel miranda - (1350) CAR.PNAXIV , 371 A (B dok. [AGN Reg. Comptos, Caj. 31, nº 59], 38r B)
  (...)
  Miguel Miranda
  (...)

  Zer: Zergaduna
  Non: Ayzpun (Val de Deyerri)
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • garçia miranda - (1350) CAR.PNAXIV , 315 A (B dok. [AGN Reg. Comptos, Caj. 31, nº 59], 6r A)
  (...)
  Garçia Miranda
  (...)

  Zer: Zergaduna
  Non: Falçes
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • martin de miranda - (1350) CAR.PNAXIV , 315 A (B dok. [AGN Reg. Comptos, Caj. 31, nº 59], 6r A)
  (...)
  Garçia Miranda // Martin de Miranda, su hermano
  (...)

  Zer: Zergaduna
  Non: Falçes
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • f. de miranda - (1365/11/20 [1890]) BRUT.CN , CXII. dok., 112. or. [Cartulaire Charles II, 88]
  (...)
  Por el conseyllo, vos present, Martin Periz de Solchaga, // F. de Miranda
  (...)

  Zer: Idazkaria
  Non: Iruñea
  Jatorria: BRUT.CN

 • ferrando de miranda - (1365/11/26 [1890]) BRUT.CN , CXVI. dok., 114. or. [Cartulaire Charles II, 98]
  (...)
  Por el seynor Rey, a vuestra relacion, // Ferrando de Miranda
  (...)

  Zer: Idazkaria
  Non: Iruñea
  Jatorria: BRUT.CN

 • hurraca miranda - (1366) CAR.PNAXIV , 630 B (D.d dok. [AGN, sign. gb.], 162vA)
  (...)
  107. Desde aquí hasta el final de esta relación (Maria Garcia) son non podientes
  (...)

  Zer: Zergaduna [non podiente]
  Non: Lerin
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • ferrando de myranda - (1366) CAR.PNAXIV , 423 (D.a dok. [AGN, sign. gb.], 9v)
  (...)
  Datum en Esteylla XIIº dia d'abril anno quo supra por el seynnor rey en su conseyllo. Solchaga. Ferrando de Myranda
  (...)

  Zer: Agintaria
  Non: Nafarroa
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • toda miranda - (1366) CAR.PNAXIV , 621 B (D.d dok. [AGN, sign. gb.], 158vB)

  Zer: Zergaduna [non podiente]
  Non: Faltzes
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • sancho de miranda - (1366) CAR.PNAXIV , 619 A (D.d dok. [AGN, sign. gb.], 157v)

  Zer: Zergaduna [non podiente]
  Non: Berbintzana
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • miranda - (1366) CAR.PNAXIV , 619 A (D.d dok. [AGN, sign. gb.], 157v)
  (...)
  Summa: LXXVII fuewgos, podientes et non podientes, valen IXxx et X florines
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Nafarroa
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • ferrando miranda - (1366) CAR.PNAXIV , 537 (D.c dok. [AGN, sign. gb.], 90v)
  (...)
  Dat en Esteilla IIIº dia d'abril l'aynno de gracia mil CCC LX seys. Por el seynnor rey en su conseillo. Ferrando Miranda
  (...)

  Zer: Idazkaria
  Non: Lizarra
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • johan de miranda - (1366) CAR.PNAXIV , 552 B (D.c dok. [AGN, sign. gb.], 108r)

  Zer: Zergaduna
  Non: Gares
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • pero miranda - (1366) CAR.PNAXIV , 619 B (D.d dok. [AGN, sign. gb.], 157vB)

  Zer: Zergaduna
  Non: Miranda Arga
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • miranda - (1366) CAR.PNAXIV , 652 (D.d dok. [AGN, sign. gb.], IV v)
  (...)
  Item lunes seguient partieron de la dicha villa de Falçes et fueron a la villa de Miranda por demandar el dicho prestamo [...] Item martes seguient partieron de la dicha villa de Miranda et fueron a la villa de Larraga por demandar el dicho prestamo
  (...)

  Zer: Hiria [Miranda Arga]
  Non: Nafarroa
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • pascoal de miranda - (1366) CAR.PNAXIV , 622 B (D.d dok. [AGN, sign. gb.], 159B)

  Zer: Zergaduna
  Non: Azkoien
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • miranda - (1366) CAR.PNAXIV , 653 (D.d dok. [AGN, sign. gb.], VI r)
  (...)
  Item domingo seguient en la villa de Miranda por la sobredicha razon, pan, II s. VIII d.
  (...)

  Zer: Hiria [Miranda Arga]
  Non: Nafarroa
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • ferrando de miranda - (1366) CAR.PNAXIV , 412 (D.a dok. [AGN, sign. gb.], 2v)
  (...)
  Data en Esteilla IIIº dia de abril l'aynno de gracia mill CCC. LX. et seys. Por el seynnor rey en su conseillo. Ferrando de Miranda. Solchaga
  (...)

  Zer: Erregearen ordezkaria
  Non: Lizarra
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • ferrando de miranda - (1366) CAR.PNAXIV , 413 (D.a dok. [AGN, sign. gb.], 2r bis)
  (...)
  Datum en Esteilla XIIIº dia de abril. Ferrando de Miranda
  (...)

  Zer: Erregearen ordezkaria
  Non: Lizarra
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • pero miranda - (1366) CAR.PNAXIV , 620 B (D.d dok. [AGN, sign. gb.], 158B)

  Zer: Zergaduna
  Non: Faltzes
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • johan de miranda - (1366) CAR.PNAXIV , 610 A (D.d dok. [AGN, sign. gb.], 150vC)

  Zer: Zergaduna
  Non: Arenal (Lizarra)
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • matheo de miranda - (1366) CAR.PNAXIV , 442 B (D.a dok. [AGN, sign. gb.], XXVv)
  (...)
  Item Matheo de Miranda, III florines
  (...)

  Zer: Zergaduna
  Non: Tutera (Salbatore)
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • miranda - (1366) CAR.PNAXIV , 657 (D.d dok. [AGN, sign. gb.], 175v)
  (...)
  RESTANÇAS [...] En la villa de MIRANDA XXI fuegos, valen LII florines et meyo
  (...)

  Zer: Hiria [Miranda Arga]
  Non: Nafarroa
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • ferrando de miranda - (1366) CAR.PNAXIV , 583 (D.d dok. [AGN, sign. gb.], 136r)
  (...)
  Dada en Estella, IIIº dia d'abril, l'aynno de gracia Mil Treszientos LXVI. Por el seynno rey en su consseillo. Ferrando de Miranda
  (...)

  Zer: Idazkari kontseilaria
  Non: Lizarra
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • ferrando miranda - (1366) CAR.PNAXIV , 448 (D.b dok. [AGN, sign. gb.], 13v)
  (...)
  Datum en Esteilla IIIº dia de abril l'aynno de gratia mill CCCº LX seys. Poe el seynnor rey en su conseillo. Ferrando Miranda. Solchaga
  (...)

  Zer: Kontseilaria
  Non: Soltxaga
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • garcia miranda - (1366) CAR.PNAXIV , 621 A (D.d dok. [AGN, sign. gb.], 158C)

  Zer: Zergaduna
  Non: Faltzes
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • pero miguel de miranda - (1366) CAR.PNAXIV , 487 A (D.b dok. [AGN, sign. gb.], 48v A)

  Zer: Zergaduna
  Non: Irunberri
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • johan de miranda - (1366) CAR.PNAXIV , 443 A (D.a dok. [AGN, sign. gb.], XXVIr)
  (...)
  Item Johan de Miranda, IIII florines
  (...)

  Zer: Zergaduna
  Non: Tutera (Salbatore)
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • ferrando miranda - (1366) CAR.PNAXIV , 518 (D.c dok. [AGN, sign. gb.], 73v)
  (...)
  Et asi bien en la forma sobredicha tacxat a los clerigos de los obispados d'Acx et de Bayona que son en las dichas medindades [sic]
  (...)

  Zer: Erregearen kontseilaria
  Non: Lizarra
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • miguel sanchiz de miranda - (1366) CAR.PNAXIV , 587 B (D.d dok. [AGN, sign. gb.], 138vB)

  Zer: Zergaduna
  Non: Aizpun
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • ferrando miranda - (1366) CAR.PNAXIV , 518 (D.c dok. [AGN, sign. gb.], 73v)
  (...)
  Data en Pomplona postremero dia de mayo, l'aynno de gratia mil CCC.LX.seys. Por el seynnor rey a vuestra relacion. Ferrando Miranda
  (...)

  Zer: Erregearen kontseilaria
  Non: Iruñea
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • domingo miranda - (1366) CAR.PNAXIV , 624 A (D.d dok. [AGN, sign. gb.], 159vC)

  Zer: Zergaduna [fijosdalgo, non podiente]
  Non: Milagro
  Jatorria: CAR.PNAXIV

 • ferrando de miranda - (1366/01/08 [1890]) BRUT.CN , CXXVIII. dok., 123. or. [Cartulaire Charles II, 175]
  (...)
  Datum en Olit, VIIIº dia de jenero, anno LXº quinto. // Por el seynor Rey, / Ferrando de Miranda
  (...)

  Zer: Idazkaria
  Non: Erriberri
  Jatorria: BRUT.CN

 • ferrando de miranda - (1366/01/13 [1890]) BRUT.CN , CXXXIV. dok., 126. or. [Cartulaire Charles II, 191]
  (...)
  Datum en Pomplona, XIIIº dia de jenero, anno LXº quinto. // Por el seynor Rey, a vuestra relacion, // Ferrando de Miranda
  (...)

  Zer: Idazkaria
  Non: Iruñea
  Jatorria: BRUT.CN

 • ferrando de miranda - (1366/02/04 [1890]) BRUT.CN , CXLIII. dok., 133. or. [Cartulaire Charles II, 223]
  (...)
  Datum en Olit, IIIIº dia de febrero, anno LXº quinto. // Por el seynor Rey, // Ferrando de Miranda
  (...)

  Zer: Idazkaria
  Non: Nafarroa
  Jatorria: BRUT.CN

 • ferrando de miranda - (1366/02/15 [1890]) BRUT.CN , CLII. dok., 140. or. [Cartulaire Charles II, 246-247]
  (...)
  Datum en Olit, XVº dia de febre[ro], anno LXº quinto. // Por el consseillo, vos present, don Martin Periz de Solchaga, // Ferrando de Miranda
  (...)

  Zer: Idazkaria
  Non: Erriberri
  Jatorria: BRUT.CN

 • ferrando de miranda - (1366/02/21 [1890]) BRUT.CN , CLIV. dok., 141. or. [Cartulaire Charles II, 265]
  (...)
  Datum en Olit, XXIº dia de febrero, anno LXº quinto. // Por el Rey, a vuestra relation, // Ferrando de Miranda
  (...)

  Zer: Idazkaria
  Non: Erriberri
  Jatorria: BRUT.CN

 • ferrando de mirando [sic] - (1366/04/01 [1890]) BRUT.CN , CLXV. dok., 149. or. [Cartulaire Charles II, 319]
  (...)
  Datum en Esteilla, primero de abril, anno LXº sexto. // Por [el] seynor Rey, a vuestra relation et de don Martin Periz de Solchaga, // Ferrando de Mirando [sic]
  (...)

  Zer: Idazkaria
  Non: Lizarra
  Jatorria: BRUT.CN

 • ferrando de miranda - (1366/04/24 [1890]) BRUT.CN , CLXXIX. dok., 154. or. [Cartulaire Charles II, 387]
  (...)
  Datum en Esteilla, XXIIIIº dia d'abril, anno LXº VIº. // Por el seynor Rey, a relation de don Martin Miguel et de don Martin Periz, // Ferrando de Miranda
  (...)

  Zer: Idazkaria
  Non: Lizarra
  Jatorria: BRUT.CN

 • ferrando de miranda - (1380/08/20) FDMPV.004 , 95. dok., 239, 240. or.
  (...)
  una altra carta de la possession dada per lo dit porter al dit don Miguel Lopiz de Gayllur de toiz les ditz heredamentz, fayta per man de Ferrando de Miranda, notario de la cort [...] la dita orden escripta per man de Ferrando de Miranda, notario de la cort
  (...)

  Zer: Gorteko notarioa
  Non: Iruñea
  Jatorria: FDMPV.004

 • pedro de miranda - (1459/04/30) FDMPV.004 , 99. dok., 258-259, 267. or.
  (...)
  los magnificos senyores don Pedro de Miranda alcalde de la Cort Mayor de Navarra, e maestre Juan Gurpide, vicechanceller del dicho regno [...] tales testimonios se atorgaron, son a saber, los dichos magnificos senyores don Pedro de Miranda alcalde de la Cort Mayor de Navarra, e maestre lohan de Gurpide vicechanciller de dicho regno
  (...)

  Zer: Gorteko alkatea
  Non: Nafarroa
  Jatorria: FDMPV.004

 • perez alfonso de miranda - (1466/12/30 [1983]) FDMPV.002 , 62. dok., 122. or.
  (...)
  Yo el rey fago saver al Bachiller Perez Alfonso de Miranda e a otros qualesquier personas mis vasallos y subditos e naturales a quien tañe o tañer puede lo que yuso contenido
  (...)

  Zer: Batxillerra
  Non: Gipuzkoa
  Jatorria: FDMPV.002

 • miranda - (1587) LEK.ENAV , 131 A
  (...)
  Obispado de Pamplona [pueblos no bascongados].
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: LEK.ENAV

 • miranda de arga - (1802) DRAH , II, 24-25
  (...)
  v. sep. de la mer. de Olite, arcip. de la Ribera, ob. de Pamplona, r. de Navarra. Está situada á la falda de una cordillera por donde corre el rio Arga y baxa á la villa de Falces: confina por n. y á una legua de distancia con Berbinzana, por e. y á 2 leguas y media con las ciudades de Olite y Tafalla, por s. y á 2 leguas escasas con Falces, por o. y á 2 leguas con Lerin, y por o. n. o. y á legua y media con Larraga. Los reyes D. Juan y D.a Catalina por su privilegio dado en Tudela á 15 de febrero del año de 1512 en atencion á los señalados servicios de esta villa la concediéron asiento y voto en las córtes generales del reyno, y por armas un castillo de oro en campo de gules, 8 días de feria desde 23 de abril, y á sus naturales merced de hijosdalgo é infanzones, con otras muchas gracias. Honróla su ilustre hijo D. Fr. Bartolome de Carranza, añadiendo á este apellido el de Miranda por amor á su patria. Fue arzobispo de Toledo, tan famoso por sus célebres escritos y distinguidas comisiones de los señores Cárlos V y Felipe II, como por los infortunios que padeció y le obligáron a ir a Roma, en donde murió el dia 2 de mayo del año de 1573 á los 72 de su edad. Coetáneo y quizá hermano mayor de D. Bartolome fué D. Sancho Carranza, que tambien usó del nombre de su patria Miranda. En el año de 1513 fué admitido colegial del mayor de S. Ildefonso de Alcalá, en donde enseñó filosofia y teología, contando entre sus discípulos á Juan Gines de Sepúlveda. Obtuvo una canongía de Calahorra y despues la magistral de Sevilla. Pasó á Roma con D.Álvaro Carrillo de Albornoz, legado por las iglesias de España al papa Leon X, ante cuya presencia dixo la elegantísima oracion que se imprimió en Alcalá año de 1123, 4.º Publicó asimismo otras obras de filosofia y teología, segun el gusto de su siglo. Tiene esta villa una hermosa y dilatada huerta llamada la foya á la parte del norte, á la qual se pasa por un puente de piedra que hay sobre el rio Arga, y produce cebada de especial calidad, cáñamo, lino, frutas y hortalizas. Para evitar los freqüentes daños que causaba el rio introduciéndose en las heredades, hace pocos años que abriéron una mina en un monte bastante elevado de cerca de un quarto de legua de longitud, por la qual conducen el agua y dan fácil y expedito riego á las tierras. En las de secano se coge alguna porcion de vino y mucha de trigo, quedando todavía sin cultivo una buena parte de terreno por falta de brazos. La iglesia parroquial está dedicada á la Asuncion de nuestra Señora y servida por un vicario, 8 beneficiados y un sacristan eclesiástico, cuyo patronato cedio en el año de 1263 al rey D. Teobaldo II. En la cima de una cordillera estuvo la antigua parroquia con la advocacion de santa María Magdalena, que ahora sirve para recoger los frutos decimales y para escuela de primeras letras. La poblacion es de 360 vecinos o 1311 personas gobernadas por un alcalde que exerce la jurisdiccion civil y criminal y se nombra por el virey y por 6 regidores. A.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DRAH

 • miranda - (1829 [1553, 1587]) CENS.CAST.XVI , Ap. 170, 308a
  (...)
  Item en la villa de Miranda / [Habitantes ó fuegos:] 240 [...] Miranda / [VECINOS:] 350 / [PILAS:] 1
  (...)

  Zer: Hiria
  Non: Nafarroa
  Jatorria: CENS.CAST.XVI

 • arga miranda - (1974) LIZ.LUR , 25 (mapa), 47. or.
  (...)
  Arga behealdea, Oliteko merinaldekoa da, zortzi herriko eskualde Iuze bat eginaz, Ifarraldetik Hegoaldera: Mendigorria, Larraga, Arga-Miranda, Falzes, Azkoien (Peralta), Funes eta Milagro (azken hau Arago hibaiarekin bat eginda gero). Arga Behealde honek, bere Iur zabal ederrekin, eta lurren biltzea egin ondoren, badu emaitza ugaritarako aukera. Kontserbagintzako olak ere baditu
  (...)

  Zer: Hiria
  Non: Arga beherea (Nafarroa)
  Jatorria: LIZ.LUR

 • miranda del arga: arga miranda - (1974) TXILL.EHLI , 174 A

  Zer:
  Non:
  Jatorria: TXILL.EHLI

 • miranda de arga: (arga)-miranda (mirandar) - (1978) E.EUS.UD , Euskera, XXIII (1978, 1), 328. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.EUS.UD

 • talaieta arga (miranda) - (1978) CFN , --

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EUS.NHI

 • miranda de arga: (arga-)miranda (mirandar) - (1979) E.UDAL , 38

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.UDAL

 • miranda de arga: (n.t.e.e.c.) - (1990) EUS.NHI , 1710001 P.241

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EUS.NHI

 • miranda de arga - (1993) NA.TM , XVII, 150-151
  (...)
  Arga ibaiaren ubide beherean kokatutako hiria, merinerriz Erriberrikoa eta epai barrutiz Tafallakoa. 59,6 kilometro koadroko mugapea du, Berbinzana (N), Tafalla (E), Falces (S) eta Lerín (W) mugakide dituela, eta aipatu Arga ibaiaren bazter bietan hedatua dago, NWtik S.ra gurutzatzen baitu herria. Lurralde gehiena Miozenikoari dagokio, ekialdea hainbat uramil-terrazaz osaturik duela; behereneko terraza, ibai hurrean dagoena, baratz lurra da; gorenekoa, berriz, lehor lurra, udalerri gehiena bezala. Klima mediterraniar kontinentala, urteko bataz besteko tenperatura 14 gradu. 1984ean, lur landuko azalera 4.343 ha. ziren, haietatik 3.703 lehor lurra eta 640 baratz lurra (lur landuaren %14,7). Lehor lurrean laborea etortzen da, gehienbat garagarra, esparragoa eta ardantzea, nahiz azken hori gainbehera dabilen, oliboa bezala. 1.432 ha. larre zeuden. Bizimodu tradizonalean nekazari eta garraio lanean erabilitako azienda desgartu egin da; gaur zenbait artalde gelditzen dira, 1982an 2.800 buru zituztenak. Vergalijo herritik SE.aldera 4 kilometrotara kokatutako herria da; Felipe Modetek sortu zuen 1909an, bere lurrak lantzera etorri ziren 30 kolono familia gerizatzeko. Eliza, eskola eta goardia zibilaren koartela bazuen. Gaur hutsik dago urtearen zati batez. HISTORIA: XII. mendearen erdialdean Artaxonako erresumakoa izan zen, Gaztelako Antso III Jakintsua (1153-1158) izanen zenaren agintepeko barrengune ttiki hortakoa. Nafarroako erregeak berriz beretu zuelarik, Antso Azkarrak 4.200 sosetan finkatu zizkien bertako nekazariei urtero ordaindu beharreko zorra eta errenta. Artaxona, Larraga, Mendigorria eta beste batzuekin batera "novenera"ko foruaren pean gobernatu ziren, zeinak bortxazko ohitura batzuk, Jainkoaren gudu edo juizioak, kasu, edeki edo leundu zituen. Karlos II.ak gaztelarren kontrako gerra egin zuenean, Brionesko bakeak, 1379an, Gaztelako erregearen eskuetan gelditu beharreko hirietan sailkatzen zuen. Geroztik Leonor printzesak zerga salbueste batzuk eman zizkien bertakoei (1466), hiria gaztelarren kontra defenditzeko izandako kemenagatik (1463). Juan Albreteko eta Katalina errege-erreginek "Hiri Ona" titulua eman zioten, gorteetan jarlekua zuela, eta auzolagunei kapare maila, petxetatik libreak. armarritako urrezko gaztelu bat eman zion, gules arlo batean zeren "leialtasunez eta ahaleginez hiriko gaztelua irabazi zuten gaztelarren eskuetan zegoena" 81512ko otsailaren 21). 1630az geroz, hiriak krimen jurisdikzioa eskuratu baitzuen, alkateak erabili zuen hura, kontzejuak porosaturik urtero Erregeordeak izendatzen zuenak. Herriaren mugapean barreiaturik, Virgen de la Guardako ermita dago (1676), Angel de la Guarda" bestizenez (1690), San Juangoa, Vergalijo aurreko muino baten tontorrean, Cahuésko errotaren sartaldean; San Pedrokoa, Argaren baratz lurren gaindegian dagoen terrazan, Santa Eufemia, eta Nuestra Señora del Castilloko basilika, gotorlekuko kaperaren titularra segur aski. Herri barrenean aipagarriak dira "Torre del rey" delakoa, parroki eliza gotikoarekin batera herriaren harresiko osagai izaten zena, Colomoko jauregi barrokoa eta bartolomé de carranza artzapezpikuaren jaiotetxea. 1860ko zentsoan 1.541 bizilagun zituen, 1930ean 1.600etara iritsi zirenak. 1986an 941etara murriztuak ziren, eta 1990ean mila bat ziren gora behera handirik gabe.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.TM

 • miranda de arga - (1993/10/06) NAO.NA.2000 , 122. zkia., 171
  (...)
  DECRETO FORAL 253/1993, de 6 de septiembre, sobre la composición y denominaciones de la zonificación “Navarra 2000”
  (...)

  Zer:
  Non: Nafarroa
  Jatorria: NAO.NA.2000

 • miranda de arga - (1996) BEL.DEN , 294-295
  (...)
  'Paraje alto desde el cual se descubre gran extensión de terreno'. Comentario lingüístico: Si bien existe un acuerdo general entre los estudiosos en cuanto a que el significado de la voz es, aproximadamente, el de 'atalaya' no lo existe en cuanto a la etimología. La Real Academia de la Lengua Española defiende que deriva del latín miranda, mientra que J. Corominas (644) siguiendo a Paúl Lebel defiende un origen celta *MIRO-RANDA (randa 'frontera'). Independientemente de estas disputas Miranda, como nombre de población, es típico de la Edad Media tanto en la Península Ibérica como en Francia.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: BEL.DEN

 • miranda de arga - (1996/05/01) NA.IZ , 171-0000

  Zer: [Udalerria]
  Non: Nafarroa
  Jatorria: NA.IZ

 • Miranda-Arga - (1998/02/06) OB.AG , 1.1
  (...)
  Nafarroako toponimia nagusiaren azterketa egiteko P. Salaberrik paratutako zerrenda aztertzen da, bertan aurreko bilkuretan onartutako aldaketak agertzen direlarik, Batzordeak hala baderitzo hobes ditzan. // Hurrengo hauek erabaki ziren [...] N.t.e.e.c > Miranda-Arga
  (...)

  Zer: Herria
  Non: Nafarroa
  Jatorria: OB.AG

 • miranda de arga - (1999) NA.IZ , 171-0000

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.IZ

 • mirande - (2000) ORP.MAISMED , III. kap., 172. or.
  (...)
  mirande l’un des toponymes les plus répandus de l’Ebre à la Garonne, exprimant de même une idée de “vue sur quelque chose” et peut-être sur la maison elle-même (l’idée de “vue pour guetter” semble comme d’habitude moins vraisemblable) a nommé plus de maisons que le précédent en Soule, moins ailleurs: en Soule à Trois-Villes, Libarrenx, Gotein, Sauguis, Aussurucq; en Labourd à Sare 1505 l’hostel et maison de mirande; en Basse-Navarre 1366 miranda à Lacarre (maison noble, se dit “Bihanda”). Le nom n’est pas connu en Arbéroue, Ossès, Baïgorry, ni en Mixe et Ostabarès. Sauf jelos (voir ci-dessus), aucun de ces termes n’a persisté dans le lexique basque usuel
  (...)

  Zer: Leku-izenak
  Non: Ebro-Garona artean
  Jatorria: ORP.MAISMED

 • miranda de arga (miranda-arga) - (2000) EL.BEL.NA.TOP , 75

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EL.BEL.NA.TOP

 • miranda de arga - (2006) NA.IZ , 171-0000

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.IZ

 • miranda de arga - (2007) NA.IZ , 171-0000

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.IZ

 • miranda arga (mirandar) - (2007/10/19) OB.AG , 2.2
  (...)
  Onomastika batzordeak Altsasun izandako bileran onartutako izena
  (...)

  Zer: Udalerria
  Non: Nafarroa
  Jatorria: OB.AG

 • miranda de arga - (2008) NA.IZ , 171-0000

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.IZ

 • Miranda Arga: mirandar - (2009) ARAUA.155 , LIII (2008, 3), 999. or.
  (...)
  Miranda Arga (euskara); Miranda de Arga (ofiziala). Herritar izena: mirandar. Merindadea: Erriberri
  (...)

  Zer: Udala
  Non: Nafarroa
  Jatorria: ARAUA.155

 • miranda de arga - (2009) NA.IZ , 171-0000

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.IZ

 • miranda de arga - (2011) NA.IZ , 171-0000

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.IZ

 • miranda de arga - (2012) NA.IZ , 171-0000

  Zer:
  Non:
  Jatorria: NA.IZ

 • Miranda de Arga - (2019) NA.TOF , 439336

  Zer: División administrativa
  Non: Miranda de Arga
  Jatorria: NA.TOF

 

 • Miranda de Arga (ofiziala)
 • Miranda de Arga (gaztelania)
UTM:
ETRS89 30T X.595960 Y.4703924
Koordenatuak:
Lon.1º49'51"W - Lat.42º28'58"N

Kartografia:

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper