Leku-izenak

Europa - Lekuak - EODA

Europa (Kontinentea)

Entitatea:
Antolakuntza/Kontinentea
Herritarra:
europar 
Arautzea:
Euskaltzaindiaren araua 
Non: Europa
Kokalekuak:
 • europa - (1630) EZ.Noel , 176
  (...)
  Zuri zordun zaitzu *Europa *Calviñek nahasia, zuri *Amerika, zuri bazter zabal *Asia
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • europaeorum - (1638) O.NUV , passim
  (...)
  europaeorum (I, XI. kap., 036. orr. [0553. orr.]) // europeorum (I, XII. kap., 037. orr. [0554. orr.])
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • europa - (1712) ES.GG , 389
  (...)
  *Europa daritzan gure alderdi hunetako zathi hau huzi eta eman zioen *Japhet bere semeari, egiten zuelarik alderdi hunetako buruzagi, jabe eta nausi
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • europa - (1712) ES.EHast , 126
  (...)
  Ordea hemendik eztezazula pentsa, mintzo naizela eskualdun bezala pasionez, ez eta ere lausenguz: zeren gauza hala denak lausengurik, ez itxurapenezko bernizadurarik ezbaitu onhesten: aitzitik egiteko hunen gainean bat bederak baluke materiarik aski, hainitz liburu handiren iskiribatzeko, lekhuko dira *Europa guztia, *Asia, *Afrika, eta *Amerika
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • europako - (1760+) Mb.IArg1 , 195
  (...)
  Izandu zituen irur-ogei ta amar ger-aldi *Alemaniko herejeekin, *Constantinoplako Turkoekin, *Afrikako Mairu belzaranekin ta *Europako Erregeekin
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • europaren - (1785) Egiat , 196
  (...)
  Judioak diradiala bere lege zaharretan egon ta *J *Ken harmak vkhatv, Mahometanak sorthv ta theologiaren aharrek *Europaren bi herenak *Lutheren, *Calvinen ta zonbait berze maradikatien herejiaz bethe hor ziradian obra hongarri hen langiliak, diradeia erran
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • europako - (1800+) Xarlem , 930
  (...)
  Ikusiren dvzie *Costantin *Costantinobako enperadoria, nula phartitvren dien *Europako lvr gvzia
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • europako - (1800+) Xarlem , 930
  (...)
  *Leon aita saintiak *Charlemaigna enperadore koruatvren *Europako lvr ororen bvrvzagitv izan ziren
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • uropa - (1800+) Xarlem , 601
  (...)
  Eta orhit edvki gure aita zenaren bizizia, nula garaitv zian *Uropa gvzia
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • europa - (1800+) Xarlem , 859
  (...)
  *Jesusen kvrvtxia *Europa orotan lantatv *Js *Chen legia behar beitvgv hedatv
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • europa - (1800+) Xarlem , 864
  (...)
  Enperadore zirateke okzidente orotako, *Constantio lvrrez kanpo *Europa orotako
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • uropako - (1800+) Xarlem , 649
  (...)
  Vrhe eta zilhar franko badik *Navarrako erregiak *Uropako prinzeki aldiz dvk adiskide handiak
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • uropako - (1800+) Xarlem , 649
  (...)
  Pensa *Charlemaignaren badianez beldvrrik Ikaran edvkitzen zitik *Uropako jentik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • europan - (1800+) Xarlem , 867
  (...)
  *Europan eta *Asian beitateke pvblikatv *Charlemaigna enperadore beita izentatv
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • europako - (1800+) Xarlem , 867
  (...)
  Ordre emaiten dere *Europako prinze orori, jin behar diela *Eroumara uhure emaitera prinze hari
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • europako - (1800+) Xarlem , 608
  (...)
  Zunbait prinzesa baliz *Europako lurretan, errege zunbaiten alhaba ene adinekuetan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • europan - (1800+) Xarlem , 609
  (...)
  Sira errege alhabarik eztvzv *Europan khiristi denetarik ihun ere haietan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • europako - (1800+) Xarlem , 609
  (...)
  Eztiat nahi ez ezari *Francia trublian, relijionia gal erazi *Europako lvrrian
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • europako - (1800+) Xarlem , 731
  (...)
  Ikaran advkizen dv *Europako lvr gvzia ezpeizaio vdvri, badela haren paria
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • europako - (1800+) Xarlem , 829
  (...)
  *Charlemaigna puisant dvzv, *Europako gehien
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • europako - (1800+) Xarlem , 872
  (...)
  Partaga deazgvn orai *Europako resuma, zv orienteko eta ni okzidenteko enperadore beikira
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • europa - (1800+) Xarlem , 616
  (...)
  *Franziako inperatriza zirate izentatv *Europa oro ikaran *Charlemaignak etxekiren dv
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • europako - (1800+) Xarlem , 914
  (...)
  Egin zian gerla handirik vskaldvn hiri orotan, *Js-Chen legia ezari *Europako lur orotan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • europa - (1800+) Xarlem , 597
  (...)
  ikaran edvki beitzian sarrasien erregia *Autricha eta *Languedoc *Europa gvzia
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • europako - (1809) Dh , 232
  (...)
  Badiruri pairamenez mintzo den kapitulua borhatu behar dela *Europako ebanjeliotik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • europan - (1816) fB.Ic1 , 903
  (...)
  Erri zorijoneko oneek badira txito entzute andikuak, bai *Europan, ta bai ezauten dan mundu zabalian eureen jakiturijan, lege gintzaan, asmo-barrijeetan, alkar-zaintzaan, gerta-gintzaan, sendotasunian, iraunzalian, odol nobliari, ta berbako izatian; oraindino argijako, ikusgarrijago, ta entzunago da dira, zeruko sinistute zuzenian, Ebanjelijo santuko esanian, kritindadeko erakutsi garbijan, eleisa santiaren egin biarreen osotasunian, arimeen onerako oitura jakinak, ta zeruti jatsijak gordeetan, ta izate bakarreko, ta iru personagazko Jaungoiko egijazkua, *Jesus, geure betiko ditxa ona gaiti gizon egina, onen Ama Birjina guztiz santia, ta maitegarrija, aingerubak, ta santubak, guztiai, a bakotxari jagokuen, ta eleisa ama santiak beti erakutsi daben, nai prestagaz, zalagaz, humildiagaz, zintzuagaz, ta esker onekuagaz ondreetan, serbiduten, ta maitetuten
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • europan - (1821) Monho , 64
  (...)
  Mundu hunen hastapenetik Gure egunetaraino *Kain infamearen ganik Ez da jautsi *Pinet baino Munstro itsusiagorik, *Robespierre eta *Jourdan Gizonen etsaiez landan Ez *Frantzian, ez *Europan Hain fama gaixtoagorik
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: OEH.ONOM

 • europa - (1921-1925) AZK.CPV , 0668. zkia., II. lib., 0789. or. [08. lib., 064. or.]
  (...)
  Leku-izena [ZU, Oihaneko zühainetan]: Europako populuetan famaturik üskalduna
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: AZK.CPV

 • europara - (1934 [1995]) DRPLV , V, 347. or.
  (...)
  Diccionario Retana delakoan, beste alde batetik, zeozer biltzen da Argia Egutegi, 1934, 94, aipaturik: Kristobal Kolon'ek lenbiziko aldiz Amerikatik ekarri zuan (artoa) Europara. Turkian ba ote zan lendanik?
  (...)

  Zer: Kontinentea
  Non:
  Jatorria: DRPLV

 • europa - (1966-1973 [2005]) IÑ.SATR.PV , 28, 33, 41, 48, 71, 108, 130, 161, 175, 228. or.
  (...)
  Toponimoa
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IÑ.SATR.PV

 • europako - (1966-1973 [2005]) IÑ.SATR.PV , 29, 130, 165. or.
  (...)
  Toponimoa
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IÑ.SATR.PV

 • europan - (1966-1973 [2005]) IÑ.SATR.PV , 26, 130. or.
  (...)
  Toponimoa
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: IÑ.SATR.PV

 • europa - (1974) LIZ.LUR , 36, 51, 58, 59. or.
  (...)
  Donostiak, Euskal Herriko hiririk ederrenetakoak, -bihar-etzietako Europa batean- gure Herriaren eremuko aministrazgo hiriburu izateko aukera bat ukan dezake, hortarako Gipuzkoaren hiriburutza Tolosari bihurtuaz […] Esteribar, berriz, Arga garaian [kokatua dago]; geopolitika zentzu pixka batekin, Nafarroa Behererako eta handik Lapurdi, Zuberoa eta Europarako bide izan behar luke […] Nafarroako Diputazioak dituen ahalmen asko gaur Europara begira jartzekotan ditu, eta ezin du bere lehengo merinaldearen hiriburua ahazturik utzi, Europarako bidean […] Nafarroa, Euskal Herritik Europara sartzeko eskualderik egokiena da. Bertako herri gizonek eta Iruñekoek badute hortan lanik
  (...)

  Zer: Kontinentea
  Non:
  Jatorria: LIZ.LUR

 • europa - (1990) JIM.ESTN , 156. or.
  (...)
  XIV. ¿El nombre vasco de Los Arcos según el Fuero de Estella? [en Fornes Linguae Vasconum, XXII, núm. 55 (1990), Pamplona: Gobierno de Navarra, pp. 55-63] […] 2. Toponimia en el fuero estelles de 1164 […] 2.2. Arkueta / Los Arcos […] El emplazamiento de la villa y su puente sobre el río Odrón, afluente del Ebro, confirma los argumentos lingüísticos. La construcción es de reducidas dimensiones pero importante. Permite a los peregrinos y viandantes salvar las aguas, que el autor del Calixtino considera letales, frente al portal de la muralla, por el que salen los caminos hacia Mués de la Berrueza, hacia Mendavia por Lazagurría, y la ruta jacobea que, desde Europa, por Estella, conduce al sepulcro de Compostela por Viana y Logroño. La elección del puente como referencia en el texto foral no es circunstancia trivial. Dada su situación al poniente de la villa de Los Arcos, indica que su población navarra estaba incluida dentro de la demarcación de la que los navarros de Estella podrían tomar testigos en sus juicios con los francos.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: JIM.ESTN

 • europa - (1991) EG.PAL.GD , 143
  (...)
  Europa (gazt.); Europa (eusk.); Europe (fr.).
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EG.PAL.GD

 • europa: europa - (1991) SAR.EEF , Euskera, XXXVI (1991-3), 1066. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: SAR.EEF

 • europa (europar) - (1995) ARAUA.051 , Euskera, XL (1995, 2-3), 967. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: ARAUA.051

 

 • Europa (gaztelania)
UTM:

				
Koordenatuak:
Lon.22º35'13"E - Lat.48º7'39"N

Kartografia:

 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • +34 944 158 144
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper