Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

194 emaitza 1475 bilaketarentzat

1475: IZAN [+pres., hura-hari, aloc.] / IZAN [+prés., hura-hari, alloc. ] / IZAN [+pres., hura-hari, alloc.]

 • Gaia: Aditz morfologia: alokutiboa
 • Galdera (es): IZAN [+pres., hura-hari, aloc.]
 • Galdera (fr): IZAN [+prés., hura-hari, alloc. ]
 • Galdera (en): IZAN [+pres., hura-hari, alloc.]
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta txeek txeék 1: [tʃeék]
Ahetze zaiok tzáiok 1: [tsái̯ok]
Aia zayok zayók 1: [saǰók]
Aldude zaikok záikok 1: [sái̯kok]
Alkotz zayok zayók 1: [saǰók]
Altzai ziok ziók 1: [sjók]
Altzürükü ziok ziók 1: [sjók] -
Amezketa zaiok zaiok 1: [sai̯ok]
Amezketa zaion zaion 2: [sai̯on]
Andoain zayok zayok 1: [saǰok]
Andoain zayon zayon 2: [saǰon]
Aniz ziaiok ziaiók 1: [sjai̯ók]
Aniz ziaion ziaión 2: [sjai̯ón]
Aramaio jakok jakok 1: [xakok]
Aramaio jakon jakon 2: [xakon]
Araotz (Oñati) xakok xakok 1: [ʃakok]
Araotz (Oñati) xakon xakon 2: [ʃakon]
Arbizu zakiyok zákiyók 1: [sákiǰók]
Arboti zakok zakók 1: [sakók]
Armendaritze zakok zakók 1: [sakók]
Arnegi ziakok ziákok 1: [sjákok]
Arrangoitze zoek tzoék 1: [tsoék]
Arrasate jakok jakok 1: [xakok]
Arrazola (Atxondo) yakok yakok 1: [ǰakok]
Arrazola (Atxondo) xakon xakon 2: [ʒakon]
Arrazola (Atxondo) xakok xakok 3: [ʒakok]
Arrieta yakok yakók 1: [ǰakók]
Arroa (Zestoa) zayok záyok 1: [sáǰok]
Arroa (Zestoa) zayon záyon 2: [sáǰon]
Arrueta zakok zákok 1: [sákok]
Asteasu zaiok zaiok 1: [sai̯ok]
Asteasu zaion zaion 2: [sai̯on]
Ataun zaiok zaiók 1: [sai̯ók]
Ataun zaion zaión 2: [sai̯ón]
Azkaine zaiok zaiók 1: [sai̯ók]
Azkoitia zikok zíkók 1: [síkók]
Azkoitia zikon zíkón 2: [síkón]
Azpeitia zekok zekók 1: [sekók]
Azpeitia zekon zekón 2: [sekón]
Baigorri ziakok ziakok 1: [sjakok]
Bardoze zakok zákok 1: [sákok] -
Barkoxe ziok ziok 1: [sjok]
Bastida zakok zakok 1: [sakok]
Beasain zaiok zaiok 1: [sai̯ok]
Beasain zaion zaion 2: [sai̯on]
Behorlegi ziakok ziakók 1: [sjakók]
Beizama zayok zayók 1: [saǰók]
Beizama zayon zayón 2: [saǰón]
Bergara jakok jákok 1: [xákok]
Bergara jakon jákon 2: [xákon]
Berriz akok ákok 1: [ákok]
Berriz akon ákon 2: [ákon]
Beruete zayok záyok 1: [sáǰok]
Beruete zayon záyon 2: [sáǰon]
Beskoitze zakok zakók 1: [sakók]
Bidarrai zakok zákok 1: [sákok]
Bolibar jakok jakók 1: [xakók]
Bolibar jakon jakón 2: [xakón]
Deba ziakok SZiakók 1: [s̟jakók]
Deba ziakon SZiákon 2: [s̟jákon]
Dima yakok yákok 1: [ǰákok]
Domintxaine zakok zákok 1: [sákok]
Domintxaine zakok zakók 3: [sakók]
Donamaria zaiok zaiók 1: [sai̯ók]
Donamaria zaion zaión 2: [sai̯ón]
Donibane Lohizune zaiok zaiók 1: [sai̯ók]
Donostia zayok zayok 1: [saǰok]
Dorrao / Torrano dakiyoik dákiyóik 1: [dákiǰói̯k]
Dorrao / Torrano dakiyon dákiyón 2: [dákiǰón]
Eibar akok ákok 1: [ákok]
Eibar jakon jákon 2: [xákon]
Elduain zaiok zaiok 1: [sai̯ok]
Elduain zaion zaion 2: [sai̯on]
Elgoibar jakok jakok 1: [xakok]
Elgoibar jakon jakon 2: [xakon]
Elorrio xakok xákok 1: [ʒákok]
Erratzu ziok ziók 1: [sjók]
Erratzu zion zión 2: [sión]
Errezil zaiok záiok 1: [sái̯ok]
Errezil tzaion tzáion 2: [tsái̯on]
Errigoiti yakok yákok 1: [ǰákok]
Errigoiti yakona yakoná 2: [ǰakoná]
Eskiula ziok ziók 1: [sjók]
Etxalar ziok ziók 1: [siók]
Etxalar ziñon ziñón 2: [siɲón]
Etxalar zion zión 3: [sión]
Etxaleku zayok tzayók 1: [tsaǰók]
Etxarri (Larraun) zayok záyok 1: [sáǰok]
Etxarri (Larraun) zayon záyon 2: [sáǰon]
Etxebarria jakok jakók 1: [xakók]
Etxebarria jakon jákon 2: [xákon]
Eugi ziagok tziagók 1: [tsjaɣók]
Ezkio-Itsaso zaiok zaiók 1: [sai̯ók]
Ezkio-Itsaso zaion zaión 2: [sai̯ón]
Ezkurra zeatziok zeatziok 1: [seatsiok]
Ezkurra zeatzion zeatzion 2: [seatsion]
Ezterenzubi ziakok ziákok 1: [siákok]
Ezterenzubi zakok zakók 2: [sakók]
Gaintza zayok zayók 1: [saǰók]
Gaintza zayon zayón 2: [saǰón]
Gamarte zakok zakók 1: [sakók]
Gamiz-Fika yakok yakók 1: [ǰakók]
Garrüze zakok zakók 1: [sakók]
Getaria zayok zayók 1: [saǰók]
Gizaburuaga yakok yakok 1: [ǰakok]
Gizaburuaga xakona xakona 2: [ʒakona]
Goizueta zezik zezik 1: [sesik]
Goizueta zezin zezin 2: [sesiŋ]
Hazparne zakok zákok 1: [sákok]
Hernani zaddok zaddok 1: [saddok]
Hernani zaddon zaddón 2: [saddón]
Igoa zayok záyok 1: [sáǰok]
Igoa zayon záyon 2: [sáǰon]
Ikaztegieta zaiok zaiok 1: [sai̯ok]
Irisarri zakok zákok 1: [sákok]
Itsasu zakok zakók 1: [sakók]
Jaurrieta ziok ziók 1: [sjók]
Jutsi ziakok ziakok 1: [sjakok]
Jutsi ziakon ziakon 2: [sjakon]
Jutsi ziok ziok 4: [siok] -
Kortezubi xakok xakok 1: [ʒakok]
Kortezubi xakona xakóna 2: [ʒakóna]
Landibarre zakok zákok 1: [sákok]
Larrabetzu yakok yakók 1: [ǰakók]
Larraine ziok ziok 1: [sjok] -
Larzabale etziakok etziakok 1: [etsiakok]
Lasarte-Oria zayok zayók 1: [saǰók]
Lasarte-Oria zayon zayón 2: [saǰón]
Laukiz yakok yakók 1: [ǰakók]
Legazpi zakok zakok 1: [sakok]
Legazpi zakon zakon 2: [sakon]
Leintz Gatzaga jakok jakok 1: [xakok]
Leioa yakok yakok 1: [ǰakok]
Leitza zitziok zitziók 1: [sitsiók]
Leitza zitzion zitzión 2: [sitsión]
Lekaroz ziok ziók 1: [sjók]
Lekaroz zion zión 2: [sjón]
Lemoa yakok yakok 1: [ǰakok]
Lemoa yakona yakóna 2: [ǰakóna]
Luzaide / Valcarlos ziakok ziákok 1: [sjákok]
Luzaide / Valcarlos ziakon ziákon 2: [sjákon]
Makea zaiok záiok 1: [sái̯ok]
Mañaria yakok yakók 1: [ǰakók]
Mañaria yakon yakón 2: [ǰakón]
Mendaro jakok jákok 1: [xákok]
Mendaro jakon jákon 2: [xákon]
Montori ziok ziók 1: [sjók] -
Mugerre zakok tzakok 1: [tsakok]
Mungia yakok yakók 1: [ǰakók]
Oderitz zayok záyok 1: [sáǰok]
Oderitz zayon záyon 2: [sáǰon]
Oiartzun ziok ziók 1: [siók]
Oiartzun tzion tzión 2: [tsión]
Oñati xakok xakók 1: [ʃakók]
Oñati xakon xakón 2: [ʃakón]
Orexa zaiok zaiók 1: [sai̯ók]
Orexa zaion zaión 2: [sai̯ón]
Orio zayok zayók 1: [saǰók]
Orozko yakok yakok 1: [ǰakok]
Otxandio yakok yakok 1: [ǰakok]
Pasaia zaok záok 1: [sáok]
Pasaia zayon záyon 2: [sáǰon]
Pasaia zaon zaón 3: [saón]
Santa Grazi ziok ziók 1: [sjók]
Sara zaiok záiok 1: [sái̯ok]
Sara zaion záion 2: [sái̯on]
Senpere zaiok záiok 1: [sái̯ok]
Sohüta ziok ziók 1: [sjók]
Sondika yakok yakok 1: [ǰakok]
Suarbe zayok záyok 1: [sáǰok]
Suarbe zayon zayón 2: [saǰón]
Sunbilla ziok ziók 1: [siók]
Sunbilla zion zión 2: [sión]
Tolosa zaddok zaddók 1: [saddók]
Tolosa zaddon zaddón 2: [saddón]
Uharte Garazi zakok zakók 1: [sakók]
Urdiain zayoken zayokén 1: [saǰokén]
Urdiain zayok zayók 2: [saǰók]
Urdiñarbe ziok ziok 1: [sjok] -
Urketa zakok zákok 1: [sákok]
Urretxu zakok zakók 1: [sakók]
Urretxu zakon zakón 2: [sakón]
Ürrüstoi ziok ziók 1: [sjók]
Uztaritze zakok tzákok 1: [tsákok]
Zaratamo yakok yakók 1: [ǰakók]
Zaratamo yakona yakóna 2: [ǰakóna]
Zeanuri yakok yakok 1: [ǰakok]
Zeberio yakok yakok 1: [ǰakok]
Zegama zikok zikók 1: [sikók]
Zegama zikon zikón 2: [sikón]
Zollo (Arrankudiaga) yakok yakok 1: [ǰakok]
Zornotza xakok xakok 1: [ʒakok]
Zornotza xakon xakon 2: [ʒakon]
Zugarramurdi ziayok tziayók 1: [tsjaǰók]
 

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper