Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

182 emaitza 1473 bilaketarentzat

1473: *EDIN [+pot., -pres. -pas., hura, aloc.] / *EDIN [+pot., -prés. -pas., hura, alloc. ] / *EDIN [+pot, -pres. -past, hura, alloc.]

 • Gaia: Aditz morfologia: alokutiboa
 • Galdera (es): *EDIN [+pot., -pres. -pas., hura, aloc.]
 • Galdera (fr): *EDIN [+pot., -prés. -pas., hura, alloc. ]
 • Galdera (en): *EDIN [+pot, -pres. -past, hura, alloc.]
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze lukek lukék 1: [lukék]
Aia litxekek litxékek 1: [litʃékek]
Aldude littaikek líttaikék 1: [líttai̯kék]
Alkotz zaitteken záittekén 1: [sái̯ttekén]
Altzai litek liték 1: [liték]
Altzürükü litakek litákek 1: [litákek]
Altzürükü litek lítek 4: [lítek] -
Amezketa zittekek zíttekék 1: [síttekék]
Amezketa zitteken zittéken 2: [sittéken]
Andoain leittekek leittekék 1: [lei̯ttekék]
Andoain leitteken leittekén 2: [lei̯ttekén]
Andoain gertatuko ukek gerrtatuko ukek 3: [ger̄tatuko ukek]
Andoain gertatuko uken gerrtatuko uken 4: [ger̄tatuko uken]
Aramaio leikek leikek 1: [lei̯kek]
Aramaio leiken leiken 2: [lei̯ken]
Araotz (Oñati) leikek leikek 1: [lei̯kek]
Araotz (Oñati) leiken leikén 2: [lei̯kén]
Arbizu lezakek lezakék 1: [lesakék]
Armendaritze litakek litakék 1: [litakék]
Armendaritze lukek lúkek 1: [lúkek]
Arnegi laikek láikek 1: [lái̯kek]
Arrasate leikek leikek 1: [lei̯kek]
Arrazola (Atxondo) lleikek lleikek 1: [ʎei̯kek]
Arrazola (Atxondo) lleiken lleiken 2: [ʎei̯ken]
Arrieta lleittok lleittók 1: [ʎei̯ttók]
Arroa (Zestoa) letxekek letxékek 1: [letʃékek]
Arroa (Zestoa) letxeken letxéken 2: [letʃéken]
Arrueta letakek létakék 1: [létakék]
Asteasu littekek littekék 1: [littekék]
Asteasu litteken littekén 2: [littekén]
Ataun leikek leikék 1: [lei̯kék]
Ataun leiken leikén 2: [lei̯kén]
Azkaine lukek lukék 1: [lukék]
Azkoitia letxekek letxékek 1: [letʃékek]
Azkoitia letxeken letxéken 2: [letʃéken]
Azpeitia letxekek letxekék 1: [letʃekék]
Azpeitia letxeken letxekén 2: [letʃekén]
Baigorri lukek lukek 1: [lukek]
Bardoze litakek lítakek 1: [lítakek] -
Barkoxe litek litek 1: [litek]
Bastida litakek litákek 1: [litákek]
Behorlegi litakek litakék 1: [litakék]
Behorlegi laitekek laitekek 2: [lai̯tekek]
Beizama litxekek litxékek 1: [litʃékek]
Beizama litxeken litxéken 2: [litʃéken]
Bergara leikek léikek 1: [léi̯kek]
Bergara leiken léiken 2: [léi̯ken]
Berriz leikek leikék 1: [lei̯kék]
Berriz leiken léiken 2: [léi̯ken]
Beruete lattikek lattikék 1: [lattikék]
Beruete zitteken zittekén 2: [sittekén]
Beruete zittekenen zittékenen 3: [sittékenen]
Beruete zittekekin zittékekín 4: [sittékekín]
Beskoitze litakek litákek 1: [litákek]
Bidarrai lukek lukek 1: [lukek]
Deba leikek leikék 1: [lei̯kék]
Deba leikien leikién 2: [lei̯kjén]
Domintxaine letekek létekék 1: [létekék]
Donibane Lohizune lukek lukek 1: [lukek]
Donostia etorriko ukek etorriko ukek 1: [etor̄iko ukek]
Dorrao / Torrano leittekek leittekék 1: [lettekék]
Dorrao / Torrano leitteken leittekén 2: [lettekén]
Eibar leikek léikek 1: [léi̯kek]
Eibar leiken léiken 2: [léi̯ken]
Elduain zitteke zítteke 1: [sítteke]
Elgoibar leikek léikek 1: [lɛ́i̯kek]
Elgoibar laiken láiken 2: [lái̯ken]
Elorrio litzekek litzékek 1: [litsékek]
Errezil leikek léikek 1: [léi̯kek]
Errezil leikek leikék 2: [lei̯kék] -
Errezil litxeikek litxéikek 3: [litʃéi̯kek]
Errezil litxeiken litxéiken 4: [litʃéi̯ken]
Errigoiti leittekek leittekék 1: [lei̯ttekék]
Errigoiti leittekena leittekéna 2: [lei̯ttekéna]
Eskiula leitek léitek 1: [léi̯tek]
Etxaleku pasatzen al yun pásatzen ál yun 1: [páśatsen ál ǰun]
Etxaleku laittekek láittekék 2: [lái̯ttekék]
Etxaleku zaittekek záittekék 3: [sái̯ttekék]
Etxarri (Larraun) littekek littékek 1: [littékek]
Etxarri (Larraun) litteken líttekén 2: [líttekén]
Etxebarria leikek leikék 1: [lei̯kék]
Etxebarria leiken léiken 2: [léi̯ken]
Eugi okurritzen al zuken okúrritzen ál tzuken 1: [okúr̄itsen ál tsuken]
Ezkio-Itsaso leikek leikék 1: [lei̯kék]
Ezkio-Itsaso leiken leikén 2: [lei̯kén]
Ezkurra littekek líttekek 1: [líttekek]
Ezkurra zittekek zíttekek 1: [síttekek]
Ezkurra litteken lítteken 2: [lítteken]
Gaintza littekek littekék 1: [littekék]
Gaintza litteken líttekén 2: [líttekén]
Gamarte litakek litakék 1: [litakék]
Garrüze litakek lítakék 1: [lítakék]
Gizaburuaga leikek leikek 1: [lei̯kek]
Gizaburuaga leikena leikena 2: [lei̯kena]
Goizueta zittekek zittekék 1: [sittekék]
Goizueta zitteken zittekén 2: [sittekén]
Hernani laikek laikék 1: [lai̯kék]
Hernani laiken laikén 2: [lai̯kén]
Igoa suertatuko yuke suerrtátuko yúke 1: [śuer̄tátuko ǰúke]
Igoa zattikek tzattikék 2: [tsattikék]
Igoa tzattiken tzattikén 3: [tsattikén]
Igoa lattikek lattikék 4: [lattikék]
Igoa lattiken lattikén 5: [lattikén]
Ikaztegieta leikek leikék 1: [lei̯kék]
Irisarri litakek litakék 1: [litakék]
Irisarri ditakek ditakék 2: [ditakék]
Itsasu litakek litakék 1: [litakék]
Izturitze litakek litákek 1: [litákek]
Jaurrieta ziaikian ziaikián 1: [sjai̯kján]
Jutsi litekek litekek 1: [litekek]
Kortezubi leik leik 1: [lei̯k]
Landibarre litakek litakék 1: [litakék]
Larrabetzu litikok litikók 1: [litikók]
Larraine litek lítek 1: [lítek]
Larraine litakek litákek 5: [litákek] -
Larzabale litekek lítekek 1: [lítekek]
Lasarte-Oria littekek littekék 1: [littekék]
Laukiz littikok littikok 1: [littikok]
Legazpi daikek daikek 1: [ðai̯kek]
Legazpi daiken daiken 2: [ðai̯ken]
Leintz Gatzaga leikek leikek 1: [lei̯kek]
Leioa leikek leikek 1: [lei̯kek]
Leitza littekek littekék 1: [littekék]
Leitza zittekek zittekék 2: [sittekék]
Leitza zitteken zittekén 3: [sittekén]
Lemoa leik leik 1: [lei̯k]
Luzaide / Valcarlos diaikek diáikek 1: [diái̯kek]
Makea lukek lukék 1: [lukék]
Mañaria llikena llikena 1: [ʎikena]
Mañaria leikek leikék 1: [lei̯kék]
Mañaria leiñ leiñ 2: [lei̯ɲ]
Mendaro leitekek leitékek 1: [lei̯tékek]
Mendaro leiteken leitéken 2: [lei̯téken]
Montori litek lítek 1: [lítek]
Montori leitek leitek 2: [lei̯tek] -
Mugerre zitakek zítakek 1: [sítakek]
Mungia leitikok leitikók 1: [lei̯tikók]
Oderitz zittekek zittekék 1: [sittekék]
Oderitz littekek líttekék 2: [líttekék]
Oñati lleikek lleikek 1: [ʎei̯kek]
Oñati lleiken lleiken 2: [ʎei̯ken]
Orexa leikek leikék 1: [lei̯kék]
Orexa leiken leikén 2: [lei̯kén]
Orexa litekek litékek 3: [litékek]
Orexa liteken litekén 4: [litekén]
Orozko leitikok leitikok 1: [lei̯tikok]
Otxandio leittekek léittekek 1: [léi̯ttekek]
Otxandio leikek léikek 2: [léi̯kek]
Pagola litek lítek 1: [lítek] -
Santa Grazi litek litek 1: [litek]
Sara lukek lúkek 1: [lúkek]
Sara lukeen lukéen 2: [lukéen]
Sara gertatzen al duk gerrtátzen al dúk 3: [geRtátsen al dúk]
Sara gertatzen al dun gerrtatzen al dún 4: [geRtatsen al dún]
Senpere lukek lukék 1: [lukék]
Sohüta litek lítek 1: [lítek]
Sondika litikok litikok 1: [litikok]
Suarbe laittekek laittékek 1: [lai̯ttékek]
Suarbe laitteken laittéken 2: [lai̯ttéken]
Sunbilla xezkek xézkek 1: [ʃéskek]
Tolosa zeikek tzeikék 1: [tsei̯kék] -
Tolosa tzeiken tzéikén 2: [tséi̯kén]
Tolosa zeikenenan zeikénenán 3: [sei̯kénenán]
Uharte Garazi litakek litakék 1: [litakék]
Urdiain okurrituko zaken okúrrituko zakén 1: [okúr̄ituko sakén]
Urketa litakek litákek 1: [litákek]
Urretxu leikek leikék 1: [lei̯kék]
Urretxu leiken leikén 2: [lei̯kén]
Ürrüstoi leitek léitek 1: [léi̯tek]
Ürrüstoi litakek litakek 2: [litakek] -
Uztaritze lukek lukék 1: [lukék]
Zaratamo leikok leikók 1: [lei̯kók]
Zaratamo leikik leikík 2: [lei̯kík]
Zeanuri litikok litikok 1: [litikok]
Zeanuri leikek leikek 2: [lei̯kek]
Zeberio leikek léikek 1: [léi̯kek]
Zegama leikek leikék 1: [lei̯kék]
Zegama leiken leikén 2: [lei̯kén]
Zollo (Arrankudiaga) lei¡ok lei¡ok 1: [lei̯ʒok]
Zornotza leikek léikek 1: [léi̯kek]
Zornotza leiken leiken 2: [lei̯ken]
Zugarramurdi pasatzen al duk pasátzen al dúk 1: [paśátsen al dúk]
 

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper