Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

173 emaitza 1406 bilaketarentzat

1406: JOAN [+pres., haiek] / JOAN [+prés., haiek] / JOAN [+pres., haiek]

  • Gaia: aditz morfologia: aditz trinkoak
  • Galdera (es): JOAN [+pres., haiek]
  • Galdera (fr): JOAN [+prés., haiek]
  • Galdera (en): JOAN [+pres., haiek]
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta badaza badáza 1: [βaðása]
Abaurregaina / Abaurrea Alta badaze bádazé 2: [βáðasé]
Abaurregaina / Abaurrea Alta daza dazá 3: [ða:sá]
Aia dijuaz dijuáz 1: [ðixwás]
Aldude doaza doáza 1: oása]
Aldude daza dáza 2: [dása]
Alkotz badoazi bádoazí 1: [βáðoasí]
Alkotz badazi bádazí 2: [βáðasí] -
Altzai badutza badútza 1: [baðútsa]
Altzai badutza batútza 2: [batútsa] -
Altzürükü juiten dia ¡úiten día 1: [ʒúi̯ten día]
Altzürükü badutza badutzá 2: [baðutsá]
Amezketa dijoazte dijoazté 1: [dixoasté]
Andoain dijuazti dijuázti 1: [dixwásti]
Aniz doazi doazí 1: [ðoasí]
Aramaio doiez doies 1: [ðoi̯eś]
Araotz (Oñati) doiez doiés 1: [ðoi̯éś]
Arbizu baduzte báduzté 1: [βáðusté]
Arboti juaiten dira yuaitén dira 1: [ǰwai̯tén dira]
Arboti badoatzi badoátzi 2: [baðoátsi]
Arnegi doatzi doatzí 1: [ðoatsí]
Arrangoitze badoazi badoázi 1: [baðoási]
Arrasate doiez doiés 1: [ðoi̯éś]
Arrazola (Atxondo) doiez doies 1: [ðoi̯eś]
Arrieta doaz dóas 1: [ðóaś]
Arroa (Zestoa) dijuaz dijúaz 1: [dixúas]
Arrueta juiten dira yuiten díra 1: [ǰui̯ten díra]
Arrueta badutza baduatzik 2: [baduatsik]
Asteasu dijuazti dijuaztí 1: [dixwastí]
Ataun dijozte dijozté 1: [ðixosté]
Azkaine doazi doazí 1: [ðoasí]
Azkaine doatzi doátzi 2: [doátsi]
Azkoitia dijuzte dijúzte 1: [dixúste]
Azpeitia dijuez dijuéz 1: [ðixwés]
Baigorri doaz dóaz 1: [dóas]
Baigorri doatzi doatzi 1: [doatsi]
Bakio doaz doas 1: [ðoaś]
Bardoze phartitzen tuk phartítzen tuk 1: [phartítsen tuk] -
Bardoze badoatzi badóatzi 2: [baðóatsi] -
Barkoxe ai dia ai día 1: [ai ðía]
Barkoxe juten dien ¡uten dién 2: [ʒuten dién]
Bastida ai dia ai día 1: [ai ðía]
Bastida ¡ohan dira yohán día 2: [ǰohán día]
Beasain dijozte dijozté 1: [ðixosté]
Behorlegi ¡oaiten dira yoaiten dira 1: [ǰoai̯ten dira]
Beizama dijuaz ijuáz 1: [i̯xwás]
Beizama dijuaz dijuáz 2: [ðixwás]
Bergara doiatz dóiatz 1: [ðói̯ats]
Bermeo duez dués 1: [ðuéś]
Berriz doiez dóies 1: [ðói̯eś]
Beruete badizte badizté 1: [baðisté]
Beskoitze ¡ohan dira yohan dié 1: [ǰohan dié]
Bidarrai ¡ohan dira yohan dira 1: [ǰohan dira]
Bolibar doiez dóies 1: [ðói̯eś]
Busturia doiez doies 1: [ðoi̯eś]
Deba dijuaz díjuás 1: [díxwáś]
Dima doaz dóas 1: [ðóaś]
Domintxaine baduatza baduátza 1: [baðwátsa]
Donamaria doazi doázi 1: [doási]
Donamaria baduzi badúzi 2: [baðúsi] -
Donibane Lohizune doatzi doátzi 1: [doátsi]
Donostia dijuazte dijúaste 1: [dixúaśte]
Dorrao / Torrano badueze baduéze 1: [baðwése]
Dorrao / Torrano dueze duéze 2: [duése]
Eibar doiaz dóias 1: [dói̯aś]
Elantxobe doiez doies 1: [ðoi̯eś]
Elduain dijoazte dijoázte 1: [dixoáste]
Elgoibar dixez dixés 1: iʃéś]
Elorrio doiez doyes 1: [ðoǰeś]
Erratzu badazi badazí 1: [βaðasí]
Errezil dijuaz dijuáz 1: [ðixwás]
Errigoiti doaiaz doáyas 1: [ðoáǰaś]
Eskiula juiten die ¡uiten die 1: [ʒui̯ten die]
Etxalar doatzi doátzi 1: [doátsi]
Etxalar duazi duázi 2: [duási]
Etxaleku badazi bádazí 1: [báðasí]
Etxarri (Larraun) dizte dizté 1: [ðisté]
Etxebarri doaz dóas 1: [ðóaś]
Etxebarria doiez dóyes 1: [ðóǰeś]
Eugi dazi dazí 1: [ðasí]
Ezkio-Itsaso dijotz dijótz 1: [dixóts]
Ezkurra diz díz 1: [ðís]
Ezterenzubi badatzi badátzi 1: [baðátsi]
Ezterenzubi badoatzi badóatzi 2: [badóatsi] -
Gaintza diezte diézte 1: [diéste]
Gamarte badoatzi bádoatzí 1: [báðoatsí]
Gamiz-Fika doaz doás 1: [ðoáś]
Garrüze badoatzi badoatzí 1: [baðoatsí]
Getaria dijuaz dijuáz 1: [dixwás]
Getxo doaz doas 1: [ðoaś]
Gizaburuaga doiez doies 1: [ðoi̯eś]
Goizueta badioz badióz 1: [βaðiós]
Hazparne ¡oan dira yoán dia 1: [ǰoán dia] -
Hendaia doazi doázi 1: [doási]
Hernani dijuazte dijuáste 1: [dixuáśte]
Hondarribia dijuazte dijuasté 1: [ðixwaśté]
Ibarruri (Muxika) badoaz badóas 1: [βaðóaś]
Igoa dize díze 1: [díse]
Ikaztegieta dijoazte dijóazte 1: [ðixóaste]
Irisarri badoazi badoázi 1: [badoási]
Irisarri badoatzi badoátzi 2: [badoátsi]
Itsasu doatzi doátzi 1: [doátsi]
Itsasu doaza doátza 2: [ðoátsa]
Izturitze ¡ohan dira yohán dira 1: [ǰohán dira]
Jaurrieta faten tuk faten tuk 1: [faten tuk]
Jutsi badoatzi badoatzi 1: [baðoatsi]
Jutsi juaiten dira yuaiten dira 2: [ǰwai̯ten dira]
Kortezubi doiez doies 1: [ðoi̯eś]
Landibarre badoatzi bádoatzí 1: [báðoatsí]
Landibarre ¡oaiten dira yoaiten dira 2: [ǰoai̯ten dira]
Larrabetzu doaz dóas 1: [ðóaś]
Larraine badutza badútza 1: [baðútsa]
Larzabale diatzak diatzák 1: [djatsák]
Lasarte-Oria dijuazte dijuáste 1: [dixwáśte]
Laukiz doz dos 1: [ðoś]
Legazpi doaz doaz 1: [ðoas]
Legazpi doaz doatz 2: [doats]
Leintz Gatzaga doiez doies 1: [ðoi̯eś]
Leioa doaz doas 1: [ðoaś]
Leitza diz díz 1: [dís]
Lekaroz dazi dazí 1: [dasí]
Lekeitio doiaz dóias 1: [ðói̯aś]
Lemoa doas -tóas 1: [-tóaś]
Lemoiz doz dos 1: [ðoś]
Luzaide / Valcarlos datzie datzíe 1: [datsíe]
Makea badoatzi badóatzí 1: [βaðóatsí]
Makea doazki dóazki 1: [ðóaski]
Mañaria doiez dóies 1: [ðói̯eś]
Mendaro dixaz díxas 1: [díʃaś]
Mendaro dixez díxez 2: [díʃes]
Mendata doaz doas 1: [ðoaś]
Mezkiritz dazi dazí 1: [dasí]
Montori juiten diela ¡uiten diela 1: [ʒui̯ten djela]
Montori badutza badútza 2: [baðútsa]
Mugerre ¡ohan dira yohán tuk 1: [ǰohán tuk]
Mungia doaz doás 1: [ðoáś]
Oderitz dijoazte díjoazté 1: [díxoasté]
Oiartzun dijuazte dijuazté 1: [dixwasté]
Oñati doiaz doiás 1: [ðoi̯áś]
Ondarroa duz dus 1: [ðuś]
Orexa dijoazte díjoazté 1: [díxoasté]
Orio dijuazti dijuaztí 1: [ðixwastí]
Orozko doaz doas 1: [ðoaś]
Otxandio doiez doies 1: [ðoi̯eś]
Pagola juiten diela ¡uiten diéla 1: [ʒui̯ten djéla]
Pasaia dijuazte díjuáste 1: [díxuáśte]
Santa Grazi badutza batútza 1: [batútsa]
Sara doatzi doatzí 1: [ðoatsí]
Senpere doatzi doatzí 1: [ðoatsí]
Sohüta juiten die ¡úiten díe 1: [ʒúi̯ten díe]
Sohüta badutza badútza 2: [baðútsa]
Sondika doaz dóas 1: [ðóaś]
Suarbe dozi dózi 1: [dósi]
Sunbilla doazi doázi 1: [doási]
Tolosa dijuazti dijuaztí 1: ixwastí]
Uharte Garazi ai dire ái dire 1: [ái̯ ðire]
Uharte Garazi doatzi doatzí 2: [doatsí]
Urdiain badazi bádazí 1: [báðasí]
Urdiñarbe badutzak badútzak 1: [baðútsak] -
Urketa ¡ohan dira yóhan díra 1: [ǰóhan díra]
Urretxu dijozte dijozté 1: [ðixosté]
Urretxu dijoz dijóz 2: [ðixós]
Ürrüstoi badutze badútze 1: [baðútse]
Uztaritze ¡ohan dira yoan díra 1: [ǰoan díra]
Zaratamo doiaz dóiás 1: [dói̯áś]
Zeanuri doaz doas 1: [ðoaś]
Zeberio doaz dóas 1: [dóaś]
Zegama dijotze dijotzé 1: [ðixotsé]
Zegama ijotze ijotzé 2: [i̯xotsé]
Zilbeti dazi dazí 1: [dasí]
Zollo (Arrankudiaga) doaz doas 1: [ðoaś]
Zornotza doaz doás 1: [ðoáś]
Zugarramurdi badoatzi badoatzí 1: [βaðoatsí]
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper