Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

178 emaitza 1219 bilaketarentzat

1219: más (sustantivo) que / plus (substantif) que / more of a (noun) than

  • Gaia: Izen morfologia: Izen morfologia: adjektiboa
  • Galdera (es): más (sustantivo) que
  • Galdera (fr): plus (substantif) que
  • Galdera (en): more of a (noun) than
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta ge(h)ia(g)o baño geaó - béino 1: [ɣeaɔ́ - βéi̯no]
Abaurregaina / Abaurrea Alta ge(h)ia(g)o baño géao - béino 2: [ɣéao - βéi̯no] -
Ahetze ba(i)ño gehia(g)o baino - geiagó 1: [βai̯no - ɣei̯aɣó]
Ahetze maiteo - baino maitéo - báino 2: [mai̯téo - βái̯no]
Aia ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géyo 1: [βaɲó: - ɣéǰo]
Aldude ba(i)ño gehia(g)o baino - géiao 1: [βai̯no - géi̯ao]
Alkotz ba(i)ño gehia(g)o beñó - geyagó 1: [βeɲó - ɣeǰaɣó]
Altzai beno - habo: béno - habó: 1: [βéno - haβó:]
Altzürükü habo - beno hábo - béno 1: [háβo - βéno]
Amezketa ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - geio 1: aɲo - ɣei̯o]
Andoain ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - geyo 1: [βaɲó - ɣeǰo]
Aniz ba(i)ño gehia(g)o baño - geiagó 1: aɲo - ɣei̯aɣó]
Aramaio ba(i)ño gehia(g)o baño - géi¡au 1: [βaɲo - ɣéi̯ʒau̯]
Araotz (Oñati) ba(i)ño gehia(g)o báño - géi¡au 1: [βáɲo - ɣéi̯ʒau̯]
Arbizu ge(h)ia(g)o baño geyagó - béño 1: [ɣeǰaɣó - βéɲo]
Arbizu ba(i)ño gehia(g)o bAEño - geyagó 2: [βạɲo - ɣeǰaɣó]
Arboti gei(h/y)o baño geihó - béno 1: [gei̯hó - βéno]
Arboti gei(h/y)o baño geihó - béno 2: [gei̯hó - βéno]
Arboti ba(i)ño ge(h)i(x/y)o beno geihó 3: [beno gei̯hó]
Armendaritze ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bano geió 1: [βano ɣei̯ó]
Arnegi ba(i)ño gehia(g)o benó géihago 1: [βenó géi̯haɣo]
Arnegi ba(i)ño gehia(g)o benó geiagó 2: [βenó ɣei̯aɣó]
Arrangoitze ba(i)ño gehia(g)o banó - geiáo 1: [banó - ɣei̯áo]
Arrasate ba(i)ño gehia(g)o baño - geiáu 1: [βaɲo - ɣei̯áu̯]
Arrazola (Atxondo) ba(i)ño gehia(g)o baño - géi¡au 1: [βaɲo - ɣéi̯ʒau̯]
Arrieta ge(h)ia(g)o baño géi¡au - báño 1: [ɣéi̯ʒau̯ - βáɲo]
Arroa (Zestoa) ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géyo 1: [βaɲó - ɣéǰo]
Arrueta ba(i)ño ge(h)i(x/y)o béno géiho 1: [βéno géi̯ho]
Arrueta habo hábo 1: [háβo]
Arrueta nahi - beno nahi - béno 2: [nahi - béno]
Arrueta ba(i)ño gehia(g)o beno géihau 3: [beno géi̯hau̯]
Asteasu ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géyo 1: aɲó - ɣéǰo]
Ataun ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - geyó 1: [βaɲó - ɣeǰó]
Azkaine ba(i)ño gehia(g)o bañó géiago 1: [βaɲó géi̯aɣo]
Azkoitia ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - gé¡o 1: [βaɲo - ɣéʒo]
Azpeitia ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géyo 1: [βaɲó - ɣéǰo]
Baigorri ba(i)ño gehia(g)o bano - gehiago 1: [βano - gehjaɣo]
Bakio ge(h)ia(g)o baño gei¡au - báño 1: [ɣei̯ʒau̯ - βáɲo]
Bardoze gei(h/y)o baño geihó - benó 1: [gei̯hó - βenó]
Barkoxe beno - habo: beno - habo: 1: [beno - haβo:]
Barkoxe maitIEgo - beno maitIEgo - beno 2: [mai̯tẹɣo - βeno]
Barkoxe habo habo: 3: [haβo:]
Bastida ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baino - geiho: 1: [bai̯no - gei̯ho:]
Beasain ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - geio 1: [βaɲo - ɣei̯o]
Behorlegi gei(h/y)o baño geió - bano 1: [gei̯ó - βano]
Beizama ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géyo 1: [βaɲó - ɣéǰo]
Bergara baño - geixao baño - géixao 1: [βaɲo - géi̯ʃao]
Bermeo ba(i)ño gehia(g)o báño - gé¡au 1: [βáɲo - géʒau̯]
Berriz ba(i)ño gehia(g)o bañó - gé¡au 1: [βaɲó - ɣéʒau̯]
Berriz ge(h)ia(g)o baño gé¡ago - baño 2: [ɣéʒaɣo - βaɲo]
Beruete geigo baño géigo - bañó 1: [ɣéi̯ɣo - βaɲó]
Beskoitze ba(i)ño ge(h)i(x/y)o banó - gehió 1: [βanó - ɣehió]
Bidarrai ge(h)ia(g)o baño gehíagó - bainó 1: [gehíaɣɔ́ - βai̯nó]
Bolibar ba(i)ño gehia(g)o bañó - géixau 1: [βaɲó - ɣéi̯ʃau̯]
Busturia ba(i)ño gehia(g)o baño - géi¡au 1: [βaɲo - ɣéi̯ʒau̯]
Deba ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - géixo 1: [βaɲo - ɣéi̯ʃo]
Deba ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - géixó 2: [βaɲo - ɣéi̯ʃó] -
Deba ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - géixo 3: [βaɲo - ɣéʃo] -
Dima ba(i)ño gehia(g)o báño - géau 1: [βáɲo - ɣéau̯]
Domintxaine gei(h/y)o baño geihó - benó 1: [gei̯hó - βenó]
Domintxaine ge(h)ia(g)o baño geihágo - benó 2: [gei̯háɣo - βenó]
Domintxaine geihó geihó: 3: [gei̯hó:]
Domintxaine beno nahiago benó nahiago 4: [βenó nahiaɣo]
Donamaria geigo baño géigo - biño 1: [géi̯ɣo - βiɲo]
Donibane Lohizune ba(i)ño ge(h)i(x/y)o biño - geió 1: iɲo - ɣei̯ó]
Donostia ba(i)ño gehia(g)o baño - géyago 1: [βaɲo - ɣéǰaɣo]
Dorrao / Torrano ba(i)ño gehia(g)o béño - geyáu 1: [βéɲo - ɣeǰáu̯]
Eibar ba(i)ño gehia(g)o bañó - geixao 1: [βaɲó - ɣei̯ʃao]
Elantxobe ba(i)ño gehia(g)o baño - géi¡au 1: [βaɲo - ɣéi̯ʒau̯]
Elduain ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - geio 1: aɲo - ɣei̯o]
Elgoibar ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - geixó 1: aɲo - ɣei̯ʃó]
Elorrio ba(i)ño gehia(g)o báño - gé¡au 1: [βáɲo - ɣéʒau̯]
Erratzu ba(i)ño gehia(g)o baño - geiágo 1: [βaɲo - ɣeiáɣo]
Errezil ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géyo 1: [βaɲó - ɣéǰo]
Errigoiti ba(i)ño gehia(g)o báño - géi¡ao 1: [βáɲo - ɣéi̯ʒao]
Eskiula beno - haboo beno - haboo 1: [βeno - haβoo]
Eskiula agradago - beno agradago - beno 2: [agraðaɣo - βeno]
Eskiula beno haboo beno habóo 3: [βeno haβóo] -
Etxalar baño geigo baño - geigo 1: aɲo - ɣei̯ɣo]
Etxaleku baño geigo beñó - geigó 1: [βeɲó - ɣei̯ɣó]
Etxarri (Larraun) baño geigo baño - geigó 1: [βaɲo - ɣei̯ɣó]
Etxebarri ba(i)ño ge(h)i(x/y)o báño - gei¡o 1: [βáɲo - ɣei̯ʒo]
Etxebarria ba(i)ño gehia(g)o baño - géixa 1: [βaɲo - ɣéi̯ʃa]
Eugi baño yago beñó - yagó 1: [βeɲó - ǰaɣó]
Ezkio-Itsaso ba(i)ño gehia(g)o bañó - géiao 1: [βaɲó - ɣéi̯ao]
Ezkurra ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - geio 1: [βaɲo - ɣei̯o]
Ezterenzubi gei(h/y)o baño geio - bano 1: [ɣei̯o - βano]
Gaintza ba(i)ño ge(h)i(x/y)o biño - geió 1: [βiɲo - ɣei̯ó]
Gaintza ba(i)ño ge(h)i(x/y)o biño - géió 2: [βiɲo - ɣéi̯ó]
Gamarte ba(i)ño ge(h)i(x/y)o benó geió 1: enó geió]
Gamiz-Fika ba(i)ño gehia(g)o báño - géi¡au 1: [βáɲo - ɣéi̯ʒau̯]
Garrüze ba(i)ño ge(h)i(x/y)o beno gehío 1: [βeno ɣehío]
Getaria ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géyo 1: [βaɲó - ɣéǰo]
Getxo ba(i)ño gehia(g)o baño - géau 1: [βaɲo - ɣéau̯]
Gizaburuaga ba(i)ño gehia(g)o baño - géi¡au 1: [βaɲo - géi̯ʒau̯]
Goizueta ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - geio 1: aɲo - ɣei̯o]
Hazparne ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bainó - gehío 1: anó - ɣehío]
Hendaia geio ezen ez geió - ezen ez 1: [gei̯ó - esen es]
Hendaia gei(h/y)o baño géio - báñon 2: [géi̯o - βáɲon]
Hernani ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géddo 1: [βaɲó - ɣéddo]
Hondarribia ba(i)ño gehia(g)o baño - géyago 1: [βaɲo - ɣéǰaɣo]
Ibarruri (Muxika) ba(i)ño gehia(g)o baño - géi¡au 1: [βaɲo - ɣéi̯ʒau̯]
Igoa baño geigo biñó - geigó 1: [βiɲó - gei̯ɣó]
Ikaztegieta gei(h/y)o baño - géyo - baño 1: [- ɣéǰo - βaɲo]
Irisarri gei(h/y)o baño geihó - bano 1: [gei̯hó - bano]
Irisarri nahiago - bano nahiágo - báno 2: [nahiáɣo - βáno]
Itsasu ba(i)ño gehia(g)o bano geiagó 1: [βano ɣei̯aɣó]
Izturitze ba(i)ño ge(h)i(x/y)o báno - geihó 1: [βáno - gei̯hó]
Jaurrieta baño yago béño - yagó 1: [βéɲo - ǰaɣó]
Jutsi ba(i)ño ge(h)i(x/y)o beno gehio 1: [βeno ɣehjo]
Kortezubi ba(i)ño gehia(g)o baño - géi¡au 1: [βaɲo - ɣéi̯ʒau̯]
Landibarre ba(i)ño gehia(g)o benó géihago 1: [βenó géi̯haɣo]
Landibarre ge(h)ia(g)o baño geihago - baino 2: [gei̯haɣo - βai̯no]
Larrabetzu ge(h)ia(g)o baño géau - báño 1: [ɣéau̯ - βáɲo]
Larraine beno - haboo beno - habóo 1: [βeno - haβóo]
Larzabale ba(i)ño ge(h)i(x/y)o beno gehió 1: [βeno ɣehjó]
Larzabale habooxe habooxe 2: [haβooʃe]
Lasarte-Oria ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - geyó 1: [βaɲó - ɣeǰó]
Laukiz ba(i)ño gehia(g)o báño - géau 1: [βáɲo - ɣéau̯]
Legazpi ba(i)ño gehia(g)o baño - geyau 1: [βaɲo - ɣeǰau̯]
Leintz Gatzaga ba(i)ño gehia(g)o - baño - géi¡au - 1: [- βaɲo - ɣéi̯ʒau̯ -]
Leioa ba(i)ño gehia(g)o báño - géau 1: [βáɲo - ɣéau̯]
Leitza ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géio 1: aɲó - géi̯o]
Lekaroz ba(i)ño gehia(g)o bañó - géiago 1: [βaɲó - ɣéi̯aɣɔ]
Lekeitio ba(i)ño gehia(g)o báño - géi¡ago 1: [βáɲo - ɣéi̯ʒaɣo]
Lemoa ge(h)ia(g)o baño géau - báño 1: [ɣéau̯ - báɲo]
Lemoiz ba(i)ño gehia(g)o baiño - géau 1: [βai̯ɲo - ɣéau̯]
Luzaide / Valcarlos ba(i)ño ge(h)i(x/y)o banó - geyó 1: [βanó - ɣeǰó]
Makea ba(i)ño gehia(g)o banó - géiago 1: [βanó - ɣéi̯aɣo]
Mañaria ge(h)ia(g)o baño géixau - báño 1: [ɣéi̯ʃau̯ - βáɲo]
Mendaro ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géixó 1: [βaɲó - ɣéi̯ʃó]
Mendata ba(i)ño gehia(g)o baño - géi¡au 1: [βaɲo - ɣéi̯ʒau̯]
Mezkiritz baño yago báño - yágo 1: [βáɲo - ǰáɣo]
Montori beno habo: béno habó: 1: [βéno haβó:]
Montori habo habó 2: [haβó:]
Montori naheago naheago 3: [nahẽaɣo]
Mugerre ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bano - gehio 1: [βano - gehio]
Mungia ba(i)ño gehia(g)o báño - géiau 1: [βáɲo - ɣéi̯au]
Oderitz baño geigo baño - geigó 1: [βaɲo - ɣei̯ɣó]
Oiartzun ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - geyo 1: aɲo - ɣeǰo]
Oñati ba(i)ño gehia(g)o baño - géi¡au 1: [βaɲo - ɣéi̯ʒau̯]
Ondarroa ba(i)ño gehia(g)o baño - géixa 1: [βaɲo - ɣéi̯ʃa]
Orexa ba(i)ño gehia(g)o bañó - géiagó 1: aɲó - ɣéi̯aɣó]
Orio ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géyo 1: [βaɲó - ɣéǰo]
Orozko ba(i)ño gehia(g)o báño - géau 1: [βáɲo - ɣéau̯]
Otxandio ba(i)ño gehia(g)o báño - gé¡au 1: [βáɲo - ɣéʒau̯]
Pagola beno habo béno hábo 1: [béno háβo]
Pasaia ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - geyó 1: [βaɲo - ɣeǰó]
Santa Grazi haboro - beno haboro - beno 1: [haβoro - βẽno]
Sara ba(i)ño ge(h)i(x/y)o báino - geió 1: [βái̯no - ɣei̯ó]
Sara ba(i)ño ge(h)i(x/y)o báino géio 2: [βái̯no ɣéi̯o]
Senpere ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bainó - geió 1: [βai̯nó - ɣei̯ó]
Sohüta beno habo beno habó 1: [βeno haβó]
Sondika baixen geau báixen - géau 1: [βái̯ʃen - ɣéau̯]
Suarbe ba(i)ño gehia(g)o beñó - geyágo 1: [βeɲó - ɣeǰáɣo]
Suarbe ge(h)ia(g)o baño geyágo - béño 2: [ɣeǰáɣo - βéɲo]
Sunbilla baño geigo biño - géigo 1: iɲo - ɣéi̯ɣo]
Tolosa ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - geddo 1: [βaɲo - ɣeddo]
Uharte Garazi gei(h/y)o baño geyó - baino 1: [geǰó - βai̯no]
Uharte Garazi maitio - bano maitío - banó 2: [mai̯tío - βanó]
Uharte Garazi ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bainó geió 3: [βai̯nó gei̯ó]
Urdiain ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baindé - géyo 1: [βai̯ndé - ɣéǰo]
Urdiñarbe habo: - beno hábo: - beno 1: [háβo: - βẽno]
Urdiñarbe gustatzenago - beno gustátzenágo - beno 2: [guśtátsenáɣo - βẽno]
Urketa ba(i)ño gehia(g)o báno - geiháu 1: [βáno - gei̯háu̯]
Urretxu ba(i)ño gehia(g)o baño - géyao 1: [βaɲo - ɣéǰao]
Ürrüstoi beno haboo beno haboo 1: [beno haβoo]
Ürrüstoi beno haboo beno haboo 2: [βeno haβoo]
Uztaritze ge(h)ia(g)o baño gehiagó - báno 1: [ɣehiaɣó - βáno]
Uztaritze ba(i)ño gehia(g)o banó - geíago 2: [βanó - ɣeíaɣo]
Zaratamo ge(h)ia(g)o baño geiáu - baño 1: [ɣei̯áu̯ - βaɲo]
Zeanuri ba(i)ño gehia(g)o báño - géau 1: [βáɲo - ɣéau̯]
Zeberio ba(i)ño gehia(g)o báño - géau 1: [βáɲo - ɣéau̯]
Zegama ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géio 1: [βaɲó - ɣéi̯o]
Zilbeti baño yago bañó - yagó 1: [βaɲó - ǰaɣó]
Zollo (Arrankudiaga) ba(i)ño gehia(g)o baño - géiau 1: [βaɲo - ɣéi̯au̯]
Zornotza ba(i)ño gehia(g)o báño - géi¡au 1: [βáɲo - ɣéi̯ʒau̯]
Zugarramurdi ba(i)ño gehia(g)o bainó - geyaó 1: [βai̯nó - ɣeǰaó]
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper