Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

145 emaitza 1218 bilaketarentzat

1218: menos (adjetivo) que / moins (adjectif) que / less (adjective) ... Than

 • Gaia: Izen morfologia: Izen morfologia: adjektiboa
 • Galdera (es): menos (adjetivo) que
 • Galdera (fr): moins (adjectif) que
 • Galdera (en): less (adjective) ... Than
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta konparazio positiboa bainó ilunáo 1: [βai̯nó ilunáo]
Ahetze ez da - bezain zuri bezín xuría 1: [βesín ʃuría]
Aia konparazio positiboa bañó bélltxaguá 1: [βaɲó βɛ́ʎtʃaɣwá]
Aldude konparazio positiboa ílunaó - báino 1: [ílunaó - βái̯no]
Alkotz ez da - bezain zuri eztá áin zuríe nóla zúria 1: [está ái̯n suríe nóla súria]
Amezketa baño zuri gutxiago bañó zurí gutxígo 1: aɲó surí ɣutʃíɣo]
Andoain konparazio positiboa béltzaguá - bañó 1: [béltsaɣuá - βaɲó]
Aniz ez da - bezain zuri ez - beziñ xúrie 1: [es - βesiɲ ʃúrie]
Araotz (Oñati) baño zuri gutxiago baño - gitxíau 1: [βaɲo - ɣitʃíau̯]
Arbizu konparazio positiboa bañó illúnao 1: [βaɲó iʎúnao]
Arbizu ez da - bezain zuri bezíñ zúriyá 2: [βesíɲ súriǰá]
Arboti zuri(a) gut(x)iago zuria beno gütiágo 1: [surja βeno ɣytjáɣo]
Armendaritze konparazio positiboa banó hitxó 1: [βanó hitʃó]
Arnegi ez da - bezain zuri bezáiñ xúria 1: [βesái̯ɲ ʃúria]
Arrangoitze ez da - bezain zuri bezáin xuria 1: [βesái̯n ʃuria]
Arrasate baño zuri gutxiago gutxíau - páño 1: [ɣutʃíau̯ - páɲo]
Arrazola (Atxondo) gut(x)iago zuri gutxía - baño 1: [ɣutʃía - βaɲo]
Arrieta konparazio positiboa illunau - báño 1: [iʎunau̯ - βáɲo]
Arroa (Zestoa) ez da - baino zuriago bañó txuríyaguá 1: [βaɲó tʃuríǰaɣwá]
Arroa (Zestoa) ez da - baino zuriago bañó zuríyaguá 2: [βaɲó suríǰaɣwá]
Arroa (Zestoa) konparazio positiboa bañó illúnagua 3: [βaɲó iʎúnaɣwa]
Arrueta ez da - bezain zuri bezain xúri 1: [βesan ʃúri]
Asteasu ez da - bezain zuri bezíñ txuríya 1: [βesíɲ tʃuríǰa]
Ataun ez da - bezain zuri bezíñ txuríe 1: [βesíɲ tʃuríe]
Ataun konparazio positiboa bañó txurígo 1: [βaɲó tʃuríɣo]
Azkaine konparazio positiboa bañó - ago 1: [βaɲó - aɣo]
Azkoitia konparazio positiboa bañó txurí¡o 2: [βaɲó tʃuríʒo]
Azkoitia konparazio positiboa bañó zurí¡o 3: [βaɲó suríʒo]
Azpeitia ez da - bezain zuri bezíñ zuríya 1: [βesíɲ suríǰa]
Baigorri konparazio positiboa bano ttipiago 1: [bano ttipiaɣo]
Bakio konparazio positiboa baño illúntxuau 1: [βaɲo iʎúntʃuau̯]
Bardoze ez da - bezain zuri haán bezein tzúria 3: [haán besei̯n tsúria] -
Bastida konparazio positiboa baino beltzo: 1: [bai̯no βeltso:]
Beasain konparazio positiboa baño beltzágoa 1: aɲo βeltsáɣoa]
Beizama ez da - bezain zuri bezín zuríya 1: [βesín suríǰa]
Beizama konparazio positiboa báño - zúriguá 2: [βáɲo - súriɣwá]
Bergara konparazio positiboa baño illúnaua 1: [βaɲo iʎúnau̯a]
Bermeo baño zuri gutxiago baño - gitxíaukua 1: [βaɲo - gitʃíau̯kua]
Berriz konparazio positiboa báño illúnau 1: [βáɲo iʎúnau̯]
Beruete konparazio positiboa íllunegoá - bañó 1: [íʎuneɣoœ́ - βaɲó]
Beskoitze ez da - bezain zuri bezín txúria 1: [βesín tʃúria]
Bidarrai ez da - bezain zuri bezen txuriá 1: [βesen tʃuriá]
Bolibar konparazio positiboa bañó illúnaué 1: [βaɲó iʎúnau̯é]
Busturia zuri(a) gut(x)iago baño - gitxíaukoa 1: [βaɲo - ɣitʃíau̯koa]
Deba ez da - baino zuriago bañó suríxo 2: [βaɲó śuríʃo]
Deba konparazio positiboa bañó suríxó 3: [βaɲó śuríʃó]
Dima baño zuri gutxiago gitxiáu - -páño 1: [ɣitʃiáu̯ - -páɲo]
Donamaria baño zuri gutxiago guttigo xurittua 1: [ɣuttiɣo ʃurittua]
Donostia konparazio positiboa baño illúnagua 1: [βaɲo iʎúnaɣua]
Dorrao / Torrano ez da - bezain zuri bezín zurídda 1: [βesín surídda]
Dorrao / Torrano konparazio positiboa beñó zuríddao 2: [βeɲó suríddao]
Dorrao / Torrano konparazio positiboa beñó zúriddáu 3: [βeɲó súriddáu̯]
Eibar gut(x)iago zuri gitxíago - suríxa - baño 1: [gitʃíaɣo - śuríʃa - βaɲo]
Elantxobe zuri(a) gut(x)iago gitxí¡aue - báño 1: [ɣitʃíʒau̯e - βáɲo]
Elduain ez da - bezain zuri beziñ txuríe éztá 1: [βesiɲ tʃuríe éstá]
Elgoibar konparazio positiboa suríxagua - baño 1: [śuríʃaɣwa - βaɲo]
Elorrio ez da - bezain zuri bésteko surí¡a 1: [béśteko śuríʒa]
Errezil konparazio positiboa bañó béltzagoa 1: [βaɲó βɛ́ltsaɣoa]
Errigoiti baño zuri gutxiago báño - surittasun gitxíaukoa 1: [βáɲo - śurittaśun gitʃíau̯koa]
Eskiula konparazio positiboa txipigo dük astúa beno 1: [tʃipiɣo ðyk aśtúa βeno]
Etxalar ez da - bezain zuri bezíñ xuríya 1: esíɲ ʃuríǰa]
Etxaleku konparazio positiboa bañó béltzao 1: [βaɲó βéltsao]
Etxaleku ez da - bezain zuri bezáin txurié 2: [βesái̯n tʃurié]
Etxarri (Larraun) konparazio positiboa báño béltzao 1: [βáɲo βéltsao]
Etxebarri ez da - bezain zuri surí¡é suríe modúkoa 1: [śuríʒé śuríe moðúkoa]
Etxebarria ez da - bezain zuri áin suríxe - lákue 1: [ái̯n śuríʃe - lákwe]
Eugi konparazio positiboa píxket ilúnao - bañó 1: [píʃket ilúnao - βaɲó]
Ezkio-Itsaso konparazio positiboa bañó illúnagoá 1: [βaɲó: iʎúnaɣoá]
Ezkio-Itsaso ez da - bezain zuri bezíñ zuríe 2: [βesíɲ suríe]
Ezkurra konparazio positiboa baño béltzaxegoá 1: aɲo βéltsaʃeɣoá]
Gaintza konparazio positiboa biñó illúñtxaoá 1: [βiɲó: iʎúɲtʃaoœ́]
Gaintza konparazio positiboa biñó zuríoá 2: [βiɲó suríoá]
Gaintza konparazio positiboa biñó zúrioá 3: [βiɲó súrioá]
Gamarte ez da - bezain zuri bezíñ xuría 1: esíɲ ʃuría]
Gamiz-Fika baño zuri gutxiago suri gitxiáu - báño 1: [śuri ɣitʃjáu̯ - βáɲo]
Getaria ez da - bezain zuri añá zuríya 1: [aɲá suríǰa]
Getaria konparazio positiboa bañó txuríyaua 1: [βaɲó tʃuríǰau̯a] -
Getxo ez da - bezain zuri esta sure gáñe suri 1: [eśta śure ɣáɲe śuri]
Gizaburuaga baño zuri gutxiago gitxía - paño 1: [ɣitʃía - paɲo]
Goizueta konparazio positiboa beñó illúno 1: əɲó iʎúno]
Hazparne ez da - bezain zuri bezíñ xuría 1: esíɲ ʃuría]
Hendaia konparazio positiboa bañón xuriiagó 1: aɲón ʃurijaɣó]
Hernani ez da - bezain zuri ézta - bezín txurídda 1: [ésta - βesín tʃurídda]
Hondarribia zuri(a) gut(x)iago baño txuri gutxiago 1: [βaɲo tʃuri ɣutʃiaɣo]
Ibarruri (Muxika) baño zuri gutxiago baño - gitxíau 1: [βaɲo - ɣitʃíau̯]
Igoa konparazio positiboa biñó béltzao 1: [βiɲó βɛ́ltsao]
Ikaztegieta konparazio positiboa baño itxúsigoa 1: [βaɲo itʃúśiɣoa]
Ikaztegieta ez da - bezain zuri bezaim politte 2: [βesai̯m politte]
Itsasu ez da - bezain zuri bezín txúria 1: [βesín tʃúria]
Izturitze ez da - bezain zuri bezein txuría 1: [besei̯n tʃuría]
Jaurrieta gut(x)iago zuri beñó gutiágo zúri 1: [βeɲó gutjáɣo súri]
Jutsi konparazio positiboa beno ttipiago 1: [βeno ttipiaɣo]
Kortezubi gut(x)iago zuri baño gitxíau 1: [βaɲo ɣitʃíau̯]
Kortezubi konparazio positiboa surí¡au - baño 2: [śuríʒau̯ - βaɲo]
Larrabetzu ez da - bezain zuri esta ain surie 1: [eśta ai̯n śurie]
Lasarte-Oria baño zuri gutxiago txúri gútxiyokuá - bañó 1: [tʃúri ɣútʃiǰokuá - βaɲó]
Laukiz konparazio positiboa báño ilúnau 1: [βáɲo ilúnau̯]
Legazpi konparazio positiboa baño illunagoa 1: [βaɲo iʎunaɣoa]
Leintz Gatzaga konparazio positiboa baño illúnaua 1: [βaɲo iʎúnau̯a]
Leioa zuri(a) gut(x)iago baño - gitxiáu 1: [βaɲo - gitʃjáu̯]
Leitza konparazio positiboa íllunegoa - bañó 1: [íʎuneɣoa - βaɲó]
Lekaroz konparazio positiboa beltzagó - baño 1: [beltsaɣó - βaɲo]
Lekeitio baño zuri gutxiago báño - gitxíau 1: [βáɲo - ɣitʃíau̯]
Lemoa konparazio positiboa baño suriau 1: [βaɲo śuriau̯]
Lemoiz ez da - bezain zuri béste suri 1: [βéśte śuri]
Luzaide / Valcarlos ez da - bezain zuri bezáin zúri 1: [βesái̯n súri]
Makea ez da - bezain zuri bezén xuria 1: [βesén ʃuria]
Mañaria baño zuri gutxiago suri gitxíaukue - báño 1: [śuri ɣitʃíau̯kue - βáɲo]
Mendaro konparazio positiboa bañó - béltzagua 1: [βaɲó - βɛ́ltsaɣwa]
Mendaro konparazio positiboa bañó suríxagua 2: [βaɲó śuríʃaɣwa]
Mendata baño zuri gutxiago suri eskásau 1: [śuri eśkáśau̯]
Mugerre konparazio positiboa bano berriágo 1: [βano βer̄iáɣo]
Mugerre konparazio positiboa zahárro 2: [sahár̄o]
Mungia ez da - baino zuriago báño surie 1: [βáɲo śurie]
Oderitz konparazio positiboa báño béltzagoá 1: [βáɲo βɛ́ltsaɣoá]
Oñati ez da - bezain zuri iria doien surixa 1: [iria ðoien śuriʃa]
Ondarroa konparazio positiboa baño illúntxua 1: [βaɲo iʎúntʃua]
Orexa konparazio positiboa bañó béltzagoá 1: aɲó béltsaɣoá]
Orozko konparazio positiboa ilunégo - báño 1: [ilunéɣo - βáɲo]
Otxandio konparazio positiboa báño baltzágue 1: [βáɲo βaltsáɣwe]
Pasaia konparazio positiboa bañon illú:no 1: [βaɲon iʎú:no]
Santa Grazi konparazio positiboa beno txipiágo 1: [beno tʃipiáɣo]
Santa Grazi ez da - bezain zuri bezain txúi 2: [besai̯n tʃúi]
Sara konparazio positiboa báino zurió 1: [βái̯no surió]
Senpere ez da - bezain zuri bezín xuri 1: [βesín ʃuri]
Sondika gut(x)iago zuri gitxíau - baixen 1: [ɣitʃíau̯ - βai̯ʃen]
Suarbe zuri(a) gut(x)iago beñó zuríe guttiágo 1: [βeɲó suríe ɣuttjáɣo]
Suarbe konparazio positiboa beñó zúriagókua 2: [βeɲó súrjaɣókwa]
Tolosa ez da - bezain zuri béziñ txuríyá 1: [bésiɲ tʃuríǰá]
Urretxu konparazio positiboa bañó illúnagua 1: [βaɲó iʎúnaɣwa]
Ürrüstoi konparazio positiboa beno txipiago 1: [βeno tʃipiaɣo]
Uztaritze ez da - bezain zuri hain xuría nóla arréna 1: [hai̯n ʃuría nóla aRéna]
Zaratamo konparazio positiboa illúnau - baño 1: [iʎúnau̯ - βaɲo]
Zeanuri ez da - bezain zuri sureá giñeko surié 1: [śureá ɣiɲeko śurié]
Zeanuri konparazio positiboa baño ilunágo 1: [βaɲo ilunáɣo]
Zeberio zuri(a) gut(x)iago báño surie gitxiágoa 1: [βáɲo śurie ɣitʃiáɣoa]
Zegama konparazio positiboa bañó illúnago 1: [βaɲó iʎúnaɣo]
Zegama konparazio positiboa bañó arrgígo 2: [βaɲó ar̄ɣíɣo]
Zegama konparazio positiboa bañó zurígo 3: [βaɲó suríɣo]
Zilbeti ez da - bezain zuri bezéin xuríe 1: [βeséi̯n ʃuríe]
Zilbeti konparazio positiboa bañó itsúsiagó 2: [βaɲó itśúśjaɣó]
Zollo (Arrankudiaga) konparazio positiboa baño ilúnago 1: [βaɲo ilúnaɣo]
Zornotza ez da - bezain zuri bésteko suri¡e 1: [béśteko śuriʒe]
Zugarramurdi konparazio positiboa ílunao - bainó 1: [ílunao - βai̯nó]
Zugarramurdi ez da - bezain zuri eztúk - bezín 2: [estúk - βesín]
 

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper