Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

212 emaitza 1216 bilaketarentzat

1216: tanto... Como / autant... Que / as much... As

 • Gaia: Izen morfologia: Izen morfologia: adjektiboa
 • Galdera (es): tanto... Como
 • Galdera (fr): autant... Que
 • Galdera (en): as much... As
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta bezanbat bezambát 1: [βesambát]
Ahetze bezimat bezímat 1: [βesímat]
Aia aña añá 1: [aɲá]
Aldude bezanba bezámba 1: [besámba]
Alkotz añe añé 1: [aɲé]
Alkotz ainbat áimbat 2: [ái̯mbat]
Altzai pezañbeste pezañbéste 1: [pesãɲbéśte]
Altzai bezenbeste bézembéste 2: [bésembéśte] -
Altzai bezAEñbeste bézAEñbéste 3: [bésạɲbéśte] -
Altzai bezañbeste bezañbéste 4: [besaɲbéśte]
Altzürükü pezanbeste pezambéste 1: [pesambéśte]
Altzürükü pezanbeste pézambéste 2: [pésambéśte]
Amezketa añe añé 1: [aɲé]
Amezketa ainbe aimbé 2: [ai̯mbé]
Andoain ainbat aimbát 1: [ai̯mbát]
Andoain aña añá 2: [aɲá]
Aniz adiñe adíñe 1: [aðíɲe]
Aniz adinbet adímbet 2: [aðímbet]
Aramaio beste beste 1: [βeśte]
Araotz (Oñati) beste beste 1: [βeśte]
Arbizu aaña aañá 1: [aaɲá]
Arbizu aaña aáña 2: [aáɲa]
Arboti bezAEnbeste bezAEmbeste 1: [besạmbeśte]
Arboti bezenbat bezémbat 2: [besémbat]
Armendaritze bezenbat bezémbat 1: [besémbat]
Armendaritze bezenba bézemba 2: [bésemba]
Arnegi bezanbat bezambát 1: [besambát]
Arrangoitze bezenbat bezembat 1: [βesembat]
Arrasate añe añe 1: [aɲe]
Arrazola (Atxondo) beste beste 1: [βeśte]
Arrieta beste bésté 1: [βéśté]
Arroa (Zestoa) aña aña 1: [aɲa]
Arrueta bezanbeste bezámbesté 1: [βesámbeśté]
Asteasu aña añá 1: [aɲá]
Ataun añe añé 1: [aɲé]
Ataun añexe añexé 2: [aɲeʃé]
Azkaine ainbat aimbát 1: [ai̯mbát]
Azkaine bezenbat bezémbat 2: [βesémbat]
Azkoitia añetxe áñetxe 1: [áɲetʃe]
Azkoitia añe áñe 2: [áɲe]
Azpeitia añexe añexé 1: [aɲeʃé]
Azpeitia añe áñe 1: [áɲe]
Azpeitia añexe áñexé 2: [áɲeʃé:]
Baigorri bezenbat bezembat 1: [besembat]
Bakio beste béste 1: [βéśte]
Bardoze bezenbeste bézembéste 1: [bésembéśte]
Bardoze bezenbat bezémbat 2: [besémbat] -
Barkoxe pezanbeste pezambeste 1: [pesambeśte]
Bastida bezenbat bezémbat 1: [besémbat]
Bastida bezanbat bezámbat 2: [besámbat] -
Beasain aña aña 1: [aɲa]
Beasain añe áñe 2: [áɲe] -
Behorlegi bezenbat bezembát 1: [besembát]
Beizama aña añá 1: [aɲá]
Bergara beste béste 1: [béśte]
Bergara aiña áiña 1: [ái̯ɲa]
Bermeo beste béste 1: [béśte]
Berriz peste péste 1: [péśte]
Beruete 1: [aɲ]
Beruete aañe áañé 2: [áaɲé]
Beskoitze bezimat bezímat 1: [βesímat]
Bidarrai bezenbat bezembat 1: [besembat]
Bolibar aiñe aiñé 1: [ai̯ɲé]
Bolibar aiña áiña 1: [ái̯ɲa]
Bolibar beste béste 2: [béśte]
Busturia beste béste 1: [βéśte]
Deba beste beste 1: [βeśte]
Deba aña añá 2: [aɲá]
Dima beste béste 1: [βéśte]
Domintxaine pezainbeste pezáimbeste 1: [pesái̯mbeśte]
Domintxaine bezanbeste bezámbeste 2: [besámbeśte] -
Donamaria aña aña 1: [aɲa]
Donibane Lohizune bezinbat bezímbat 1: [βesímbat]
Donibane Lohizune ainbat áimbat 2: [ái̯mbat]
Donibane Lohizune bezinbat bezímbat 3: [besímbat]
Donostia aiña áiña 1: [ái̯ɲa]
Donostia ainbat áimbat 2: [ái̯mbat]
Dorrao / Torrano aña áña 1: [áɲa]
Eibar peste péste 1: [péśte]
Eibar beste béste 2: [βéśte]
Elantxobe beste béste 1: [βéśte]
Elduain añe áñe 1: [áɲe]
Elgoibar beste besté 1: [beśté]
Elorrio beste béste 1: [βéśte]
Erratzu pezanbat pezámbat 1: [pesámbat]
Erratzu adine adíne 2: [aðíne]
Errezil aña añá 1: [aɲá]
Errigoiti beste béste 1: [béśte]
Eskiula bezañbeste bezañbéste 1: [besaɲbéśte]
Etxalar anbat ambat 1: [ambat]
Etxalar ainbat áimbat 2: [ái̯mbat]
Etxaleku ainbet áimbet 1: [ái̯mbet]
Etxaleku añe áñe 2: [áɲe]
Etxarri (Larraun) añe áñe 1: [á:ɲe]
Etxebarri beste béste 1: [βéśte]
Etxebarria beste béste 1: [béśte]
Etxebarria añe añe 1: [aɲe]
Etxebarria beste béste 2: [béśte]
Eugi adine ádine 1: [áðine]
Ezkio-Itsaso ainbete aimbete 1: [ai̯mbete]
Ezkio-Itsaso ainbete áimbete 2: [ái̯mbete]
Ezkurra añe áñe 1: [áɲe]
Ezterenzubi bezenbat bezémbat 1: esémbat]
Ezterenzubi bezanbat bezámbat 2: [βesámbat]
Gaintza añexe añéxe 1: [aɲéʃe]
Gaintza añe añé 1: [aɲé]
Gamarte bezanbat bezambát 1: [besambát]
Gamiz-Fika beste béste 1: [βéśte]
Garrüze bezainbeste bezáimbeste 1: [βesái̯mbeśte]
Getaria ainbeste aimbesté 1: [ai̯mbeśté]
Getaria aña añá 2: [aɲá]
Getxo beste béste 1: [βéśte]
Gizaburuaga beste beste 1: [βeśte]
Goizueta aña aña 1: [aɲa]
Hazparne bezenbat bezembat 1: [βesɛmbat]
Hendaia bezinbat bezímbat 1: [besímbat]
Hernani diñe diñe 1: [ðiɲe]
Hondarribia ainbeste aimbéste 1: [ai̯mbéśte]
Hondarribia aiña aiña 1: [ai̯ɲa]
Ibarruri (Muxika) beste beste 1: [βeśte]
Igoa aañe áañe 1: [áaɲe]
Igoa aañe áañé 2: [áaɲé]
Igoa aañe áañé 3: [áaɲé]
Igoa añe áñe 4: [á:ɲe]
Ikaztegieta aiñe áiñe 1: [ái̯ɲe]
Irisarri bezenbat bezembát 1: [besembát]
Itsasu bezenbat bezembat 1: [βesembat]
Izturitze bezenbat bezembát 1: [besembát]
Jaurrieta kainbertze - nola kaimbérrtze - nola 1: [kai̯mbér̄tse - nola]
Jaurrieta bezamat bezámat 2: [βesámat]
Jaurrieta bezain kainbertze bezáin kaimbértze 3: [βesái̯n kai̯mbértse]
Jutsi bezein bezein 1: [besei̯n]
Kortezubi beste béste 1: [βéśte]
Landibarre bezenbat bezembát 1: [besɛmbát]
Larrabetzu beste béste 1: [βéśte]
Larraine bezainbeste bezáimbeste 1: [besái̯mbeśte]
Larzabale bezanbat bezambát 1: [besambát]
Lasarte-Oria aña añá 1: [aɲá]
Lasarte-Oria gaña gáña 2: [gáɲa]
Laukiz beste béste 1: [βéśte]
Legazpi añe añe 1: [aɲe]
Leintz Gatzaga beste beste 1: [βeśte]
Leioa beste béste 1: [βéśte]
Leitza añe añé 1: [aɲé]
Lekaroz pezainbat pezáimbat 1: [pesái̯mbat]
Lekeitio beste béste 1: [βéśte]
Lemoa beste béste 1: [βéśte]
Lemoa peste péste 2: [péśte]
Lemoiz beste béste 1: [βéśte]
Luzaide / Valcarlos bezanbat bezámbat 1: [βesámbat]
Makea bezemat bezémat 1: [βesémat]
Mañaria beste besté 1: [beśté]
Mendaro beste béste 1: [βéśte]
Mendaro aña áña 1: [áɲa]
Mendata beste béste 1: [βéśte]
Mezkiritz bezenbat bezémbat 1: [βesémbat]
Montori pezanbeste pezambéste 1: [pesambéśte]
Montori bezanbeste bezambéste 2: [βesambéśte] -
Mugerre bezinbat bezimbat 1: [besimbat]
Mungia beste béste 1: [βéśte]
Oderitz añe áñe 1: [áɲe]
Oderitz aañe áañé 2: [áaɲé]
Oiartzun aimeste aimeste 1: [ai̯meśte]
Oñati beste beste 1: [βeśte]
Oñati lain lain 2: [lai̯n]
Ondarroa beste béste 1: [βéśte]
Orexa añexe añexé 1: [aɲeʃé]
Orexa ainbe áimbe 2: [ái̯mbe]
Orio anbeste ambesté 1: [ambeśté]
Orio aña añá 1: [aɲá]
Orio ameste amesté 2: [ameśté]
Orozko aña áña 1: [áɲa]
Orozko beste béste 2: [βéśte]
Otxandio beste béste 1: [βéśte]
Pagola BPezanbeste BPezambéste 1: [b̯esambéśte]
Pasaia aña áña 1: [áɲa]
Santa Grazi bezainbeste bezaimbéste 1: [besai̯mbéśte]
Santa Grazi pezainbeste pezaimbeste 2: [pesai̯mbeśte]
Santa Grazi pezañbeste pezañbéste 3: [pesaɲbéśte] -
Sara bezinbat bezímbat 1: [besímbat]
Senpere bezinbat bezímbat 1: [βesímbat]
Sohüta bezanbeste bezambéste 1: [besambéśte]
Sohüta bezañbeste bézañbéste 2: [bésãɲbéśte] -
Sondika beste béste 1: [βéśte]
Suarbe anbertze ambérrtze 1: [ambér̄tse]
Suarbe añe áñe 2: [áɲe]
Sunbilla aña añá 1: [aɲá]
Tolosa ainbe aimbé 1: [ai̯mbé]
Tolosa ainba aimbá 2: [ai̯mbá]
Uharte Garazi bezanbat bezámbat 1: [besámbat]
Urdiain dainbat dáimbat 1: [ðái̯mbat]
Urdiñarbe bezañbeste bézañbéste 1: [bésaɲbéśte]
Urdiñarbe bezenbeste bezembéste 2: [besembéśte] -
Urketa bezinbat bézimbat 1: [bésimbat]
Urretxu bestexe bestexé 1: [beśteʃé]
Urretxu aña añá 1: [aɲá]
Urretxu beste beste 2: [βeśte]
Ürrüstoi beste béste 1: [béśte]
Ürrüstoi bezanbeste bezambeste 2: [besambeśte]
Uztaritze bezemat bezemát 1: [besemát]
Zaratamo peste péste 1: [péśte]
Zeanuri giñe giñe 1: [ɣiɲe]
Zeanuri kiñe kiñe 2: [kiɲe]
Zeberio beste béste 1: [béśte]
Zegama ainbe aimé 1: [ai̯mé:]
Zegama ainbe aime 2: [ai̯me]
Zegama ainbeste aimbéste 3: [ai̯mbéśte]
Zilbeti bezanbat bezámbat 1: [βesámbat]
Zollo (Arrankudiaga) beste beste 1: [βeśte]
Zornotza beste béste 1: [béśte]
Zugarramurdi pezinbat pezímbat 1: [pesímbat]
Zugarramurdi bezinbat bezímbat 2: [βesímbat]
 

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper