Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

211 emaitza 1215 bilaketarentzat

1215: tan... Como / aussi... Que / as... As

 • Gaia: Izen morfologia: Izen morfologia: adjektiboa
 • Galdera (es): tan... Como
 • Galdera (fr): aussi... Que
 • Galdera (en): as... As
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta bezain bezáin 1: [βesái̯ŋ]
Ahetze bezin bezím 1: [βesím]
Aia beziñ bezíñ 1: [βesíɲ]
Aldude bezain bezáin 1: esái̯n]
Alkotz beziñ bezíñ 1: [βesíɲ]
Alkotz ain - nola - áim - nóla - 2: [ái̯m - nóla -]
Altzai bezañ bézañ 1: [bésãɲ]
Altzürükü bezañ bezañ 1: [besaɲ]
Altzürükü bezan bezan 2: [βesan]
Amezketa beziñ bezíñ 1: [βesíɲ]
Andoain beziñ bezíñ 1: esíɲ]
Aniz bezain bézain 1: [βésan]
Aramaio besteko bésteko 1: [βéśteko]
Araotz (Oñati) beste béste 1: [βéśte]
Arbizu beziñ bezíñ 1: [βesíɲ]
Arboti bezañ bezañ 1: [βesaɲ]
Arboti bezañ bézañ 2: [bésaɲ]
Arboti bezañ bezáñ 3: [besáɲ]
Armendaritze bezain bezain 1: [βesan]
Arnegi bezain bezáin 1: [βesái̯n]
Arnegi bezaiñ bezaiñ 2: [βesai̯ɲ]
Arrangoitze bezain bezáim 1: [βesái̯m]
Arrasate añe áñe 1: [áɲe]
Arrazola (Atxondo) besteko bésteko 1: [béśteko]
Arrieta baisin báisin 1: [bái̯śin]
Arrieta beste béste 1: [βéśte]
Arroa (Zestoa) aña añá 1: [aɲá]
Arroa (Zestoa) bezeñ bezéñ 1: [βeséɲ]
Arrueta bezain bezáin 1: [βesái̯n]
Arrueta bezain bezáin 2: [βesái̯n]
Asteasu beziñ beziñ 1: [βesiɲ]
Ataun beziñ bezíñ 1: [βesíɲ]
Azkaine bezin bezín 1: [βesín]
Azkoitia añe áñe 1: [áɲe]
Azkoitia beziñ bezíñ 1: [βesíɲ]
Azkoitia añetxe áñetxe 2: [áɲetʃe]
Azkoitia ainbeste áimbeste 3: [ái̯mbeśte]
Azpeitia gañexe gáñexe 1: [ɣáɲeʃe]
Azpeitia ainbete áimbeté 2: [ái̯mbeté]
Azpeitia bezin bezím 3: [βesím]
Azpeitia beziñ bezíñ 4: [βesíɲ]
Baigorri bezain bezain 1: [βesai̯n]
Baigorri bezain bezaim 2: [βesai̯m]
Bardoze bezein bézein 1: [βései̯n]
Bardoze bezin bezín 2: [besín] -
Bardoze bezein bezéin 3: [βeséi̯n] -
Barkoxe bezein bezein 1: [besei̯n]
Bastida bezen bezen 1: [besen]
Beasain aña añá 1: [aɲá]
Beasain beziñ béziñ 2: [βésiɲ]
Behorlegi bezen bezém 1: [βesém]
Behorlegi bezen bezen 2: [βesen]
Beizama beziñ bezíñ 1: [βesíɲ]
Bergara bezin bezin 1: [βesin]
Bermeo lako lako 1: [lako]
Berriz beste béste 1: [βéśte]
Berriz besela beséla 2: [βeśéla]
Beruete beziñ beziñ 1: [βesiɲ]
Beruete beziñ bezíñ 2: [βesíɲ]
Beskoitze bezin bezím 1: [βesím]
Beskoitze bezin bezín 2: [βesín]
Bidarrai bezen bezén 1: [βesɛ́n]
Bidarrai bezen bezén 2: [βesén]
Bolibar beste béste 1: [βéśte]
Bolibar lako lakó 2: [lakó]
Busturia besteko bésteko 1: [βéśteko]
Deba besiñ besíñ 1: [βeśíɲ]
Deba besiñ besíñ 2: [βeśíɲ]
Deba besiñ besiñ 3: [βeśiɲ]
Dima besteko bésteko 1: [βéśteko]
Domintxaine bezain bezain 1: [besai̯n]
Domintxaine bezain bezáin 2: [βesái̯n]
Donamaria biziñ bizíñ 1: [βisíɲ]
Donibane Lohizune bezin bezím 1: [βesím]
Donostia bezin bezín 1: [βesín]
Donostia ainbat aimbat 1: [ai̯mbat]
Dorrao / Torrano beziñ bezíñ 1: [βesíɲ]
Eibar beste béste 1: [βéśte]
Eibar beziñ beziñ 2: [βesiɲ]
Elantxobe laiñ láiñ 1: [lái̯ɲ]
Elantxobe beste béste 2: [béśte]
Elduain beziñ béziñ 1: [βésiɲ]
Elgoibar gaña gaña 1: [ɣaɲa]
Elgoibar beziñ bezíñ 2: [βesíɲ]
Elorrio beste béste 1: [βéśte]
Elorrio besteko bésteko 2: [βéśteko]
Erratzu bezain bezain 1: [βesai̯n]
Errezil beziñ bezíñ 1: [βesíɲ]
Errezil aña añá 2: [aɲá]
Errezil bezin bezín 3: [βesíŋ]
Errigoiti beste béste 1: [béśte]
Errigoiti beste béste 2: [βéśte]
Eskiula bezañ bezañ 1: [βesaɲ]
Etxalar beziñ beziñ 1: esiɲ]
Etxaleku bezain bezáin 1: [βesái̯n]
Etxarri (Larraun) añe áñe 1: [áɲe]
Etxarri (Larraun) bezin bezin 1: [βesin] -
Etxarri (Larraun) bezin bezín 2: [besín]
Etxarri (Larraun) aañe áañé 3: [áaɲé]
Etxebarri besteko bésteko 1: [βéśteko]
Etxebarria besiñ besiñ 1: [βeśiɲ]
Etxebarria lakoxe lakoxé 2: [lakoʃé]
Eugi bezin bézin 1: [βésin]
Ezkio-Itsaso beziñ bezíñ 1: [βesíɲ]
Ezkurra beziñ beziñ 1: [βesiɲ]
Ezterenzubi bezain bezain 1: [βesai̯n]
Gaintza bezin bezím 1: [βesím]
Gaintza beziñ bezíñ 2: [βesíɲ]
Gamarte bezen bezém 1: [βesém]
Gamarte bezin bezín 2: [besín]
Gamiz-Fika beste béste 1: [βéśte]
Garrüze bezain bezáin 1: [βesái̯n]
Getaria aña añá 1: [aɲá]
Getaria beziñ bezíñ 2: [βesíɲ]
Getxo añe áñe 2: [áɲe] -
Gizaburuaga beste beste 1: [βeśte]
Goizueta biziñ biziñ 1: [βisiɲ]
Hazparne bezein bezein 1: esɛn]
Hendaia bezaiñ bezáiñ 1: [βesái̯ɲ]
Hernani beziñ beziñ 1: [βesiɲ]
Hondarribia besaiñ besáiñ 1: [βeśái̯ɲ]
Ibarruri (Muxika) besteko bésteko 1: [βéśteko]
Igoa beziñ bezíñ 1: [βesíɲ]
Ikaztegieta bezain bezáin 1: [βesái̯n]
Ikaztegieta ainbeste áimbeste 2: [ái̯mbeśte]
Irisarri bezen bezén 1: esén]
Itsasu bezen bezém 1: [βesém]
Izturitze bezein bezein 1: [besei̯n]
Jaurrieta bezain bezáin 1: [βesái̯n]
Jutsi bezein bezein 1: [besei̯n]
Kortezubi beste béste 1: [βéśte]
Landibarre bezen bezén 1: [βesén]
Larrabetzu beste béste 1: [βéśte]
Larrabetzu besteko bésteko 2: [βéśteko]
Larraine bezaiñ bezáiñ 1: [βesái̯ɲ]
Larraine bezañ bezañ 2: [besaɲ] -
Larzabale bezain bezAEim 1: [βesại̯m]
Larzabale bezein bezein 2: [βesei̯n] -
Lasarte-Oria bezin bezín 1: [βesín]
Laukiz besteko bésteko 1: [βéśteko]
Laukiz besteko bésteko 2: [βéśteko]
Legazpi bezin bezin 1: [βesin]
Leintz Gatzaga besteko bestéko 1: [βeśtéko]
Leioa besteko bésteko 1: [béśteko]
Leitza bezin bezín 1: [βesín]
Lekaroz bezeiñ bezéiñ 1: [βeséi̯ɲ]
Lekeitio besteko bésteko 1: [βéśteko]
Lemoa modukoa modúkoa 1: [moðúkoa]
Lemoa besteko bésteko 1: [βéśteko]
Lemoiz beste béste 1: [βéśte]
Luzaide / Valcarlos bezain bezáin 1: [βesái̯n]
Makea bezen bezém 1: [βesém]
Makea bezen bezén 2: [βesén]
Mañaria moduko modukó 1: [moðukó]
Mañaria les les 2: [leś]
Mañaria besteko bestekó 3: [βeśtekó] -
Mendaro beste béste 1: [βéśte]
Mendata beste béste 1: [βéśte]
Mezkiritz bezein bezéin 1: [βeséi̯n]
Montori bezañ bézañ 1: [βésaɲ]
Montori bezañ bezañ 2: [βesaɲ]
Montori bezañ bezáñ 3: [besáɲ] -
Mugerre bezin bezin 1: [βesin]
Mungia baño báño 1: [βáɲo]
Oderitz bezin bezin 1: [βesin]
Oiartzun beziñ beziñ 1: [βesiɲ]
Oñati besin besin 1: [βeśin]
Oñati besteko besteko 2: [βeśteko]
Ondarroa bexiñ béxiñ 1: [βéʃiɲ]
Orexa beziñ bezíñ 1: [βesíɲ]
Orio ameste ámeste 1: [ámeśte]
Orio beziñ bezíñ 1: [βesíɲ]
Orio bezin bezím 2: [βesím]
Orio ameste améste 3: [améśte]
Orozko besteko bésteko 1: [βéśteko]
Otxandio besteko bésteko 1: [βéśteko]
Pagola bezain bezain 1: [βesai̯n]
Pasaia beziñ beziñ 1: [βesiɲ]
Santa Grazi bezain bezain 1: [βesai̯n]
Santa Grazi bezein bezein 2: [besei̯n]
Sara bezin bezím 1: [βesím]
Sara bezin bezín 2: [βesín]
Senpere bezin bezín 1: [βesín]
Sohüta bezañ bezáñ 1: [βesáɲ]
Sohüta bezañ bezañ 2: [βesãɲ] -
Sondika modukoa modúkoa 1: [moðúkoa]
Sondika beste béste 1: [béśte]
Suarbe beziñ bezíñ 1: [βesíɲ]
Sunbilla piziñ pizíñ 1: [pisíɲ]
Tolosa beziñ beziñ 1: [βesiɲ]
Uharte Garazi bezain bezáin 1: [βesái̯n]
Uharte Garazi bezain bézain 2: [βésai̯n]
Urdiain bezein bezéin 1: [βeséi̯n]
Urdiñarbe besen besen 1: [βeśen]
Urketa bezin bezín 1: [βesín]
Urretxu beziñ bezíñ 1: [βesíɲ]
Urretxu bezin bezím 2: [βesím]
Ürrüstoi bezan bezan 1: [besan]
Uztaritze bezen bezén 1: [βesén]
Zaratamo besteko bésteko 1: [βéśteko]
Zaratamo besteko bésteko 2: [béśteko]
Zeanuri giñeko giñeko 1: [ɣiɲeko]
Zeanuri besteko besteko 1: [βeśteko]
Zeanuri giñeko giñeko 2: [ɣiɲeko]
Zeberio besteko bésteko 1: [βéśteko]
Zegama beziñ bezíñ 1: [βesíɲ]
Zegama beziñ beziñ 2: [βesiɲ]
Zilbeti bezein bezéin 1: [βeséi̯n]
Zollo (Arrankudiaga) besteko bésteko 1: [βéśteko]
Zornotza besteko bésteko 1: [βéśteko]
Zugarramurdi bezen bezén 1: [βesén]
 

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Oliveto Kondea, 2, 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper