Euskaltzain urgazleak

Iñaki Camino Lertxundi

Euskaltzain urgazlea

Donostian (Gipuzkoa) jaio zen 1963ko ekainaren 21ean.


Euskal Filologian doktorea (Euskal Herriko Unibertsitatea).

Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea.

Euskaltzain urgazle izendatua 2003ko urtarrilaren 31n.

Batzordeak: Euskararen Herri Hizkeren Atlasa egitasmoa (1999-2012), Euskera agerkaria (2009-) eta Ahoskera (2013-).

Zenbait idazlan:

  • Aezkoako euskararen azterketa dialektologikoa (1997)
  • Dialektologiatik euskalkietara tradizioan gaindi (2009)
  • Alphonsa Rodriquez Jesusen Compagnha aitaren guiristhinho perfeccioniaren praticaren pparte bat [arg.] (2014).