Parte hartzaileak

Burua:

Euskaltzainburua

Idazkaria:

Toledo, Ana

Teknikaria:

Argitalpen zerbitzuaren eragilea

Kideak:

  • Euskaltzainburuordea
  • Idazkaria
  • Diruzaina
  • Iker sailburua
  • Jagon sailburua
  • Osoko bilkurak izendatutako bi euskaltzain oso: Azkarate, Miren; Toledo, Ana

Aholkulariak:

  • Idazkariordea
  • Kudeatzailea